Science Wiki
Advertisement

Μυβάταλλος Β' ο Ένδοξος

Muwatalli, Mybatallus, Μουβάταλλι


Υστερο-Χετταϊκή Εποχή Ηγεμόνες Υστερο-Χετταϊκής Εποχής 13ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Μυβάταλλος Ηγεμονικά Ονόματα

Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hatti) Ηγεμόνες Χετταϊκής Αυτοκρατορίας

Δαρδανία (Arzawa) (Χετταϊκή Λυδία)) Ηγεμόνες Ασιατικής Δαρδανίας
Τρωάδα (Wilusa) Ηγεμόνες Χετταϊκής Τρωάδας
Μυσία (Sehha Land) Ηγεμόνες Χετταϊκής Μυσίας
Φρυγία (Mira) Ηγεμόνες Χετταϊκής Φρυγίας
Κιλικία (Kizzuwatna) (Κισσία) Ηγεμόνες Χετταϊκής Κιλικίας
Ελυμαΐδα (Elam) Ηγεμόνες Ελυμαΐδας
Βαβυλωνία Ηγεμόνες Βαβυλωνίας
Ασσυρία Ηγεμόνες Ασσυρίας
Χετταϊκή Συρία Ηγεμόνες Χετταϊκής Συρίας
Μυκηναϊκή Αργολίδα Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Αργολίδας
Μυκηναϊκή Κρήτη Ηγεμόνες Μυκηναϊκής Κρήτης
Ουραρτία (Urartu) Ηγεμόνες Ουραρτίας
Μιταννία (Mitanni) Ηγεμόνες Μιταννίας
Αιγυπτιακή Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Αιγυπτιακής Αυτοκρατορίας
Χατταίοι Λούβιοι Αμορραίοι Αραμαίοι Χαναναίοι

- Αυτοκράτορας της Χετταϊκής Αυτοκρατορίας (1295 – 1272 π.Χ.)

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Υστερο-Χετταϊκή Εποχή, 13ος Αιώνας π.Χ..

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Χαττίας
Αυτοκράτορες


Pithana
Αρχές 18 αιώνα
Piyusti
?
Anitta
τέλη 18ου αιώνα
ο Πρεσβύτερος
Tudhaliya Ia
c. 1700
PU-LUGAL-ma
?
o Μέγας
Labarna
1680 - 1650
ο Κατακτητής
Hattusili I
και ως "Labarna II"
1650 – 1620
Mursili I
1620 – 1590
Hantili I
1590 – 1560
Zidanta I
1560 – 1550
Ammuna
1550 – 1530
Huzziya I
1530–1525
Telepinu
1525–1500
  • Αλλύβαμνος
Alluwamna
?1500 - ?1380
Hantili II
?1480 - ?1460
Zidanta II
?1460 - ?1440
Huzziya II
?1440 - ?1420


ο Άδοξος
Muwatalli I
?
Tudhalia I
?1420 - ?1400
Hattusili II
?1400 - ?1390
ο Ισχυρός
Tudhalia II
1400 – 1380
ο Άτυχος
Arnuwanda I
1380 – ?1365
ο Μικρός
Tudhalia III
?1365 – 1344
ο Μέγας
Suppiluliuma I
1344 - 1322
Mattiwaza
?
Arnuwanda II
1322 - 1321
ο Κατακτητής
Mursili II
1321 – 1295
  • Μυβάταλλος Β'
ο Ένδοξος
Muwatalli II
1295 - 1271
ο Ασθενής
Mursili III
1271 – 1264
ο Ειρηνικός
Hattusili III
1264 – 1239
ο Κατακτητής
Tudhalia III
1239 – 1209
  • Κόρυνθος
Kurunta
?
Arnuwanda III
1209 – 1205
ο Μικρός
Suppiluliuma II
1205 - ?1200

Το όνομα "Μυβάταλλος" είναι εξελληνισμός της Χετταϊκής ονομασίας "Muwatalli" η οποία, ενδεχομένως, σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Muwa" (= ).

Η ελληνική μεταγραφή (και παραφθορά) του ονόματος είναι "Μύτιλος/Μυτίλος". Εξ' αυτού προέρχεται και η ονομασία Μυτιλήνη.

Γενεαλογία[]

- Πατέρας: Μύρσιλος Β' (Mursili II) ο Ανορθωτής

- Αδελφός: Άτλας Γ' (Hattusili III) ο Μεγαλοπρεπής

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα: Μύρσιλος Γ' (Mursili III) ο Ασθενής

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Muwatalli II (also Muwatallis, or Muwatallish) was a king of the New kingdom of the Χετταϊκή Αυτοκρατορία (Hittite empire) 1295 - 1272 BC.

The eldest surviving son of Μύρσιλος Β', he is best known as the Hittite ruler who fought Ραμσής Β' (Ramesses II) to a standstill at the Καδύτου (Kadesh) (1274 π.Χ.).

Μετά την ανάρρησή του μετέφερε την πρωτεύουσα στην Ταρκυτησσό (Tarhuntassa) όταν οι Ασκάνιοι (Kaskas) εισέβαλαν στο κράτος του.

Διόρισε τον αδελφό του Ατλαντα Γ' (Hattusili III) ως κυβερνήτη στην Άττοσα (Hattusa).

A copy of a treaty between him and Αλάξανδος (Alaksandu), ruler of Τροία (Wilusa), one of the Δαρδανία (Αρσαβία) (Arzawa lands) has been recovered.

Egyptologists also believe that Muwattalli reached an informal peace treaty or understanding with Σέθωσις Α' (Seti I) over Kadesh to avoid a clash between the two superpowers over control of Syria. In it, Seti I effectively ceded Kadesh to the Hittite king in order to focus on domestic issues in Egypt.

Muwatalli had, at least, two children, both given Hurrian names in honor of the Hurrian storm god Τέσπις (Teshup).

  • One was Urhi-Teshup, who became king Μύρσιλος Γ' (Mursili III) until Hattusili III deposed him.
  • Another was Ulmi-Teshup, who became the vassal ruler of Ταρκωνία (ή Ασιατική Ταρκυνία) (Tarhuntassa). It is, perhaps, possible that ulmi is Hurrian for "female-slave", in which case this child may actually have been a daughter.

Ο ομώνυμος, Μυβάταλλος Α' (Muwatalli I), υπήρξε ένας βασιλέας of the early 14th century, και ήταν ο προκάτοχος του Τάνταλου Α' (Tudhaliya I).

Σχέσεις με Τροία[]

During the Kingdom of Hittite king Muwattalli II (about 1290-1272 BC) a tablet decribes the alieance treat between the Hittite empire and the new governor or king of Wilusa named Alaksandu. In this document the Wilusa deity Appalliunas (Apollo ?) and the underground watercourse of the land of Wilusa (actually found by archaeological excavation) are mentioned

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Trevor Bryce, "Life and Society in the Hittite World," Oxford (2002).
  • Trevor Bryce, The Kingdom of the Hittites, Oxford (1999).
  • C. W. Ceram, The Secret of the Hittites: The Discovery of an Ancient Empire. Phoenix Press (2001), ISBN 1842122959.
  • J. G. Macqueen, The Hittites, and Their Contemporaries in Asia Minor, revised and enlarged, Ancient Peoples and Places series (ed. G. Daniel), Thames and Hudson (1986), ISBN 0-500-02108-2.
  • McMahon, G., Hittite History, Biblical Archaeologist 52 (1989), 62 - 77

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement