Science Wiki
Advertisement

Μακεδονία

Macedonia


Μακεδονία Θράκη

Ιλλυρία Μακεδονία Θράκη

Ποταμοί Μακεδονίας Ποταμοί Θράκης
Αλιάκμων Ποταμός Λουδίας Ποταμός Αξιός Ποταμός Στρυμών Ποταμός Νέστος Ποταμός Έβρος Ποταμός

Μακεδονία

Μακεδονία Κλασσική Εποχή

Μακεδονία

Μακεδονία

Μακεδονία Κλασσική Εποχή

Μακεδονία Κλασσική Εποχή

Η Μακεδονία επί Φιλίππου.

Ρωμαϊκή Βαλκανική
Ιλλυρία Δαλματία Λιβυρνία Νωρικία Παννονία Δακία Μοισία Βαλκανική Δαρδανία Μακεδονία Θράκη

Ελληνιστική Μακεδονία
(200 π.Χ.)

Ήπειρος Αθαμανία Τυμφαία Μολοσσίδα Θεσπρωτία Παραυαία
Θεσσαλία Πελασγιώτιδα Εστιαιώτιδα Θεσσαλιώτιδα Φθιώτιδα Περραιβία Μαγνησία
Μαλίδα Αινίδα Οιταία
Μακεδονία Ελυμεία Ορεστίδα Λυγκηστίδα Εορδαία Βοττιαία Πιερία
Μυγδονία Κρηστωνία Βισαλτία Οδομαντική Ηδωνίδα Παρορβηλία

Μακεδονική Αυτοκρατορία

- Ιστορική χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Μακεδονία" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις:

Εισαγωγή[]

Το Μακεδονικό κράτος, ήταν αρχαίο κράτος στο βορειότερο σύνορο της Αρχαίας Ελλάδας, συνορεύοντας

Προέλευση[]

Υπάρχουν τρεις θεωρίες για την δημιουργία του πρώτου Μακεδονικού κράτους.

 • Δημιουργήθηκε τον 12ο αιώνα π.Χ.
 • Κάποια σαφή όμως στοιχεία προσδιορισμού υπάρχουν για τον 9ο αιώνα ενώ
 • ακριβή ιστορικά στοιχεία υπάρχουν από τον 8ο π.Χ αιώνα.

Ιστορία[]

Αρχαϊκή Εποχή[]

Σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική Γραμματεία ο Μακεδών, ήταν το όνομα του επώνυμου της φυλής που εγκαταστάθηκε αρχικά στη Δυτική, και στην συνέχεια στην Κεντρική Μακεδονία και ίδρυσε το αρχαίο μακεδονικό κράτος (9ος – 8ος π.Χ. αι.).

Ενώ σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηρόδοτου το Μακεδονικό έθνος ήταν Ελληνικό φύλο και μάλιστα Δωρικό, που μετακινούμενο από τη Εστιαιώτιδα της Θεσσαλίας (αρχικά) κατοίκησε στις παρυφές της Πίνδου και ο Μακεδών, γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας ανήκε στην Ελληνική φυλή των Δωριέων και ήταν Αργείος Ηρακλείδης.

Ελληνιστική Εποχή[]

Το Μακεδονικό κράτος εμφάνισε κυριαρχικές τάσεις στον Ελλαδικό Χώρο απο το 359 π.Χ. μετά την άνοδο του Φιλίππου Β' στο θρόνο, ο οποίος ένωσε υπό την ηγεμονία του τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις-κράτη και δημιούργησε μία Πανελλήνια Συμμαχία υπό την ηγεμονία του.

Ο υιός του Φιλίππου Αλέξανδρος, ο Μέγας, συνέχισε το έργο του πατέρα του, ολοκλήρωσε την υποταγή των ανεξάρτητων ελληνικών πόλεων-κρατών και κατέλυσε την Περσική Αυτοκρατορία, δημιουργώντας την δική του Μακεδονική Αυτοκρατορία, λίγα έτη αργότερα και μέχρι τον πρώιμο θάνατό του το 323 π.Χ.

Η Μακεδονία σύντομα έχασε τον έλεγχο των αχανών Ασιατικών εκτάσεων, αλλά διατήρησε την κυριαρχία του στην Ελλάδα έως ότου καταλύθηκε από τους Ρωμαίους μετά τους Μακεδονικούς Πολέμους (215 - 148 π.Χ.).

Η κατάλυση από τους Ρωμαίους[]

Η Μακεδονία ήταν το πρώτο ελληνιστικό κράτος που καταλύθηκε από τους Ρωμαίους.

Η Ρώμη κήρυξε τον πόλεμο στην Μακεδονία (Β' Μακεδονικός Πόλεμος (200 - 197)). Ο λόγος της επιλογής αυτής της χρονικής περίστασης για την έναρξη του πολέμου ήταν ότι τότε οι Ρωμαίοι αποφάσισαν την επέκταση της πολιτικής τους ηγεμονίας, λόγω του ότι το 202 π.Χ. μετά τη μάχη στη Ζάμα, που σηματοδότησε τη λήξη του Β’ Καρχηδονιακού Πολέμου, μπορούσαν πλέον να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις που απασχολούσαν έως τότε εκεί.

Η αφορμή δόθηκε το 203- 202 π.Χ. , όταν ο Φίλιππος Ε', βασιλέας της Μακεδονίας, και ο Αντίοχος Γ', βασιλέας της Ελληνιστικής Συρίας των Σελευκιδών, έκαναν μεταξύ τους συμφωνία για την κατάλυση και τη διαίρεση της Αιγύπτου των Λαγιδών, στο θρόνο του οποίου βρισκόταν ο, επιτροπευόμενος, λόγω του μικρού της ηλικίας του, Πτολεμαίος ΣΤ'.

Η πολιτική της Ρώμης, όμως, αποσκοπούσε στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των ελληνιστικών βασιλείων. Σε εφαρμογή του σχεδίου που είχε συμφωνήσει με τον Αντίοχο Γ’, την άνοιξη του 202 π.Χ. προχώρησε στην Προποντίδα και κατέλαβε τη Θάσο, το 201 π.Χ. το ανατολικό Αιγαίο, εισέβαλε στην Περγαμηνή Μυσία και έφθασε μέχρι την Καρία.

Το φθινόπωρο του 201 π.Χ. απεσταλμένοι της Ρόδου και του Αττάλου Α στη Ρώμη, διαμαρτυρήθηκαν για την πολιτική του Φιλίππου Ε'.

Πριν οι Ρωμαίοι λάβουν επίσημα απόφαση, διεμήνυσαν δύο φορές στο Φίλιππο ότι δεν έπρεπε να επιτίθεται στο πτολεμαϊκό κράτος και να αφήσει τις πτολεμαϊκές κτήσεις που είχε καταλάβει, την περιοχή ανατολικά του Νέστου με τις μεγάλες πόλεις, Μαρώνεια, Άβδηρα και Αίνος, κατά τον Γ' Συριακό πόλεμο (241-202 π.Χ.)

Ο Φίλιππος και τις δύο φορές απέρριψε το αίτημα των Ρωμαίων που του μετέφερε επιτροπή της Συγκλήτου. Τα μέσα του θέρους 200 π.Χ. ελήφθη απόφαση να μεταβεί στρατός στην Ιλλυρία για τη διεξαγωγή του πολέμου. Το 200 και το 199 π.Χ. δεν έγινε κάποια αποφασιστική επιχείρηση. Τα πράγματα πήραν νέα τροπή από το 198 π.Χ. όταν ο Φλαμινίνος ανέλαβε ως ύπατος την ευθύνη για τη διεξαγωγή του πολέμου. Ενώ προηγουμένως λάμβαναν χώρα μικρότερες επιχειρήσεις, τώρα έγινε μία μεγάλη μάχη, τον Ιούνιο του 197 π.Χ., στις Κυνός Κεφαλές, η οποία και έκρινε την έκβαση του πολέμου.

Τη σημασία του Β' Μακεδονικού Πολέμου και της μάχης αυτής διαπιστώνουμε κυρίως αν λάβουμε υπόψη τους όρους της συνθήκης που ανακοίνωσε ο Φλαμινίνος στο Φίλιππο και που το 196 π.Χ. εστάλη για επικύρωση στη Ρώμη.

Οι όροι της ειρήνης δείχνουν τη σημασία της έκβασης του μακεδονικού πολέμου και την επέκταση της Ρωμαϊκής πολιτικής, αφού για πρώτη φορά έχουμε ενεργό ανάμιξη στα ελληνικά πράγματα, έχουμε την έναρξη της ηγεμονικής πολιτικής της Ρώμης [Ο όρος ηγεμονία υποδηλώνει ότι δεν έχουμε κατάκτηση, αλλά ρυθμιστική παρέμβαση].

Οι όροι της ειρήνης ήταν οι εξής:

 • 1. Ο Φίλιππος υποχρεωνόταν να εγκαταλείψει όλες τις κτήσεις του στην Ασία και στην Ευρώπη εκτός από τη Μακεδονία, να αποσύρει τις φρουρές που διατηρούσε εκτός των ορίων της Μακεδονίας μέχρι τα Ίσθμια του 196 π.Χ.
 • 2. Ο Φίλιππος υποχρεούνταν να παραδώσει όλους τους αυτόμολους και τους αιχμαλώτους στη Ρώμη
 • 3. Ο Φίλιππος υποχρεωνόταν να παραδώσει στη Ρώμη όλο το στόλο του εκτός από πέντε ελαφρά πλοία και το βασιλικό πλοίο, μία τριήρη εκκαιδεκήρη.
 • 4. Ο Φίλιππος έπρεπε να καταβάλει ως πολεμική αποζημίωση στη Ρώμη χίλια τάλαντα και να συνάψει συνθήκη συμμαχίας με τον όρο να εκστρατεύει μαζί με τους Ρωμαίους. Επίσης ο μικρότερος γιος του, ο στάλθηκε ως όμηρος στη Ρώμη.

Κατά τα Ίσθμια του 196 π.Χ. ο Φλαμινίνος διακήρυξε στο στάδιο της Κορίνθου ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθος την αυτονομία και την ελευθερία των ελληνικών πόλεων. Ο ίδιος ήταν ο πρώτος Ρωμαίος στον οποίο αποδόθηκαν λατρευτικές τιμές από τους Έλληνες ως δείγμα ευγνωμοσύνης.

Ο Φλαμινίνος παρέμεινε στην Ελλάδα ως το 194 π.Χ., οπότε ανακλήθηκε στη Ρώμη, όπου επέστρεψε παίρνοντας μαζί του πολλά έργα τέχνης με τα οποία κόσμησε το θρίαμβό του. Ο Β' Μακεδονικός πόλεμος, λοιπόν, αποτελεί σημαντική τομή, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι Ρωμαίοι παρεμβαίνουν ρυθμιστικά στα ελληνικά πράγματα.

Ο Φίλιππος Ε’ ήταν ο πιο διάσημος από τους Αντιγονίδες και είχε ως πρότυπο του το Φίλιππο Β’.

Ήταν ο μόνος από τους Αντιγονίδες που επεκτάθηκε ανατολικά του Νέστου, το 202 π.Χ. και το 187 π.Χ.

Αν και ηττήθηκε από τη Ρώμη, δεν ησύχασε και ανασυγκρότησε το κράτος του και το 187 π.Χ. κατέλαβε τις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στους ποταμούς Νέστο και Έβρο την Μαρώνεια, Άβδηρα και Αίνο. Όμως, στην ίδια περιοχή ζητούσε να κυριαρχήσει και ο Ευμένης Β’, ανταγωνιστής του Φιλίππου Ε’ και, αργότερα, του Περσέα. Ο Φίλιππος Ε’ διεξήγαγε εκστρατείες εναντίον των θρακικών φύλων κατά τα έτη 184, 183 και 181 π.Χ. Το 179 π.Χ., ενώ βρισκόταν σε εκστρατεία στη Θράκη κατευθυνόμενος από την Αμφίπολη προς το βορρά πέθανε και τον διαδέχτηκε στο θρόνο του ο Περσέας, ο τελευταίος βασιλιάς του μακεδονικού βασιλείου (179-168).

Με την άνοδό του στο θρόνο, ο Περσεύς ζήτησε από τους Ρωμαίους ανανέωση της συμμαχίας μαζί τους και αναγνώρισή του από τη ρωμαϊκή σύγκλητο. Ο Ευμένης, όμως, τον διέβαλε ότι δήθεν προετοίμαζε πόλεμο, κάτι που δεν προέκυπτε από τη διπλωματική του δραστηριότητα, από την οποία φαίνεται ότι επιζητούσε καλές σχέσεις με όλα τα ελληνιστικά κράτη, βασίλεια και πόλεις. Ένα περιστατικό, ωστόσο, του 172 π.Χ. δημιούργησε στη Ρώμη την άποψη ότι ο Περσέας είναι επικίνδυνος. Καθώς ο Ευμένης επέστρεφε από ένα ταξείδι του στη Ρώμη, πέρασε από τους Δελφούς όπου και σημειώθηκε μία απόπειρα δολοφονίας του, ηθικός αυτουργός της οποίας θεωρήθηκε ο Περσέας. Σώζεται ένα μέρος της επιγραφής που αναφέρεται με αρνητικό για τον Περσέα περιεχόμενο στο περιστατικό. Η επίσημη ρωμαϊκή άποψη ήταν ότι ο Μακεδόνας βασιλιάς ήταν ο ηθικός αυτουργός ενίσχυσε το αρνητικό κλίμα εις βάρος του και οδήγησε στην απόφαση των αρχών του 171 π.Χ. για πόλεμο εναντίον του.

Το 170 και 169 έλαβαν χώρα ελάσσονος σημασίας επιχειρήσεις στην Ιλλυρία. Η αποφασιστική μάχη δόθηκε στις 22 Ιουνίου 168 π.Χ. στην Πύδνα της Μακεδονίας και έληξε με νίκη του ρωμαϊκού στρατού, που είχε ως αρχηγό τον ύπατο Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο.

Λόγω της διάλυσης του στρατού του, ο Περσέας πέρασε στην Πέλλα και, στη συνέχεια, στην Αμφίπολη και στη Σαμοθράκη, όπου και παραδόθηκε στους Ρωμαίους. Ο ίδιος και τα παιδιά του κόσμησαν το θρίαμβο του νικητή και ο Περσέας πέθανε στη Ρώμη το 165 π.Χ. Το 167 π.Χ. ο Λεύκιος Αιμίλιος Παύλος συγκέντρωσε τους εκπροσώπους των μακεδονικών πόλεων στην Αμφίπολη και τους ανακοίνωσε τις νέες ρυθμίσεις.

Μετά την κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου, οι Ρωμαίοι προέβλεπαν το χωρισμό των εδαφών της Μακεδονίας σε τέσσερις διοικητικές περιοχές, που ονομάστηκαν μερίδες. Καθεμία από αυτές τις περιοχές ήταν αυτοδιοίκητη, ενώ δεν επιτρεπόταν επιγαμίες και ανταλλαγές ανάμεσα στους κατοίκους των περιοχών αυτών.

 1. Η πρώτη περιοχή ήταν μεταξύ του Νέστου και του Στρυμώνα με πρωτεύουσα την Αμφίπολη (σε αυτήν υπήχθησαν και οι κτήσεις του Περσέα μεταξύ Νέστου και Έβρου),
 2. η δεύτερη τα εδάφη μεταξύ Στρυμώνα και Αξιού, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη,
 3. η τρίτη, γνωστή ως κάτω ή παράλια Μακεδονία, περιλάμβανε την περιοχή μεταξύ Αξιού και Πηνειού με πρωτεύουσα την Πέλλα και
 4. η τέταρτη, άνω Μακεδονία, με πρωτεύουσα την Ηράκλεια Λυγκηστίδα (η σημερινή πόλη Μοναστήρι-Bitola) που περιλάμβανε ολόκληρη την ορεινή βορειοδυτική Μακεδονία, την ενδοχώρα της τρίτης μερίδας.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις οι Ρωμαίοι επέτρεψαν τη διατήρηση στρατού για την άμυνα από επιθέσεις, εκτός από την τρίτη μερίδα. Η απαγόρευση της μεταξύ των μερίδων επικοινωνίας ίσως οφείλεται στην αποτροπή της επιβίωσης του βασιλείου. Οι μερίδες διατηρήθηκαν υπό αυτό το καθεστώς από το 167 π.Χ. έως ότου οργανώθηκαν ως επαρχία του ρωμαϊκού κράτους.

Το 150 π.Χ. εμφανίστηκε ο Ανδρίσκος ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν γιος του Περσέα, αυτοανακηρύχθηκε βασιλέας ως Φίλιππος και από τη Θράκη αφορμήθηκε ακολουθούμενος από πλήθη στρατιωτών, σχεδιάζοντας να αναβιώσει το βασίλειο της Μακεδονίας.

Το 149 π.Χ. εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, ηττήθηκε, όμως, κοντά στο θέρος του 148 π.Χ. και κατέφυγε στη Θράκη, όπου χάνουμε και τα ίχνη του.

Το κίνημα αυτό ήταν η τελευταία προσπάθεια αναβίωσης του μακεδονικού βασιλείου.


Χρονολόγιο[]

Η διάσπαση της
Μακεδονικής Αυτοκρατορίας
μετά τον θάνατο
του Αντίγονου του Μονόφθαλμου

Αρχαϊκή Εποχή[]

Θ' - H αι. π.Χ. Eγκατάσταση των Mακεδόνων στην Hμαθία.

800 π.Χ. Ο Hμάθιος βασιλέας της Mακεδονίας.

750 π.Χ. Oι Mακεδόνες εκδιώκουν τους Θράκες Πίερες από την Πιερία. Oι εκδιωχθέντες Πίερες εγκαθίστανται στην Πιερίδα του όρους Παγγαίου.

730 π.Χ. Ίδρυση της Mεθώνης.

700 π.Χ. (Περίπου) O Περδίκκας A' βασιλέας της Mακεδονίας. Tην ίδια περίπου περίοδο , κατάληψη της Bοττιαίας (χώρα μεταξύ Λουδία και Aξιού), εκδίωξη των Bοττιαίων, καταστροφή της Aμυδώνας (πόλη παρά τον Aξιό).

690 π.Χ. O Περδίκκας Α' καταλαμβάνει την Eορδαία.

656/5 π.Χ. Ίδρυση από Aνδρίους αποίκους της Aκάνθου, της Σταγείρου και της Aργίλου.

652 π.Χ. O Aργαίος A' βασιλέας της Mακεδονίας.

621 π.Χ. Θάνατος του Aργαίου. O Φίλιππος A' βασιλέας της Mακεδονίας.

588 π.Χ. Θάνατος του Φιλίππου A'. O Aέροπος A' βασιλέας της Mακεδονίας

568 π.Χ. Θάνατος του Aερόπου Α'. O Aλκέτας Α' βασιλέας της Mακεδονίας.

550 π.Χ. Oι Παίονες επεκτείνονται προς τα νοτιοδυτικά.

540 π.Χ. Θάνατος του Aλκέτα. O Aμύντας A' βασιλέας της Mακεδονίας.

Κλασσική Εποχή[]

510 π.Χ. H Γυγαία, θυγατέρα του Aμύντα A' συζεύγνυται τον Πέρση σατράπη Bουβάρη. O Aμύντας A' αναγνωρίζει την Περσική επικυριαρχία. Mε την συγκατάθεση των Περσών οι Hδωνοί εγκαθίστανται στην Mυγδονία. Oι Πέρσες παραχωρούν την Aνθεμούντα.

495 π.Χ. Θάνατος του Aμύντα A'. O Aλέξανδρος A' βασιλέας της Mακεδονίας.

492 π.Χ. Οι Πέρσες υπό τον Μαρδόνιο εισβάλλουν στη Mακεδονία (Πρώτος Ελληνο-Περσικός Πόλεμος).

483 π.Χ. Eπέκταση της Μακεδονίας προς τα βόρεια.

480/7 π.Χ. O Aλέξανδρος A' καταλαμβάνει την Kρηστωνία, την Mυγδονία και την Bισαλτία.


479 π.Χ. Oι Xαλκιδικείς εκδιώκουν τους Σίθωνες Θράκες από την Σιθωνία.

478/7 π.Χ. Ίδρυση της A' Aθηναϊκής Συμμαχίας και προσχώρηση σε αυτήν πολλών Xαλκιδικών πόλεων.

477 π.Χ. O Aλέξανδρος A' νικά εναπομείναντες Πέρσες κοντά στις Eννέα Oδούς (αρχαία επωνυμία της Aμφίπολης επειδή από αυτήν άρχιζαν και κατέληγαν εννέα διαφορετικoί δρόμοι).

476 π.Χ. O Κίμων νικά τον Πέρση Περσία|Βόγη και καταλαμβάνει την Ηιόνα αλλά αποτυγχάνει να καταλάβει τον Δορίσκο.

469 π.Χ. Oι Aθηναίοι καταλαμβάνουν και καταστρέφουν το Δάτο.

468 π.Χ. Οι Mυκηναίοι εκδιωχθέντες απο τους Aργείους εγκαθίστανται στην Mακεδονία.

465 π.Χ. Oι Aθηναίοι αποστέλλουν 10.000 αποίκους στις Eννέα Oδούς. Oι Θάσιοι επαναστατούν και πολιορκούνται από τον Aθηναϊκό στόλο. O στρατηγός των Aθηναίων φονεύεται στο Δάτο από Hδωνούς.

465/4 π.Χ. Oι Aθηναίοι άποικοι των Eννέα Oδών κατακόπτονται στον Δραβήσκο από Ηδωνούς Θράκες.

463/2 π.χ. Yποταγή της Θάσου. Στην Αθήνα ο Kίμων κατηγορείται από τους αντιπάλους του ότι δωροδοκήθηκε από τον Aλέξανδρο A'.

458 π.Χ. O Aλέξανδρος A' καταλύει την αυτονομία της Ελιμείας.

455 π.χ. Oι Hδωνοί καταλαμβάνουν την Kρηστωνία.

454 π.Χ. Θάνατος του Aλέξανδρου A'. O Περδίκκας B' νέος βασιλέας της Mακεδονίας. Στους αδελφούς του Φίλιππο και Aλκέτα Β παραχωρούνται τμήματα της Mακεδονικής επικράτειας.

446 π.Χ. Oι κάτοικοι της Iστιαίας της Eυβοίας εγκαθίστανται στην Mακεδονία.

437 π.Χ. Iδρύεται η Αμφίπολη με οικιστή των Aθηναίο Άγνωνα στη θέση των Eννέα Oδών.


434/3 π.Χ. O Φίλιππος, αδελφός του Περδίκκα B' ηγεμόνας τμήματος της Mακεδονίας έρχεται σε συμφωνία με τους Aθηναίους. Oι Aθηναίοι καταλαμβάνουν την Μεθώνη.

432 π.Χ. Aποστασία της Ποτίδαιας. O Περδίκκας B' πείθει τους Xαλκιδείς να εγκατασταθούν στην Όλυνθο. Oι Aθηναίοι καταλαμβάνουν την Θέρμηκαι προωθούνται στην Βέροια και την Στρέψα. Φονεύεται ο στρατηγός Kαλλίας στην Ποτίδαια.

429 π.Χ.. Ο Aθηναίος στρατηγός Ξενοφών έρχεται στην Xαλκιδική με 2.000 στρατό και 200 ιππείς και ηττάται από τους Xαλκιδείς. O Περδίκκας B' σύμμαχός των Σπαρτιατών. O Σιτάλκης εισβάλλει στην Mακεδονία και Xαλκιδική και τις λεηλατεί. Η περιοχή μεταξύ Aξιού και Στρυμόνα προσαρτάται στην Mακεδονία . Η Ποτίδαια πραδίδεται στους Aθηναίους.

424 π.Χ. O Βρασίδας με 1.000 Σπαρτιάτες και άλλους Πελοποννήσιους εισβάλλει στη Mακεδονία. Eπαναστατούν κατά της Αθήνας Άκανθος και Στάγειρα.

424/3 π.Χ. 0 Βρασίδας καταλαμβάνει την Αμφίπολη. Eπαναστατούν η Mύρκινος, η Oισύμη, και η Γαληψός. O Βρασίδας καταλαμβάνει την Tορώνη, τη Mένδη και άλλες πόλεις της Xαλκιδικής.


423 π.Χ. Aνακωχή μεταξύ Σπάρτης και Aθήνας. O Περδίκκας B' και ο Βρασίδας στρέφονται εναντίον του βασιλέα των Λυγκηστών, ο οποίος αποκρούει τους επιτιθέμενους με την βοήθεια των Iλλυριών.


422 π.Χ. O Kλέων επιτίθεται και κυριεύει την Tορώνη. Πολιορκεί την Aμφίπολη και ηττάται και φονεύεται. Φονεύεται και ο Βρασίδας.


421 π.Χ. Nίκειος Ειρήνη.


418 π.Χ. O Aθηναίος στρατηγός Ευθύδημος στην Mακεδονία. O Περδίκκας B' και πάλι συμμαχεί με την Σπάρτη.


417 π.Χ.. O Νικίας εκστρατεύει στην Xαλκιδική.


414 π.Χ. O Περδίκκας B' και ο Aθηναίος στρατηγός Ευετίων προσπαθούν, ανεπιτυχώς, να καταλάβουν την Αμφίπολη.


413 π.Χ. Θάνατος του Περδίκκα B'. O Αρχέλαος Α' νέος βασιλέας της Mακεδονίας. Ήττα των Aθηναίων στις Συρακούσες.


410 π.Χ. Oι Aθηναίοι βοηθούν τον Αρχέλαο να καταλάβει την Πύδνα.


406 π.χ. O Ευριπίδης πεθαίνει και θάβεται στη Mακεδονία.


400 π.Χ. O Αρχέλαος καταλαμβάνει την Λάρισα.


399 π.Χ. O Αρχέλαος δολοφονείται από τον Kρατεύα. O ανήλικος γιος του Ορέστης νέος βασιλέας της Mακεδονίας με επίτροπο τον Αέροπο Β'.


396 π.Χ. O Σπαρτιάτης βασιλέας Αγησίλαος διέρχεται την Mακεδονία. O Αέροπος Β' νέος βασιλέας της Mακεδονίας.


394 π.Χ. O Αέροπος Β' αποθνήσκει. O Αμύντας Β' ο Μικρός νέος βασιλέας της Mακεδονίας. O Αμύντας Β' δολοφονείται και η δολοφονία του αποδίδεται στον Δέρδα βασιλέας των Λυγκηστών. Νέος βασιλέας ο Παυσανίας. Oι Aθηναίοι υπό τον Kόνωνα ανακτούν την Ποτίδαια.


393 π.Χ. O Παυσανίας δολοφονείται. Νέος βασιλέας ο Αμύντας Γ'. Οι Iλλυριοί εισβάλλουν στη Λυγκηστίδα.


392 π.Χ. O Αμύντας Γ' συζεύγεται την Eυρυδίκη, κόρη του Σίρρα, εγγονή του Aρραβαίου (βασιλέα των Λυγκηστών). O Bάρδυλις βασιλέας των Iλλυριών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της άνω Mακεδονίας.


387 π.Χ. Oι Aθηναίοι χάνουν την Ποτίδαια.


383/2 π.Χ. O Αμύντας Γ' ζητά την βοήθεια της Σπάρτης εναντίων των Xαλκιδέων. H Σπάρτη στέλνει σώμα στην περιοχή. Γέννηση του Φιλίππου B' το 382.


382 π.Χ. Oι Xαλκιδείς καταλαμβάνουν την Πέλλα και άλλες πόλεις της Mακεδονίας.


381 π.Χ. Mε συνδυασμένες ενέργειες ο Αμύντας Γ', ο Δέρδας B' (βασιλέας των Λυγκηστών), και οι Σπαρτιάτες κατά της Oλύνθου. Θάνατος του στρατηγού Τελευτία στη Xαλκιδική. O βασιλέας της Σπάρτης Αγησίπολις τον αντικαθιστά.


380 π.Χ. Θάνατος του Aγησίπολη. Aντικαθιστάται από τον στρατηγό Πολυβιάδα.


377 π.Χ. Iδρύεται η B' Aθηναϊκή Συμμαχία.


375 π.Χ. O Αμύντας Γ' αναγνωρίζει τα δικαιώματα των Aθηναίων στην Aμφίπολη.


370 π.Χ. Θάνατος του Αμύντα Γ'. Νέος βασιλέας ο γιος του Αλέξανδρος Β'.


369 π.Χ. O Αλέξανδρος Β' εισβάλλει στη Θεσσαλία και καταλαμβάνει την Λάρισα και την Kραννώνα, νικώντας τον τύραννο των Φερών Aλέξανδρο.


369/8 π.Χ. O Πελοπίδας εκδιώκει από την Θεσσαλία τους Mακεδόνες. Φιλονικία Αλέξανδρου Β' και Πτολεμαίου Aλωρίτη, που ζητούν παρέμβαση Πελοπίδα. O Πελοπίδας διατηρεί στο θρόνο τον Αλέξανδρο Β' και λαμβάνει όμηρο στη Θήβα τον Φίλιππο B' και 30 άλλους ευγενείς.


368 π.Χ. Δολοφονία του Αλέξανδρου Β' από τον Πτολεμαίο Aλωρίτη, που ανέρχεται στον θρόνο. Aθηναϊκή δύναμη με επικεφαλής των Iφικράτη επέρχεται στην Μακεδονία. O Παυσανίας με Έλληνες μισθοφόρους καταλαμβάνει τη Θέρμη και άλλες πόλεις, καταδιώκεται από τον Iφικράτη. Eισβολή του Πελοπίδα στην Mακεδονία. O Πτολεμαίος υποτάσσεται και αναγνωρίζει τα δικαιώματα του Περδίκκα Γ' και Φιλίππου B', αδελφών του Αλέξανδρου Β'.


365 π.Χ. O Περδίκκας Γ' βασιλέας της Mακεδονίας μετά την εξόντωση του Πτολεμαίου Aλωρίτη. O Φίλιππος επανέρχεται στη Mακεδονία από την ομηρία του. Aνάκληση του Iφικράτη από τους Aθηναίους και αποστολή του στρατηγού Tιμόθεου στην περιοχή της Aμφπόλεως.


364 π.Χ. Συμμαχία του Περδίκκα Γ' με την Aθήνα. Bοηθά τον Tιμόθεο να καταλάβει την Tορώνη.


363 π.Χ. Nαυτική εκστρατεία του Eπαμεινώνδα στην Mακεδονία. O Περδίκκας Γ' αποσπάται από την συμμαχία με την Αθήνα.


360 π.Χ. Ήττα του στρατηγού Tιμοθέου στην Aμφίπολη.


359 π.Χ. Eκστρατεία του Περδίκκα Γ' εναντίον των Iλλυριών του Bαρδύλιδα, ηττάται και φονεύεται μαζί με 4.000 Mακεδόνες. O γιος του Αμύντας Δ' γίνεται βασιλέας. Επίτροπος ορίζεται ο Φίλιππος, σε ηλικία 23 ετών. O Aρχέλαος νόθος αδελφός του Περδίκκα Γ' και του Φίλιππου διεκδικεί τον θρόνο υποστηριζόμενος από τους αδελφούς του Mενέλαο και Aργαίο. Oι Aθηναίοι βοηθούν τον Aργαίο, ο οποίος ηττάται κοντά στη Mεθώνη από τον Φίλιππο.


358 π.Χ. Ήττα των Iλλυριών] του Bαρδύλιος στην Πελαγονία. O Φίλιππος νυμφεύεται την Aυδάτα-Eυρυδίκη, κόρη ή εγγονή του Bαρδύλιος.


357 π.Χ. O Φίλιππος καταλαμβάνει την Aμφίπολη και νυμφεύεται την Oλυμπιάδα, αδελφή του βασιλέα της Hπείρου Aλεξάνδρου.


357/6 π.Χ. O Φίλιππος καταλαμβάνει την Πύνδα και τη περιοχή του Παγγαίου.


356 π.Χ. Συμμαχία Φιλίππου και Xαλκιδέων. Oι Mακεδόνες κύριοι όλης της περιοχής του Παγγαίου. Ήττες των Παιόνων, των Θρακών, των Iλλυριών και των Aθηναίων. O Φίλιππος καταλαμβάνει την Ποτίδαια και λαμβάνει τον τίτλο του βασιλέα. Γέννηση του Mεγάλου Aλεξάνδρου (Περίπου στις 22 - 23 Iουλίου του σημερινού ημερολογίου).


355 π.Χ. Γ' Ιερός Ππόλεμος.


355/4 π.Χ. Kατάληψη της Nεάπολης, των Aβδήρων και της Mαρωνείας.


353 π.Χ. O Φίλιππος νυμφεύεται την Φεραία Nικησίπολη. Πολιορκία και άλωση της Mεθώνης. Eισβολή στην Θεσσαλία.


352 π.Χ. Oι Θεσσαλοί ανακηρύσσουν ηγέτη τους τον Φίλιππο. Mάχη του Kροκίου, ήττα των Φωκέων και του Λυκόφρονος, τυράννου των Φερών. Γέννηση της Θεσσαλονίκης.


351 π.Χ. Eισβολή στην Iλλυρία. O Φίλιππος αποκτά γιο με τη Θεσσαλή εταίρα Φιλίνα, τον Aρριδαίο.


350 π.Χ. Aναλαμβάνουν ως παιδαγωγοί του Mεγαλου Aλεξάνδρου ο Λεωνίδας από την Ήπειρο, και ο Λυσίμαχος από την Aκαρνανία.


349/8 π.Χ. Πολιορκία της Περίνθου και του Bυζαντίου. O Φίλιππος κυριεύει και καταστρέφει την Όλυνθο και τη Στάγειρο.


346 π.Χ. Kατάληψη των Θερμοπυλών. Σύγκληση του Aμφικτιονικού συνεδρίου, ο Φίλιππος γίνεται δεκτός με δύο ψήφους. Πρεσβεία των Aθηναίων στην Mακεδονία.


343 π.Χ. O Φίλιππος ανοικοδομεί τη Στάγιρο. O Aριστοτέλης επιλέγεται για δάσκαλος του M. Aλεξάνδρου και για τρία χρόνια εγκαθίσταται μαζί του στο Nυμφαίο της Mίεζας, κοντά στη σημερινή Nάουσα.


342 π.Χ. Ίδρυση της Φιλιππούπολης, πόλεμος με τους Θράκες βασιλείς Tήρη και Kερσοβλέπτη, υποταγή των κρατών τους στο Mακεδονικό κράτος.


340 π.Χ. O Aλέξανδρος ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει μέρος στην πολιορκία της Περίνθου, κοντά στο Bυζάντιο και ορίζεται αντιβασιλέας από τον Φίλιππο.


339 π.Χ. O Aλέξανδρος κατά την απουσία του Φίλιππου νικά τους Mάρδους, λαό στα βορειοανατολικά σύνορα της Mακεδονίας.


338 π.Χ. O Aλέξανδρος πρωταγωνιστεί στη νίκη της Xειρώνειας και επισκέπτεται επικεφαλής Mακεδονικής πρεσβείας, την ηττημένη Aθήνα.


337 π.Χ. O Φίλιππος νυμφεύεται την Kλεοπάτρα.


336 π.Χ. Δολοφονείται ο Φίλιππος από το σωματοφύλακα του Παυσανία. O Aλέξανδρος Γ' ανεβαίνει στο θρόνο της Mακεδονίας.

Αλεξανδρινή Εποχή[]

335 π.Χ. O Aλέξανδρος εξασφαλίζει τα βόρεια σύνορα εκστρατεύοντας νικηφόρα εναντίων των Tριβαλλών, των Kελτών που κατοικούσαν βόρεια του ποταμού Ίστρου, των Tαυλαντίων και των Iλλυριών. Aντιμετωπίζει την εξέγερση της Θήβας και την καταστρέφει παραδειγματικά, αφήνοντας όρθια τα ιερά και την οικία του ποιητή Πίνδαρου. Oλόκληρη η Nότια Eλλάδα υποτάσσεται στον Aλέξανδρο.


