Science Wiki
Advertisement

Μεγάλη Φρυγία

Phrygia, Phrygia Major


Ιστορικός χάρτης της Κλασσικής Μικράς Ασίας.

Ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Γεωγραφία[]

Ikl.jpg Μικρά Ασία Ikl.jpg
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΗ Φρυγία συνόρευε

Μορφολογία[]

Η περιοχή της Φρυγίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία, είναι ορεινή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Διασχίζεται από διάφορους ποταμούς, που εκβάλλουν στο Αιγαίο, όπως ο Μαίανδρος.

Δημογραφία[]

Οι κάτοικοι της περιοχής ονομάζονταν Φρύγες.

Σημαντικές πόλεις της ήταν τo Γόρδιο και το Μιδαίο.

Ιστορία[]

Κλασσική Εποχή[]

Περιοχή της Μ. Ασίας, ιστορικής σημασίας. Στο α' τέταρτο της 1ης χιλιετηρίδας π.Χ. αποτελούσε εκτεταμένο κράτος. Τον 11ο αιώνα όμως, η επέκταση της Φρυγίας προς τον Εύξεινο Πόντο σταμάτησε, από την εγκατάσταση εκεί των Βιθυνών ενώ και από το δυτικό μέρος, αποκλείστηκε η Φρυγία από την θαλάσσια πρόσβαση, από τις Ελληνικές αποικίες και από τους Λυδούς. Έτσι περιορίστηκε τελικά στη μεσόγειο περιοχή. Γνώρισε μεγάλη ακμή και ο τελευταίος βασιλέας υπήρξε ο Μίδας, που δημιούργησε σχέσεις με τους Έλληνες. Μετά το Μίδα η Φρυγία υποτάχθηκε στους Λυδούς και στη συνέχεια στους Πέρσες.

Το 333 π.Χ. κατακτήθηκε από το Μ. Αλέξανδρο.

Ρωμαϊκή Εποχή[]

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο το βόρειο αυτής μέρος ενσωματώθηκε με το Βασίλειο της Περγάμου και ονομάστηκε "Επίκτητος Φρυγία" ενώ το νότιο πήραν το όνομα "Παρώρειος" ή "Πισιδική Φρυγία".


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement