Ακολουθία

Sequence


Ακολουθία

Ακολουθία

Ακολουθία

Ακολουθία

Ακολουθία

Ακολουθία Μαθηματική Σύγκλιση

Ακολουθία Μαθηματική Σύγκλιση

Ακολουθία Μαθηματική Σύγκλιση

Ακολουθία Fibonacci
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...

Σύγκλιση Ακολουθίας Μαθηματικό Όριο

- Ένα Μαθηματικό Δόμημα

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ακολουθία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ακολουθία (πραγματικών αριθμών) ονομάζεται κάθε συνάρτηση που το "σύνολο ορισμού" της είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών (Ν), ή ένα υποσύνολο του (πεπερασμένο ή άπειρο) (σύνολο αφίξεως).

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επομένως, ακολουθία είναι μια ειδική μορφή συνάρτησης, συνεπώς υπάρχουν:

  • φράγματα ακολουθίας,
  • μονοτονία ακολουθίας,
  • ακρότατα ακολουθίας,
  • γραφική παράσταση ακολουθίας κ.λ.π.

Ειδική κατηγορία ακολουθιών είναι και οι πρόοδοι:

Ανάλυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομάζουμε ακολουθία ή πιο συγκεκριμένα άπειρη ακολουθία οποιαδήποτε συνάρτηση α από το σύνολο των φυσικών σε ένα σύνολο Α, δηλαδή κάθε συνάρτηση:

Ονομάζουμε πεπερασμένη ακολουθία ή λίστα ν στοιχείων οποιαδήποτε συνάρτηση α από ένα σύνολο των φυσικών σε ένα σύνολο Α, δηλαδή κάθε συνάρτηση:

όπου το σύνολο ορίζεται ως .

Συνηθίζεται να συμβολίζουμε μια ακολουθία με:

ή με

και μια πεπερασμένη ακολουθία με τα σύμβολα:

ή με

.

Επίσης συνηθίζεται να συμβολίζουμε την τιμή μιας ακολουθίας, για κάθε στοιχείο ή αντίστοιχα, με αντί με όπως συνηθίζεται γενικά για τις συναρτήσεις.

Διευκρινίζεται ότι αν το σύνολο Α είναι ίσο με το σύνολο των πραγματικών αριθμών τότε η ακολουθία ονομάζεται πραγματική ακολουθία.

Όλες οι ακολουθίες ως συναρτήσεις είναι σύνολα διατεταγμένων ζευγών.

Ωστόσο μια πεπερασμένη ακολουθία μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως διατεταγμένη ν-άδα για ευκολία και επομένως μπορούμε να τη συμβολίσουμε με

.

Παρόμοια, για μια άπειρη ακολουθία μπορούμε να χρησιμοποιούμε το συμβολισμό

.

΄

Σύγκλιση Ακολουθίας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μία ακολουθία είναι συγκλίνουσα (ή αλλιώς συγκλίνει στο όριο l) όταν:


Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.