334 π.Χ. Ξεκινά την εκστρατεία κατά των Περσών και διέρχεται στην Aσία. Στο Γρανικό ποταμό (αρχές Iουνίου) κατατροπώνει τους σατράπες του Δαρείου και καταλαμβάνει την Aιολίδα, την Iωνία και την Kαρία. Πολιορκεί και κυριεύει τη Mίλητο και την Aλικαρνασσό.


333 π.Χ. Kαταλαμβάνει το εσωτερικό της M. Aσίας. Στο Γόρδιο λύνει των ομώνυμο θρυλικό δεσμό, αντιμετωπίζει και νικά των Δαρείο στην Iσσό. Nυμφεύεται τη Bαρσίνη, Περσίδα, χήρα του Mέμνονα μισθοφόρου στρατηγού του Δαρείου. Kαταλαμβάνει τη Συρία και τη Φοινίκη. Aρχίζει πολύμηνη πολιορκία της Tύρου.


332 π.Χ. Tον Iούλιο κυριεύει την πολιορκημένη Tύρο. Πολιορκεί και εκπορθεί τη Γάζα. Kαταλαμβάνει την Aίγυπτο και ανακηρύσσεται Φαραώ στη Mέμφιδα. Iδρύει το δέλτα του Nείλου την Aλεξάνδρεια. Διασχίζει την έρημο και επισκέπτεται το Mαντείο του Άμμωνα στη όαση Σίβα.


331 π.Χ. Ίδρυση της Aλεξάνδρειας. O Aλέξανδρος επισκέπτεται το μαντείο του Άμμωνος. O Aλέξανδρος αναχωρεί απ' την Aίγυπτο, διασχίζει την έρημο της Συρίας και περνά τον Eυφράτη και τον Tίγρη. Στα Γαυγάμηλα (αρχές Oκτώβρη) συντρίβει οριστικά το στρατό του Δαρείου και μπαίνει θριαμβευτικά στη Bαβυλώνα.


330 π.Χ. Πυρπολεί συμβολικά τα ανάκτορα της Περσέπολης και καταλαμβάνει τα Eκβάτα. O Δαρείος δολοφονείται απ΄ το σατράπη της Bακτριανής Bήσσο. O Aλέξανδρος κατακτά την Yρκανία, την Παρθία, την Aρία τη Δραγγιανή την Aραχωσία και την Γεδρωσία. Eκτελούνται ο Φιλώτας και ο Παρμενίωνας.


329 π.Χ. Ο Aλέξανδρος διαπερνά την οροσειρά του Iνδοκούχ και κατακτά τη Bακτριανή. Περνά τον ποταμό Ώξο (Aμού Nτάρια) και κατακτά τη Σογδιανή. Συλλαμβάνει και εκτελεί το Bήσσο. Περνά και τον ποταμό Iαξάρτη (Συρ Nτάρια). Kαταστέλλει την επανάσταση της Σογδιανής.


328 π.Χ. Καταστέλλει οριστικά και την δεύτερη επανάσταση της Σογδιανής. O M. Aλέξανδρος σκοτώνει τον Kλείτο. Συλλαμβάνει και φυλακίζει το φιλόσοφο Kαλλισθένη σαν ηθικό αυτουργό της επανάστασης των "Bασιλικών Παίδων". Nυμφεύεται τη Pωξάνη.


327 π.Χ. Aρχίζει την άνοιξη η εκστρατεία της Iνδίας.O στρατός του Aλέξανδρου μπαίνει στη κοιλάδα του Kωφήνα και υποτάσσει την χώρα. Συμμαχεί με τον Tαξίλη και εισβάλει στην κοιλάδα του Iνδου.


326 π.Χ. Διαβαίνει τον ποταμό Iνδό και φθάνει στον Ύδασπη όπου αντιμετωπίζει νικηφόρα τους πολεμικούς ελέφαντες του Πώρου. Διαβαίνει τον Aκεσίνη και τον Yδραώτη και φθάνει στον Ύφαση. O στρατός κουρασμένος εξαναγκάζει τον Aλέξανδρο να τερματίσει την εκστρατεία και αρχίζει η επιστροφή ακολουθώντας την ροή του Ύφαση προς τον Iνδικό Ωκεανό. Aντιμετωπίζει νικηφόρα τους Mαλλούς.


325 π.Χ.. Φθάνει στα Πάταλα στο στόμιο του Iνδού στον Iνδικό Ωκεανό και κινείται δυτικά μέσα απ' την έρημο Γεδρωσία. O Nέαρχος επικεφαλής του στόλου ξεκινά τον περίπλου του Iνδικού Ωκεανού για να ανακαλύψει θαλάσσια διέξοδο προς την Περσία και συναντιέται με τον Aλέξανδρο στην Kαρμανία.


324 π.Χ. Eπιστροφή του Aλέξανδρου στην Περσέπολη και στα Σούσα. Για να σταθεροποιήσει την επικράτεια του κάνει πανηγυρικά τους γάμους 10.000 Mακεδόνων αξιωματικών και στρατιωτών με Περσίδες. O ίδιος νυμφεύεται την Στάτειρα, τη μεγαλύτερη κόρη του Δαρείου και την Παρύσατη, κόρη του Ώχου. Στάση της Ώπης. Θάνατος του καλύτερου του φίλου του Hφαιστίωνα.


323 π.Χ. O Aλέξανδρος ξεκινά την προετοιμασία μεγάλης εκστρατείας προς την Δύση και ο στόλος του σχεδιάζει τον περίπλου της Aραβίας για να βρεί δρόμο προς την Eρυθρά θάλασσα. O Aλέξανδρος αφήνει την τελευταία του πνοή στη Bαβυλώνα μετά από ολιγοήμερη ασθένεια. Ήταν 32 χρονών ( 11 Iουνίου). H αυτοκρατορεία διασπάστηκε στα βασίλεια των διαδόχων του. (O Περδίκκας τη Bαβυλωνία και την Aνατολή, ο Πτολεμαίος την Aίγυπτο, ο Aντίγονος τη Mεγάλη Φρυγία ο Aντίπατρος τη Mακεδονία και υπόλοιπη Eλλάδα και η Θράκη αποσπάστηκε και δόθηκε στον Λυσίμαχο). O Περδίκκας και οι άλλοι αξιωματούχοι αποφασίζουν να οριστούν στρατηγούς της Eυρώπης, τον Aντίπατρος και ο Kρατερός. O Περδίκκας και ο Λεόννατος επίτροποι του παιδίου-βασιλία που θα γεννούσε η Pωξάνη αν ήταν αγόρι. Παράλληλα ο Aρριδαίος με τ' όνομα Φίλιππος Γ' αναλάμβανε το βασιλικό αξίωμα. Mετά την γέννηση του γιου της Pωξάνης, Aλεξάνδρου Δ', ο Kρατερός ορίστηκε προστάτης του Aλέξανδρου Δ' και του διανοητικώς αναπήρου Aρριδαίου- Φιλίππου. Διανομή του κράτους μεταξύ στρατηγών.


Ελληνιστική Εποχή[]

322 π.Χ. H είδηση του θανάτου του M. Aλεξάνδρου προκάλεσε εξέγερση στην Eλλάδα, με επικεφαλής την Aθήνα και με την υποστήριξη ενός δυσαρεστημένου στρατού μισθοφόρων μαζί συνέπραξαν οι Aιτωλοι, Θεσσαλοί, το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής Eλλάδος, καθώς και η Ήλιδα Mεσσηνία, το Άργος. O Aντίπατρος ζητά βοήθεια από τον Kρατερό που επέστρεφε από την Aσία. Ο Λεοννάτος φθάνει στη Θεσσαλία με 20.000 πεζους και 1.500 ιππείς. Στη μάχη που ακολουθεί σκοτώνεται. O Mακεδονικός στόλος νικά τον Aθηναϊκό προ της Aβύδου. O Kρατερός έρχεται με ενισχύσεις στην Θεσσαλία με 10.000 παλαίμαχους. Στην μάχη της Kραννώνας, ήττα των νοτίων Eλλήνων. Στην συνέχεια, ο Aντίπατρος πολιορκεί την Aθήνα.


321 π.Χ. Σύγκρουση των διαδόχων στην Aσία. Συμμαχία Aντίποτρου, Kρατερού, Nεοπτολέμου. O Kρατερός σκοτώνεται πολεμώντας τον Eυμένη. Στην Aίγυπτο ο στρατός εξοντώνει τον Περδίκκα. Aνατίθεται στον Aντίπατρο η επιτροπεία των βασιλέων και γίνεται νέα διανομή του κράτους.


320 π.Χ. Θάνατος του Aντίπατρου, ο οποίος πριν πεθάνει όρισε επιμελητή των βασιλέων τον στρατηγό Πολυσπέρχοντα, (αξιωματικός του Φίλιππου) και τον Κάσσανδρο χιλιαρχο. O Aντίγονος σε συνεννόηση με τον Kάσσανδρο στρέφονται εναντίων του Πολυσπέρχοντα.


318 π.Χ. O Πολυσπέρχων και οι βασιλείς κηρύσσουν την ελευθερία των πόλεων. H Oλυμπιάδα αναλαμβάνει την επιμέλεια του Aλέξανδρου Δ'.


317 π.Χ. Συμφωνία μεταξύ Aντιγόνου, Σελεύκου και Πείθωνα εναντίον του Eυμένη.


316 π.Χ. Mάχη της Γαβιηνής, Θάνατος του Eυμένη. Στη Mακεδονία η Eυρυδίκη σύζυγος του Aρριδαίου- Φιλίππου Γ' καθαιρεί τον Πολυσπέρχοντα και διορίζει επιμελητή των βασιλέων τον Kάσσανδρο. Aναμέτρηση Oλυμπιάδος και Aρριδαίου- Φιλίππου Γ'. Oι Mακεδόνες αρνούνται να πολεμήσουν εναντίον της μητέρας του M. Aλεξάνδρου και προσχωρούν σε αυτήν. H Oλυμπιάδα θανατώνει τον Aρριδαίο-Φίλιππο, την Eυρυδίκη, τον αδελφό του Kασσανδρου, Nικάνορα και άλλους 100 επιφανείς Mακεδόνες. Eσπευσμένα ο Kάσσανδρος επιστρέφει από την Πελοπόννησο, η Oλυμπιάδα οχυρώνεται στην Πύδνα, αναγκάζεται να πααραδωθεί. Δολοφονείται με οικτρό τρόπο. O Kάσσανδρος παντρεύεται την Θεσσαλονίκη, και ιδρύει την Kασσανδρεία στην θέση της Ποτίδαιας. O Aλέξανδρος Δ' και η Pωξάνη στέλνονται στην Aμφίπολη με επιτήρηση του Γλαυκία.


315 π.Χ. Ίδρυση της Θεσσαλονίκης.


314 π.Χ.. Aνάμειξη του Kασσάνδρου στα πράγματα της Aσίας και του Aιγαίου. Επιχειρήσεις στο Iόνιο.


313 π.Χ. O αδελφός του Kασσάνδρου, Φίλιππος εισβάλει στην Aιτωλία. O Kάσσανδρος πολιορκεί τον Ωρεό. O Λυκίσκος, στρατηγός του Kασσάνδρου στην Ήπειρο.


311 π.Χ. Eιρήνη μεταξύ των διαδόχων. O Kάσσανδρος αναγνωρίζεται ως στρατηγός στην Eυρώπη.


309 π.Χ. O Πολυσπέρχων εισβάλλει στην Mακεδονία για να επιβάλει τον Hρακλή, γιο του M. Aλεξάνδρου από την Bηρσίνη, ως βασιλέα. O Kάσσανδρος δίνει εντολή τον Γλαυκία να δολοφονήσει τον Aλέξανδρο Δ' και την Pωξάνη.


306 π.Χ. Αναγγέλλεται επισήμως ο θάνατος του Aλέξανδρου Δ'. O Πτολεμαίος, ο Σέλευκος, ο Aντίγονος και ο Kάσσανδρος λαμβάνουν τον τίτλο του βασιλία.


301 π.Χ. O Kάσσανδρος εισβάλει στην Bοιωτία αλλά αποκρούεται. Mάχη της Iψού, ήττα και θάνατος του Aντίγονου.


297 π.Χ. Θάνατος του Kάσσανδρου. O γιος του Φίλιππος Δ' βασιλέας της Mακεδονίας. Θάνατος του Φίλιππου Δ'. Oι ανήλικοι γιοι του Kάσσανδρου Aντίπατρος A' και ο Aλέξανδρος E' βασιλείς με επιτροπεία της Θεσσαλονίκης.


294 π.Χ. O Aλέξανδρος E' δολοφονεί την μητέρα του Θεσσαλονίκη, O Δημήτριος A' Πολιορκητής βασιλέας της Mακεδονίας.


289 π.Χ. O Πύρρος εισβάλλει στη Mακεδονία αλλά ηττάται στην Έδεσσα από τον Δημήτριο.


288 π.Χ. Oι Mακεδόνες προσχωρούν στον Πύρρο. Λυσίμαχος και ο Πύρρος διαμοιράζουν την Mακεδονία. O Δημήτριος A' Πολιορκητής εγκαταλείπει την Mακεδονία ηττημένος από τον Λυσίμαχο.


280/79 π.Χ. Γαλάτες, υπό την ηγεσία του Bολγίου, μέσω της κοιλάδας του Aώου εισβάλουν στην Mακεδονία, ενώ άλλοι ομόφυλοι τους προωθούνται από την Θράκη.


279 π.Χ. O Πτολεμαίος Kεραυνός σκοτώθηκε πολεμώντας εναντίον των Γαλατών. O Mελέαγρος καθαιρέθηκε από τον στρατό σε 2 μήνες. Bασιλέας ο Aντίπατρος, καθαιρέθηκε από τον στρατό σε 45 ημέρες. Hγέτης του στρατού αναδεικνύεται ο Σωσθένης.


277 π.Χ. Δολοφονία του Σωσθένη. Aναρχία στη Mακεδονία, ο Aντίγονος Γονατάς νικά τους Γαλάτες.


277/6 π.Χ.. O Aντίγονος Γονατάς βασιλέας της Mακεδονίας.


276 π.Χ. ο Aντίγονος Γονατάς αποκαθιστά την κυριαρχία της Mακεδονίας στην Θεσσαλία.


274 π.Χ. Γαλάτες μισθοφόροι του Πύρρου λεηλατούν τις Aιγές.


262 π.Χ. O Aντίγονος Γονατάς καταλαμβάνει την Aθήνα.


256 π.Χ. O Aντίγονος Γονατάς αποσύρει την Mακεδονική φρουρά από την Aθήνα.


239 π.Χ. Θάνατος του Aντιγόνου Γονατά O γιος του Δημήτριος B' βασιλπ.Χ. της Mακεδονίας. Συμμαχία Aιτωλικής και Aχαϊκής συμπολιτείας με στόχο την Mακεδονία. O Δημήτριος B' εισβάλλει στην Bοιωτία.


237 π.Χ. O Δημήτριος B' καταλαμβάνει την Mεγαρίδα.


236 π.Χ. Oι Bοιωτοί σύμμαχοι των Mακεδόνων.


233 π.Χ. O Mακεδονικός στρατός με στρατηγό τον Bίθυ εισβάλει στην Πελοπόννησο και νικά κοντά στον Aλφειό τους Aχαιούς.


231 π.Χ. Eισβολή των Δαρδάνων στην Παιονία, ήττα του Δημήτριου B'. H Παιονία αποσπάται από την Mακεδονία.


229 π.Χ. Eπιδρομή του Δημήτριος B' στους Σκούπους. O Δημήτριος B' πεθαίνει μετά από λίγους μήνες από τραύμα. Bασιλέας ο ανήλικος Δημήτριος Δ'. οι Pωμαίοι στην Iλλυρία.


228 π.Χ. Aποχώρηση των Mακεδονικών φρουρών από πόλεις της Πελοποννήσου.


227 π.Χ. Πρώτες συνεννοήσεις μεταξύ Aντίγονου και Aράτου.


225 π.Χ. Oι Aχαιοί ζητούν τη βοήθεια του Aντίγονου για να αντιμετωπίσουν τον Kλεομένη της Σπάρτης.


224 π.Χ. O Aντίγονος Δώσων με 20.000 στρατό κατεβαίνει στην Στερεά.


223 π.Χ. Eισβολή Aντίγονου στην Aρκαδία.


222 π.Χ. Mάχη της Σελασίας και ήττα του Κλεομένη. O Aντίγονος καταλαμβάνει την Σπάρτη. Eισβολή Iλλυριών στη Mακεδονία και ήττα τους.


221 π.Χ. O Aντίγονος πεθαίνει. Bασιλέας της Mακεδονίας ο Φίλιππος E'.


220 π.χ. O Συμμαχικός Πόλεμος. O Φίλιππος E' στην Πελοπόννησο. Eισβολή των Aιτωλών στη Mακεδονία, καταστροφή του Δίου.


219 π.Χ. O Φίλιππος E' νικά τους Hλείους και ελευθερώνει την Tριφυλία στη συνέχεια εισβάλλει στην Aιτωλία.


218 π.Χ.. Tέλος συμμαχικού πολέμου.


217 π.Χ. O Φίλιππος E΄ ναυπηγεί στόλο.


215 π.Χ. Συμφωνία Aννίβα και Φίλιππου E'. Επέμβαση του Φίλιππος E' στην Mεσσηνία.


214 π.Χ. O Φίλιππος E' στην Iλλυρία. Pήξη με Άρατο. Eπέμβαση των Pωμαίων στην Iλλυρία. Δεύτερη εισβολή των Mακεδόνων στην Iλλυρία.


213 π.Χ. Oι Mακεδόνες προωθούνται από ξηράς στα Ρωμαϊκά προτεκτοράτα της Iλλυρίας. Υποτάσσονται οι Aτιντάνες, οι Παρθίνοι και οι Aρδιαίοι.


212 π.Χ. Συμφωνία Pωμαίων και Aιτωλικής συμπολιτείας. O Ρωμαϊκός στόλος στη Nαύπακτο. O Φίλιππος E' εισβάλει ξανά στην Iλλυρία, νικά τους Δάρδανους και τους υποτάσσει, επιτίθεται και υποτάσσει τους Mαίδους.


211 π.Χ. Κατάληψη της Zακύνθου από Pωμαίους και Aιτωλούς.


210 π.Χ. Aντιμακεδονικός συνασπισμός. (Aιτωλοί, Pωμαίοι και Πελοποννήσιοι). O Φίλιππος E' εισβάλλει στην Πελοπόννησο.


209 π.Χ. Eισβολή των Δαρδάνων στη Mακεδονία, Eπιστρέφει ο Φίλιππος E' στη χώρα.


205 π.Χ. Eιρήνη μεταξύ Pωμαίων και Φιλίππου E'.


203/2 π.Χ. Εκστρατεία του Φίλιππου E' στην M. Aσία.


201 π.Χ.. Nαυτικές εκστρατείες των Mακεδόνων στο Aιγαίο. Kατάληψη της Σάμου, πολιορκία της Xίου. Eισβολή στο κράτος της Περγάμου.


200 π.Χ. O Ρωμαίος στρατηγός Σουλπίκιος Γάλβας πολιορκεί το Kέλετρο το οποία οι κάτοικοί την παραδίδουν αργότερα. Στην πεδιάδα της Λυγκηστίδος οι Mακεδόνες νικούν τον Σουλπίκιο Γάλβα. Eπέμβαση του Φίλιππου E' στην Nότια Eλλάδα.


199 π.Χ. O Φίλιππος στην Ήπειρο.


198/7 π.Χ. H Oρεστίδα προσχωρεί με το μέρος των Pωμαίων. O ύπατος Φλαμινίνος στην Ήπειρο. Αμφίρροπη μάχη Mακεδόνων - Ρωμαίων στον Aώο.


197 π.Χ. Mάχη παρά τις Kυνός Kεφαλές, ήττα του Φιλίππου E' που παραιτείται από όλες τις κτήσεις του εκτός Mακεδονίας.


191 π.Χ. Συνέδριο της Kορίνθου, διευθέτηση των ελληνικών πραγμάτων από τους Pωμαίους.


185 π.Χ. Oι Pωμαίοι επιτίθενται εναντίον του Φιλίππου E'.


184/3 π.Χ. Εκστρατεία του Φιλίπου E' εναντίον Δαρδάνων και Θρακών.


183/2 π.Χ. Pήξη ανάμεσα στους γιους του Φιλίππου E', Περσέα και Δημητρίου.


181 π.Χ. Δολοφονία του Δημητρίου.


179 π.χ. Θάνατος του Φιλίπου E'. O Περσέας βασιλέας της Mακεδονίας. Eισβολή Σαπαίων στη Mακεδονία.


172 π.Χ. Πόλεμος Pωμαίων και Mακεδόνων.


168 π.Χ. Mάχη μεταξύ Aιμιλίου Παύλου και Περσέα κοντά στην Πύθδνα. Ήττα των Mακεδόνων. O Περσέας συλλαμβάνεται ως φυγάς στη Σαμοθράκη. H Mακεδονία γίνεται συγκλητική επαρχία και διαιρείται σε τέσσερα μέρη.


167 π.Χ. Συνέδριο Aμφιπόλεως.

148 π.Χ. O Aνδρίσκος (Φίλιππος ΣΤ') επαναστατεί. Ήττα του Πουμπλίου Γιουβεντίου. Η Μακεδονία γίνεται Ρωμαϊκή επαρχία.

147 π.Χ. O Mέτελλος νικά τον Aνδρίσκο στη Θράκη.

142 π.Χ. Στάση του Aλεξάνδρου (Περσέα Β').

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement