Μετρική

Metrics


Διανυσματική Μετρική

Διανυσματική Μετρική

Διανυσματική Μετρική

Διανυσματική Μετρική

Διανυσματική Μετρική

Διανυσματική Μετρική

Μετρική Μετρικός Τανυστής
Ευκλείδεια Μετρική Μετρική Minkowski Μετρική Robertson-Walker Μετρική Schwarzschild Μετρική Reissner-Nordstrom Μετρική Kerr Μετρική Kerr-Newman Μετρική Alcubierre Μετρική Egushi-Hanson Αναλλοίωτη Μετρική

Μαθηματική Ανάλυση Συνάρτηση
Πεδίο Ορισμού Πεδίο Τιμών
Ενάρτηση Εφάρτηση Αμφάρτηση
Συναρτησιακή Μονοτονία Συναρτησιακή Συνέχεια Συναρτησιακή Σύγκλιση

Μετρική Χώρου

Μετρική Χώρου

- Μία συνάρτηση

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "μετρική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "μέτρο".

Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετρική καλείται μια συνάρτηση , για την οποία ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

  • (τριγωνική ανισότητα)

Μετρική Χώρου[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το πλέγμα των αποστάσεων μεταξύ γειτονικών σημείων, είναι μια πολύ χρήσιμη έννοια και έχει ένα ειδικό όνομα. Λέγεται μετρική. Φυσικά η θεώρηση ως πλέγμα είναι μια υπεραπλούστευση αφού το επίπεδο είναι ένα συνεχές μέσον.

Υπάρχει συνεχής απειρία από σημεία σε οποιοδήποτε διάστημα. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να καθορίσουμε έναν κανόνα που θα δίνει την απόσταση μεταξύ δύο οποιονδήποτε κοντινών σημείων. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα τρόπο αρίθμησης των σημείων και αυτό ακριβώς έχουμε τις συντεταγμένες.

Ένα σύνολο δηλαδή Ν αριθμών (για μια Ν-διάστατη επιφάνεια) που μεταβάλλονται ομαλά από σημείο σε σημείο της επιφάνειας.

Στην Διαφορική Γεωμετρία, την Σχετικιστική Φυσική και την Κοσμολογία, η μετρική εμφανίζεται ως μια σχέση που δίνει την απειροστή απόσταση μεταξύ δύο διακριτών σημείων πάρα πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Η μετρική λοιπόν εξαρτάται από τις συντεταγμένες που χρησιμοποιούμε, όπως και από την πραγματική γεωμετρία του χώρου.

Διάφορες Μετρικές[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Η μετρική του Ευκλείδειου Επίπεδου είναι:
ds 2 = dx2 + dy2
(Καρτεσιανές Συντεταγμένες)
  • Η μετρική της Κυλινδικής Επιφάνειας είναι:
ds2 = dr2 +r22
(Πολικές Συντεταγμένες)
Η γωνία (θ) μετρείται σε rad).

Και οι δύο μετρικές αυτές είναι Ευκλείδειες.

  • Όμως, η μετρική της σφαιρικής επιφάνειας δεν είναι Ευκλείδεια παρά μόνον τοπικά:
ds2 = dr2 + sin2θ(rdθ)2
(Πολικές συντεταγμένες στη σφαιρική γεωμετρία).
Η τελευταία γεωμετρία δεν είναι Ευκλείδεια αλλά για πολύ μικρές περιοχές μπορεί να θεωρηθεί προσεγγιστικά Ευκλείδεια. Για παράδειγμα αν r είναι πολύ μικρό sinr~r και η μετρική καταλήγει Ευκλείδεια.
ds2 = (cdt)2 - dx2 - dy2 - dz2.

όπου g, o Μετρικός Τανυστής

Χρησιμοποιούνται ειδικά διάφορα είδη μετρικών όπως π.χ. Μετρική Robertson-Walker.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.