Μηχανή Εσωτερικής Καύσεως

Internal combustion engine


Μηχανή Εσωτερικής Καύσης. Τέσσερεις φάσεις λειτουργίας.

Είναι μία Θερμική Μηχανή.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Μηχανή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με τον όρο ως μηχανές εσωτερικής καύσης εννοούνται κυρίως οι παλινδρομικές–εμβολοφόρες μηχανές και οι κινητήρες Wankel , χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι μηχανές τζετ, κάποιοι πύραυλοι και ορισμένες τουρμπίνες ώσης και ισχύος δεν αποτελούν και αυτές μηχανές εσωτερικής καύσης.

Σύμφωνα με ένα γενικό ορισμό, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι μια Θερμική Μηχανή, στην οποία καίγεται ένα καύσιμο παρουσία αέρα μέσα σε ένα θάλαμο (θάλαμος καύσης) και από την Εξώθερμη Αντίδραση του καυσίμου με τον οξειδωτή (θερμική καύση ελεύθερης φλόγας σε αέρια κατάσταση) που είναι το οξυγόνο του αέρα δημιουργούνται αέρια.

Μέσω της εκτόνωσης αυτών των αερίων κάτω από υψηλές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας παράγεται η απαιτούμενη ισχύς.

Λειτουργία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν τέσσερα βασικά βήματα:

  1. Εισαγωγή
    • Το καύσιμο μίγμα εισέρχεται στο θάλαμο καύσης
  2. Συμπίεση
  3. Καύση / Εκτόνωση
    • Το μίγμα είναι καίγεται και εκτονώνεται, πιέζοντας τα κινούμενα μέρη του κινητήρα ώστε να εκτελέσει χρήσιμο έργο.
  4. Εξαγωγή
    • Τα προϊόντα της καύσης εξέρχονται από το θάλαμο καύσης

Πολλοί κινητήρες εκτελούν αυτά τα βήματα στο χρόνο, οι αεριοστροβιλοκινητήρες κάνουν όλα τα βήματα ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη του κινητήρα. Ενώ ορισμένοι κινητήρες εσωτερικής καύσης έχουν επιπλέον βήματα.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.