Μηχανική Ενέργεια

Mechanical Energy


Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας

Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας

Ενέργεια (φυσική οντότητα) Ακτινοβολία Ενέργεια (φυσικό μέγεθος)
Μηχανική Ενέργεια Κινητική Ενέργεια Δυναμική Ενέργεια Έργο Ελαστική Ενέργεια Δυναμικό Βαρυτική Ενέργεια Λαγρασιανή (Lagrangian) Χαμιλτονιανή (Hamiltonian)
Θερμική Ενέργεια Θερμότητα Εσωτερική Ενέργεια Ενθαλπία Ελεύθερη Ενέργεια Helmholtz Ελεύθερη Ενέργεια Gibbs Χημική Ενέργεια
Ηλεκτρομαγνητική Ενέργεια Ηλεκτρική Ενέργεια Μαγνητική Ενέργεια Ηλεκτρικό Δυναμικό Μαγνητικό Δυναμικό Ηλεκτρική Τάση Επαγωγική Τάση
Ιονίζουσα Ενέργεια Πυρηνική Ενέργεια Ενέργεια Μηδενικού Σημείου
Σκοτεινή Ενέργεια Big Bang
Αρχή Διατήρησης Ενέργειας Ισοδυναμία Μάζας - Ενέργειας 1ος θερμοδυναμικός Νόμος 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος
Ενέργειες Ενεργειακές ΠηγέςΠεδία
Οικονομική Ενέργεια Χρήμα Φυσικός ΠόροςΕνεργειακή Παραγωγή Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο Ατμοηλεκτρικό Εργοστάσιο
Υπερβατικές Ενέργειες

- Ένα είδος ενέργειας.

- Ταυτίζεται (συνήθως) με την αποκαλούμενη Χαμιλτονιανή (Hamiltonian) (κάτι που πολλοί αγνοούν).

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Ενέργεια Ikl.jpg
Είδη
Κύριες Ενέργειες
Δυναμικές Ενέργειες
Μη Πεδιακές Ενέργειες
Βιομηχανικές Ενέργειες


Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λέγεται η ενέργεια που έχει ένα σώμα όταν κινείται ή έχει την τάση να κινηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μηχανική ενέργεια δεν είναι απλώς ένα είδος ενέργειας από τα πολλά που υπάρχουν. Είναι η «ευγενέστερη», κατά κάποιο τρόπο, ή αλλιώς «ξεκάθαρη» μορφή ενέργειας .

Συγκεριμένα, η μηχανική ενέργεια είναι αυτή για την οποία ένα σώμα (ή ακριβέστερα, φυσικό σύστημα) είναι «ενημερωμένο» πριν του ασκηθεί η αντίστοιχη επίδραση.

Έτσι, π.χ. ένα σώμα αμέσως μόλις «τοποθετηθεί» σε κάποιο σημείο, μέσα στο Βαρυτικό Πεδίο ενός Πλανήτη, «μπορεί να ακαριαία να πληροφορηθεί» για την ποσότητα της ενέργειας που απέκτησε και δεν θα περιμένει να ολοκληρωθεί η πτώση του για το «μάθει».

Αντίθετα, όταν το σώμα κινείται τριβόμενο σε έναν «κακοτράχαλο» δρόμο «δεν μπορεί εκ των προτέρων να υπολογίσει» την ενέργεια που θα απωλέσειι πριν ολοκληρώσει την κίνησή του.

Ένα φωτεινότερο παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε από την οικονομία ενός κράτους που καταστρώνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του.

Έτσι οι αξίες των φόρων που εισπράττει από τους εργαζόμενους και των μισθών που καταβάλλει στους δημόσιους υπάλληλούς του είναι προβλέψιμες (μηχανική ενέργεια) από την αρχή (Ιανουάριος) του οικονομικού έτους.

Ενώ αντίθετα, οι ποικίλες οικονομικές συνέπειες των απεργιών, σεισμών, πλημμυρών, πολέμων κ.α. είναι απρόβλεπτες (μή μηχανικές ενέργειες) και γίνονται καταμετρήσιμες, μόνον, στο τέλος (Δεκέμβριος) του οικονομικού έτους.

Παραδείγματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διακρίνουμε δύο είδη μηχανικής ενέργειας

Είναι η ενέργεια που αναγκάζει άμεσα ένα σώμα να εκτελέσει το φαινόμενο της κίνησης (δηλ. με άλλα λόγια να κινηθεί)

Είναι η ενέργεια που δίνει την δυνατότητα σε ένα σώμα (που ενδεχομένως προσωρινά παρεμποδίζεται και μένει ακίνητο) να κινηθεί μελλοντικά εφόσον αφεθεί ελεύθερο.

Φυσικά Μεγέθη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • α) Μηχανική Ενέργεια ( Εμηχ ) (Mechanical energy)

- Εκφράζει φυσικά την ποσότητα της μηχανικής ενέργειας (οντότητας) που έχει ένα σώμα

ΣΗΜΕIΩΣΗ 1: Για την καλύτερη κατανόηση του ορισμού μπορούμε να παραλληλίσουμε την "μηχανική ενέργεια" με την Οικονομική Αξία που έχει ένα εμπορικό κατάστημα η οποία προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τις «νόμιμες» εμπορικές συναλλαγές και όχι από την δράση διαφόρων άλλων οικονομικών παραγόντων.

Συνήθως ισούται με την αξία χρημάτων (που βρίσκονται στο ταμείο) και την αξία εμπορευμάτων (που βρίσκονται στα ράφια) που υπάρχουν στο κατάστημα κατά την έναρξη της λειτουργίας του.

ΣΗΜΕIΩΣΗ 2: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η μηχανική ενέργεια δεν είναι εννοιολογικά, απλά και μόνον το άθροισμα της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας.

Είναι κάτι περισσότερο. Είναι η ενέργεια που μπορεί να «προδηλωθεί» σε ένα Φυσικό Σύστημα από την αρχή της ύπαρξής του και όχι αυτή που εισέρχεται (ή εξέρχεται) από το σύστημα ως συνέπεια διαφόρων άλλων επιδράσεων από περιβάλλον.

Νόμοι της μηχανικής ενέργειας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • α) Νόμος της μηχανικής ενέργειας

- Φυσική έκφραση (ή λεκτική διατύπωση)

Η μηχανική ενέργεια ( Eμηχ ) που έχει ένα σώμα
ισούται με το άθροισμα
της κινητικής ενέργειας ( Eκιν ) που έχει το σώμα εξ’αιτίας της κίνησής του και
της δυναμικής ενέργεια ( Eδυν ) που έχει το σώμα εξ’ αιτίας του πεδίου, μέσα στο οποίο βρίσκεται.

Δηλαδή: Εμηχ = U + Eκ

Από τον παραπάνω νόμο προκύπτει ότι η μείωση της δυναμικής ενέργειας ενός σώματος συνοδεύεται πάντοτε από την αντίστοιχη αύξηση της κινητικής του ενέργειας

(ή αντίστοιχα, η μείωση της αξίας των εμπορευμάτων στις προθήκες συνοδεύεται από την αύξηση της αξίας των χρημάτων στο ταμείο)

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.