Μείζον Νέφος Μαγγελάνου

Large Magellanic Cloud, Large Magelanic Cloud, Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου


Τοπική Γαλαξιακή Ομάδα.

Γαλαξιακοί Δορυφόροι του Milky Way.

- Γαλαξίας της Τοπικής Γαλαξιακής Ομάδας.

- Είναι ένας από τους εγγύτερους Γαλαξίες προς τον Milky Way.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μεγάλο Νέφος Μαγγελάνου

Δορυφόρος Γαλαξίας που ανήκει στην Τοπική Ομάδα Γαλαξιών. Βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Γαλαξία μας. Είναι ο μεγαλύτερος δορυφόρος Γαλαξίας του Γαλαξία μας. Έχει διάμετρο 20.000 έτη φωτός.

Δημιουργία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σύμφωνα με νεότερες έρευνες τα Νέφη του Μαγγελάνου ήταν τα μεγαλύτερα μέλη μιας ομάδας νάνων γαλαξιών που συγκρούστηκαν με την σκοτεινή άλω του Γαλαξία μας σχετικά πρόσφατα.

Από την Βαρυτική Επίδραση και τις παλιρροϊκές δυνάμεις που τους εξασκήθηκε η ομάδα αυτή διαλύθηκε και οι νάνοι Γαλαξίες διασκορπίστηκαν γύρω από τον Milky Way, ως μικροί δορυφόροι, παγιδευμένοι από το Βαρυτικό Πεδίο του.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.