Science Wiki
Advertisement

Μυσία

Mysia


Maps-Mysia-01-goog

Μυσία, Τρωάδα, Λέσβος, Ελλήσποντος

Maps-Mysia-goog

Μυσία

Maps-Troy-01-wik

Τρωάδα

Maps-Troad-01-goog

Τρωάδα

Maps-Mysia-Lydia-01-goog

Μυσία.

Maps-Mysia-Pergamos-goog

Μυσία, Πέργαμος.

Maps-Mysia-Pergamos-02-goog

Μυσία, Πέργαμος.

Maps-Mysia-Bythinia-goog

Μυσία, Βιθυνία, Προποντίδα.

Maps-Mysia-05-goog

Μυσία

Maps-Pampylia-Phrygia-Lydia-Biyhynia-goog

Βιθυνία, Μυσία
Φρυγία, Λυδία
Πισιδία, Παμφυλία

Maps-Mysia-Pergamos-12-goog

Ελληνιστική Μυσία

- Μία ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Μυσία" συνδέεται ετυμολογικά με την λέξη "Μοισία".

Επίσης:

Γεωγραφία[]

Συνορεύει με τις εξής χώρες:

Η Μυσία διαχωρίζονταν από τη Βιθυνία προς Α. δια του Ρυνδάκου π. Φυσικά της όρια ήταν προς Β. η Προποντίδα και ο Ελλήσποντος, προς Δ. το Αιγαίο Πέλαγος και προς Ν. ο Κάϊκος Ποταμός. και το όρος Τήμνος.

 • Η από τον Ελλήσποντο μέχρι τη Βιθυνία έκταση ονομάζονταν και «Ελλησποντιακή Φρυγία» ή «Μικρή Φρυγία».
 • Προς τη δυτική πλευρά της Μυσίας εκτείνονταν η ομηρική Τρωάς που κάλυπτε την έκταση από τον Ελλήσποντο και την Προποντίδα προς Β. μέχρι του κόλπου του Αδραμύττιου.
 • Ανατολικά της Τρωάδας μέχρι της Βιθυνίας εκτεινόταν η Μυγδονία.
 • Στην Αιγαιωτική ακτή εκτεινόταν η Αιολίδα με τις 12 αιολικές πόλεις της και
 • Στη μεσημβρινή πλευρά η χώρα ονομαζόταν η «Μεγάλη Μυσία» η κυρίως Μυσία, σε αντίθεση εκείνης της Φρυγίας του Ελλήσποντου που μαζί με τη Τρωάδα αποτελούσαν τη «Μικρή Μυσία».

Μορφολογία[]

 • Οι σημαντικότερες οροσειρές της είναι:
 • Οι σημαντικότεροι ποταμοί της είναι:
 • Οι σημαντικότερες λίμνες της είναι:

Δημογραφία[]

Ikl Μικρά Ασία Ikl
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΗ χώρα είναι ορεινή με πολλά ύδατα και από τους αρχαίους χρόνους καλυπτόταν σε μεγάλη έκταση από πολλά δάση.

Κυριότερα όρη είναι:

Από τους ποταμούς γνωστότεροι είναι:

Από τις λίμνες γνωστές είναι

 • η Απολλωνιάτις και
 • η Αφνίτις.

Ιστορικοί Λαοί[]

Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:

Ιστορικές Πόλεις[]

 • Οι σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της ήταν:

καθώς και οι πόλεις της Τρωάδας:

κ.α.

Ιστορία[]

Στην Μυκηναϊκή Εποχή μνημονεύονται από τον Όμηρο ως σύμμαχοι των Τρώων και εχθροί των Αχαιών (Ιλ. Β 858).

Οι Μυσοί της Ομηρικής - Χετταϊκής Εποχής εντοπίζονται στην μετέπειτα Τευθρανία περί την Πέργαμο.

Οι Μυσοί της Κλασσικής Εποχής ήταν φυλή συγγενική με τους Φρύγες και τους Θράκες.

Κατά τους ιστορικούς χρόνους μετά τη κατάληψη των παραλίων της χώρας των από τους Αιολείς περιήλθαν μαζί με τους γειτονικούς λαούς υπό τους Λυδούς (Ηρόδ. Α 28) και αργότερα από τους Πέρσες οπότε η Λυδία και η Μυσία, επί Δαρείου, απετέλεσαν τη δεύτερη σατραπεία της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Μετά τους Περσικούς Πολέμους το δυτικό τμήμα της Μυσίας περιήλθε στη Αθηναϊκή Συμμαχία.

Μετά την υποταγή της από τον Μ. Αλέξανδρο περιήλθε στους διαδόχους του και διαμοιράσθηκε μεταξύ τους.

Αργότερα αποτέλεσε την βάση του κράτους της Περγάμου (283 π.Χ.).

Όταν, με διαθήκη, το Περγαμηνό κράτος περιήλθε στη Ρώμη, η Μυσία απετέλεσε τμήμα της Ρωμαϊκής επαρχίας «Ασία» συνεχίζοντας έτσι την ένταξή της στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Τη χώρα της Μυσίας διέσχισε ο Παύλος πηγαίνοντας στη Τρωάδα (Πράξεις: ιστ’, 7-8 και 11)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement