Μοναδιαίος Κύκλος

Unit Circle, Τριγωνομετρικός Κύκλος


Μοναδιαίος Κύκλος

Μονάδα
Μοναδιαία Μήτρα Μοναδιαίο Διάνυσμα

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

Μοναδιαίος Κύκλος

- Ένα επίπεδο Γεωμετρικό Σχήμα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Κύκλος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]"

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στροφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στροφή σε Μιγαδικό Επίπεδο

Ως γνωστόν ένας μιγαδικός αριθμός γράφεται σε τριγωνομετρική μορφή και παριστά διάνυσμα, στο μιγαδικό επίπεδο.

Η συνήθης μορφή το τοποθετεί στο 1ο τεταρτημόριο:

α) Πολλαπλασιαζόμενο με την Φανταστική Μονάδα () στρέφεται και μεταπηδά στο 2ο τεταρτημόριο

β) Πολλαπλασιαζόμενο και πάλι με την Φανταστική Μονάδα () στρέφεται και μεταπηδά στο 3ο τεταρτημόριο

γ) Πολλαπλασιαζόμενο και πάλι με την Φανταστική Μονάδα () στρέφεται και μεταπηδά στο 4ο τεταρτημόριο

δ) Πολλαπλασιαζόμενο και πάλι με την Φανταστική Μονάδα () στρέφεται και μεταπηδά στο 1ο τεταρτημόριο

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.