Μετατόπισις

displacement


Μετατόπιση

Μετατόπιση

Μετατόπιση.

Σύστημα Αναφοράς

Σύστημα Αναφοράς

Απόσταση Μετατόπιση

Απόσταση Μετατόπιση

Μετατόπιση Χώρος Minkowski

- Ένα φυσικό μέγεθος που καθορίζει την θέση ενός σώματος. (Συχνά εμφανίζεται και ως διάνυσμα θέσης).

Συμβολισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβολίζεται, διεθνώς, από το λατινικό γράμμα "x".

Συχνά χρησιμοποιείται το σύμβολο "r"

Φυσική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Φυσικά Μεγέθη Ikl.jpg
Είδη
Α. Κινηματική


Β. Δυναμική


Γ. Κυματική
ύπαρξη «πρόκλησης»
Δ. Ελαστική Δυναμική

Εκφράζει φυσικά (ή περιγράφει) την απόσταση της τυχαίας θέσης (όπου βρίσκεται το σώμα, στο παρόν) από το σημείο αναφοράς που εκλαμβάνεται ως αρχή του Συστήματος Αναφοράς (όπου, θεωρητικά και συνήθως, βρίσκεται ο παρατηρητής).

Μαθηματική Αναπαράσταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκφράζεται μαθηματικά (ή αναπαρίσταται) από μία διανυσματική συνάρτηση της θέσης (δηλ. είναι Διανυσματικό Φυσικό Μέγεθος).

  • Η φoρά της είναι ίδια με την φορά της κίνησης.

Η αναπαράσταση της μετατόπισης εξαρτάται προφανώς από το επιλεγέν Σύστημα Συντεταγμένων.

Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο σύστημα αυτό όλα τα μοναδιαία διανύσματα είναι ανεξάρτητα από την χρονική παράμετρο :

0D-Ευκλείδειος Χώρος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 0D-Ευκλείδειο Χώρο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

1D-Ευκλείδειος Χώρος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 3D-Ευκλείδειο Χώρο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:3D-Ευκλείδειος Χώρος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 3D-Ευκλείδειο Χώρο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

4D-Σιττέρειος Χώρος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 4D-Σιττέρειο Χώρο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

1D-Ευκλείδειος Χρόνος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 1D-Ευκλείδειο Χρόνο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της χρονικής μετατόπισης είναι:

4D-Χωρόχρονος Minkowski[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 4D-Ψευδο-Ευκλείδειο Χώρο, που χρησιμοποιεί η Ειδική Σχετικότητα, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

5D-Χωρόχρονος anti-deSitter[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 5D-Αντισιττέρειο Χωρόχρονο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

3D-Φασικός Χώρος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 3D-Χώρο, που χρησιμοποιεί η Αναλυτική Μηχανική του Hamilton, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

4D-Φασικός Χωρόχρονος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 4D-Φασικό Χωρόχρονο, η Μητραϊκή Αναπαράσταση της μετατόπισης είναι:

11D-Χωρόχρονος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην Πολυδιαστατική Γεωμετρία των 11 Διαστάσεων το διάνυσμα αυτό γράφεται


Μιγαδικές διαστάσεις


Πολικό Σύστημα Συντεταγμένων[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο σύστημα αυτό μερικά από τα μοναδιαία διανύσματα είναι ανεξάρτητα από την χρονική παράμετρο :

Σφαιρικό Σύστημα Συντεταγμένων[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο σύστημα αυτό κανένα από τα μοναδιαία διανύσματα δεν είναι ανεξάρτητο από την χρονική παράμετρο :

Σύνοψη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διανυσματικά αποδίδεται ως:

Μέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετρείται με την μονάδα μέτρησης (στο σύστημα μονάδων S.I.) που ονομάζεται:

Καταμέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καταμετρείται από το όργανο καταμέτρησης που ονομάζεται:

Διευκρινήσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Συνήθως, στην Βιβλιογραφία ότι εδώ ορίσθηκε ως "μετατόπιση" αναγράφεται ως "διάνυσμα θέσης" ενώ ως "μετατόπιση" αναφέρουν την μεταβολή (Δr)
  • Το φυσικό μέγεθος μετατόπιση (x) δεν πρέπει να συγχέεται με το διάστημα (s).

Σύνοψη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετατόπιση
Συμβολισμός
Φυσική Έκφραση Απόσταση της τυχαίας θέσης ενός σώματος από την αρχή του Συστήματος Αναφοράς)
Μαθηματική Έκφραση Ανταλλοίωτο Διάνυσμα
Μέτρηση 1 meter
Καταμέτρηση μετροταινία

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εδώ παρουσιάζονται βιβλία που περιέχουν λήμματα που το περιεχόμενο τους είναι συναφές με το παρόν άρθρο.

  1. Alonso-Finn, "Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική", Μετάφραση: Φίλιππας-Ρεσβάνης, Εκδόσεις: ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Ohanian, "Φυσική", Μετάφραση: Α.Φίλιππας, Εκδόσεις: Συμμετρία
  3. Haliday-Resnick, "Φυσική", Μετάφραση: Πνευματικός-Πεπονίδης, Εκδόσεις: Γ.Α.Πνευματικού
  4. Serway, "Physics For Sientists and Engineers", Μετάφραση: Λ.Ρεσβάνης
  5. Paul G. Hewitt, "Οι έννοιες της Φυσικής", Μετάφραση: Ελένη Σηφάκη, Εκδόσεις: Κρήτης.
  6. Hugh D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", Εκδόσεις: Παπαζήση

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.