Advertisement

Μεσεγχυματικόν Βλαστοκύτταρον

MSC


Cells-Mesenchymal-01-goog.jpg
Μεσεγχυματικό Βλαστοκύτταρο
Cells-Mesenchymal-02-goog.png
Μεσεγχυματικό Βλαστοκύτταρο
Cells-Stem-01-goog.jpg
Βλαστοκύτταρο
Cells-Stem-02-goog.jpg
Βλαστοκύτταρο

- Ένα είδος κυττάρου.

Η ονομασία "Μεσεγχυματικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "έγχυμα".

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στον ομφάλιο λώρο και έχουν την ικανότητα να επιδιορθώνουν και να αναπλάθουν ιστούς. Διαφέρουν από τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που βρίσκονται στο αίμα του ομφάλιου λώρου και τα οποία αποτελούν την πηγή δημιουργίας των κυττάρων του αίματος και του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Λόγω της "πλαστικότητάς" τους (δηλαδή της ικανότητάς τους να δημιουργούν πολλούς άλλους τύπους κυττάρων), τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα χρησιμοποιούνται στην αναγεννητική ιατρική για την ανάπλαση ιστών και οργάνων.

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κύτταρα αυτά έχουν αρκετές εφαρμογές στην αναγεννητική ιατρική, όπως για παράδειγμα:

 • Έμφραγμα Μυοκαρδίου
 • Εγκεφαλικό Επεισόδιο|Εγκεφαλικά επεισόδια]]
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
 • Βλάβες στο νωτιαίο μυελό
 • Μυϊκή δυστροφία
 • Αναγέννηση οστού, χόνδρου και συνδέσμων
 • Αναγέννηση δέρματος

Σημαντικό χαρακτηριστικό των κυττάρων αυτών είναι η δυνατότητα περαιτέρω πολλαπλασιασμού τους πριν ή μετά την κρυοσυντήρηση.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα έχουν συγκεντρώσει το έντονο ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου λόγω της πληθώρας των επιτυχημένων εφαρμογών τους σε προ-κλινικές και κλινικές μελέτες. Αποτελούν τη νέα ελπίδα στο χώρο της Αναγεννητικής Ιατρικής (regenerative medicine & tissue engineering).

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 50 κλινικές μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές.

Καρδιαγγειακές παθήσεις

 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου:

Μετά από ενδοφλέβια έγχυση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων, παρατηρείται επιλεκτική μετανάστευση των κυττάρων στις αλλοιωμένες περιοχές του μυοκαρδίου με αποτέλεσμα την αναγέννηση του μυοκαρδίου, καθώς και τη σημαντική βελτίωση της λειτουργίας του.

 • Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου:

Μελέτες έδειξαν ότι ασθενείς έλαβαν ως μόσχευμα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα από υγιής, μη συγγενείς δότες (δηλαδή χωρίς να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη του μοσχεύματος), εμφάνισαν μικρότερη συχνότητα αρρυθμικών περιστατικών, βελτιωμένη καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία.

Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Εγκεφαλικά επεισόδεια: Μετά από ενδοφλέβια έγχυση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων παρατηρείται επιλεκτική μετανάστευση των κυττάρων στις αλλοιωμένες περιοχές του εγκεφάλου και διαφοροποίησή τους σε κύτταρα που εκκρίνουν νευρικούς παράγοντες και επιδιορθώνουν τα κατεστραμμένα νευρικά κύτταρα της περιοχής. Παρόμοια αποτελέσματα δημοσιεύονται μετά από απ’ ευθείας μεταμόσχευση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων στην κατεστραμμένη περιοχή του εγκεφάλου.

Παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα

 • Νόσος του Chron:

Ασθενείς που έπασχαν από τη νόσο για περίπου 14 έτη και προήγουμενες προσπάθειες θεραπείας είχαν αποτύχει, έλαβαν μόσχευμα μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων. Το 1/3 των ασθενών εμφάνισε πλήρη ίαση από τη νόσο, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική βελτίωση.

 • Graft-versus-host disease γαστρεντερικού σωλήνα:

Το 89% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με MSCs με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και το 67% των ασθενών θεραπεύτηκε πλήρως μέσα σε 28 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας. Στις 180 ημέρες το ποσοστό επιβίωσης στους ασθενείς που έλαβαν τα MSCs ήταν 67% σε σύγκριση με το ποσοστό επιβίωσης 35-40% στους ασθενείς που λάμβαναν άλλες θεραπείες – μη κυτταρικές.

Ορθοπεδική

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα δίνουν γένεση στους οστεοβλάστες και τα χονδροκύτταρα, ιδιότητα που τα καθιστά βασικό υποψήφιο για ορθοπεδικές εφαρμογές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κλινικές μελέτες (φάση 1 / φάση 2) όπου χρησιμοποιήθηκαν μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα για την ανάπλαση μηνίσκου μετά από τραυματισμό, μεταμόσχευση οστού, επιδιόρθωση βλαβών στην σπονδυλική στήλη, αντιμετώπιση ατελούς οστεογένεσης (osteogenesis imperfecta - μια κληρονομική πάθηση), κλπ.

Αιμοποιητική

Τα MSCs δεν δίνουν γένεση σε αιμοποιητικά κύτταρα. Η χρήση τους όμως σε αιμοποιητικές εφαρμογές είναι επικουρική καθώς ενισχύουν την αφομοίωση (engraftment) και τον πολλαπλασιασμό των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων.

Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα μπορούν δηλαδη να μεταμοσχευτούν μαζί με αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα, καθώς τα κύτταρα αυτά έχουν την εκπληκτική ικανότητα να υποστηρίξουν τις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων (ομφάλιου λώρου ή μυελού των οστών), έτσι ώστε να αποτρέψουν πιθανή απόρριψη του μοσχεύματος.

Μελέτη 1 (Καρκίνος του μαστού): Σε 28 ασθενείς, οι οποίοι είχαν λάβει χημειοθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων περιφερικού αίματος έγιναν εγχύσεις με αυτόλογα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα, τα οποία συνέβαλαν στην ταχύτερη αιμοποιητική αποκατάσταση.

Μελέτη 2 : Σε 7 ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα βλαστικών κυττάρων περιφερικού αίματος, μυελού των οστών ή ομφάλιου αίματος, παρατηρήθηκε ταχύτερη αιμοποιητική αποκατάσταση μετά από έγχυση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων.

Αντίδραση μοσχεύματος

Αντίδραση έναντι του λήπτη (Graft-versus-host disease)

Η αντίδραση του μοσχεύματος έναντι του λήπτη (GVHD) παραμένει η σοβαρότερη επιπλοκή μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων. Προκειμένου να επεκταθεί η χρήση των αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων πρέπει να βρεθούν μέσα αντιμετώπισης της σοβαρότατης αυτής επιπλοκής. Η έγχυση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων μειώνει σημαντικά την αντίδραση κατά του λήπτη.

Αναγέννηση ήπατος

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα, μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ηπατοκύτταρα (μεταξύ άλλων κυττάρων). Επομένως, κυτταρικές θεραπείες που έχουν ως βάση τη χρήση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων, σύντομα θα αποτελέσουν την ιδανικότερη εναλλακτική λύση αντί για μεταμόσχευση ήπατος.


Εσωτερική Αρθρογραφία


Ikl.jpg Κίνδυνοι Χρήσης Ikl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.