Science Wiki
Advertisement

Μονάδα Μέτρησης

Measurement Unit


Μονάδες Μέτρησης

Μονάδες Μέτρησης

Μονάδες Μέτρησης

Μονάδες Μέτρησης

Μονάδες Μέτρησης

Μονάδες Μέτρησης

Διεθνές Σύστημα Μονάδων Μονάδα Μέτρησης

- Μία μοναδιαία ποσότητα που χρησιμοποιείται στην μέτρηση των φυσικών μεγεθών.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "μονάδα μέτρησης" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "μέτρηση".

Εισαγωγή[]

Η τιμή ενός Φυσικού Μεγέθους εκφράζεται ως το γινόμενο ενός αριθμού και μίας μονάδας μέτρησης.

Η μονάδα μέτρησης είναι απλά μια συγκεκριμένη ποσότητα του μεγέθους αυτού η οποία, συμβατικά και επομένως αυθαίρετα, χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς.

Σχεδόν, όλες οι χώρες της Γης έχουν θεσπίσει κανονισμούς σχετικά με την υιοθέτηση και την χρήση των μονάδων μέτρησης.

Εξ αιτίας της σημασίας και της ανάγκης ύπαρξης ενός συνόλου από καλά καθορισμένες και εύχρηστες μονάδες, παγκοσμίως αποδεκτές, για τις όλες τις πολυδιάστατες και πολύπλοκες εφαρμογές που εμφανίζονται στην Κοινωνία, οι πρότυπες μονάδες μέτρησης επιλέγονται έτσι ώστε

  • να παρέχουν προσβασιμότητα σε όσους το επιθυμούν,
  • να διαθέτουν αναλλοιότητα στο Χώρο και στο Χρόνο, και
  • να διαθέτουν αντιγραψιμότητα με υψηλή ακρίβεια.

Στην 11η Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (1960) υιοθέτηθηκε το όνομα Système International d’Unités (Διεθνές Σύστημα Μονάδων, με διεθνή συντομογραφία SI) για το συνιστώμενο σύστημα μονάδων μέτρησης.

Επίσης, στην ίδια συνδιάσκεψη θεσπίστηκαν οι κανόνες για τις βασικές και παραγόμενες μονάδες, τα προθέματα, και άλλα θέματα.

Οι βασικές μονάδες είναι μια ομάδα από επτά σαφώς καθορισμένες μονάδες που κατά συνθήκη, θεωρούνται ως διαστασιακά ανεξάρτητες: το μέτρο, το χιλιόγραμμο, το δευτερόλεπτο, το Ampere, το kelvin, το γραμμόριο (mol), και to κηρίο ( = candela).

Παραγόμενες μονάδες είναι αυτές που σχηματίζονται από συνδυασμό των βασικών μονάδων, σύμφωνα με τις αλγεβρικές σχέσεις που συνδέουν τις αντίστοιχες ποσότητες.

Τα ονόματα και τα σύμβολα από τις μονάδες που έχουν σχηματισθεί μπορούν να αντικατασταθούν από ειδικά ονόματα και σύμβολα τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν για να σχηματίσουν εκφράσεις και σύμβολα άλλων παραγόμενων μονάδων.

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων, SI, δεν είναι στατικό αλλά εξελίσσεται ώστε να ανταποκρίνεται στις όλο και πιο απαιτητικές προδιαγραφές των μετρήσεων της σύγχρονης κοινωνίας.

The SI derived "mechanical"
(that is, not electromagnetic or thermal)
units with kg, m and s
Position m
Angular position/Angle unitless (radian)
velocity m s−1
Angular velocity s−1
acceleration m s−2
Angular acceleration s−2
jerk m s−3
"Angular jerk" s−3
specific energy m2 s−2
absorbed dose rate m2 s−3
moment of inertia kg m2
momentum kg m s−1
angular momentum kg m2 s−1
force kg m s−2
torque kg m2 s−2
energy kg m2 s−2
power kg m2 s−3
pressure and energy density kg m−1 s−2
surface tension kg s−2
Spring constant kg s−2
irradiance and energy flux kg s−3
kinematic viscosity m2 s−1
dynamic viscosity kg m−1 s−1
Density(mass density) kg m−3
Density(weight density) kg m−2 s−2
Number density m−3
Action kg m2 s−1

Οι μονάδες μέτρησης είναι ποσότητες που η κάθε μία τους αντιστοιχίζεται σε ένα φυσικό μεγέθος και χρησιμοποιείται αυθαίρετα ως μονάδα κατά την διαδικασία της μέτρησής του.

ΣΗΜ. Ως μέτρηση ενός μεγέθους θεωρείται η (ποσοτική) σύγκρισή του με την ορισθείσα μονάδα μέτρησης του.

  • π.χ. 1m ► μετατόπιση ( x ) ,
  • π.χ. 1kg ► μάζα ( m ),
  • π.χ. 1sec ► χρόνος ( t ).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement