Αρχή Διατήρησης

Conservation Laws, Αρχή Διατήρησης


Νόμος Διατήρησης Φορτιακής Ολότητας

Νόμος Διατήρησης Φορτιακής Ολότητας

Νόμος Διατήρησης Ρευματικής Ροής

Νόμος Διατήρησης Μαγνητικής Ροής

Νόμος Διατήρησης Ηλεκτρικής Ρύσης

Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

Νόμος Διατήρησης

- Ένας θεμελιώδης Φυσικός Νόμος.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Θεμελιώδη Ikl.jpg
Φαινόμενα
Α. Μετασχηματισμοί

1. Διακριτοί Μετασχηματισμοί

Identity Transformation
Time Reversal
Space Inversion
Space Inversion

Charge Conjugation
(C-Conjugation)
Time-Charge Conjugation
(CT-Conjugation)
Space-Charge Conjugation
(CP-Conjugation)
Time-Space-Charge Conjugation
(CPT-Conjugation)

2. Συνεχείς Μετασχηματισμοί

Time Translation
Space Translation
Space Rotation
Boost
(Galilean Transformation)
Spacetime Rotation
(Poincare Transformation)

Gauge Transformation
Β. Συμμετρίες

1. Διακριτές Συμμετρίες

Identity Symmetry
T-Symmetry
P-Symmetry
PT-Symmetry

C-Symmetry
CP-Symmetry
CP-Symmetry
CPT-Symmetry

Supersymmetry

2. Συνεχείς Συμμετρίες

Time Homogeneity
Space Homogeneity
Space Isotropy
Spacetime Isotropy
Γ. Αρχές Διατήρησης

1. Διακριτές Διατηρήσεις

Probability Conservation
T-Parity Conservation
Ομοτιμία = Αρτιότητα
P-Parity Conservation
PT-Parity Conservation

Charge Conservation
CPT-Parity Conservation
CPT-Parity Conservation
CPT-Parity Conservation

2. Συνεχείς Διατηρήσεις

Energy Conservation
Momentum Conservation
Angular Mom/tum Con/tion
Center of Mass Con/tionΗ ονομασία "Διατήρηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "τήρηση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην Φυσική ένας νόμος διατήρησης δηλώνει ότι ένα Φυσικό Μέγεθος δηλ. μία συγκεκριμένη μετρούμενη ποσότητα ενός απομονωμένου Φυσικού Συστήματος δεν αλλάζει τιμή καθώς το σύστημα εξελίσσεται.

Κάθε νόμος διατήρησης σχετίζεται με μία συγκεκριμένη συμμετρία του εν λόγω Φυσικού Συστήματος.

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διακρίνουμε δύο κατηγορίες νόμων διατήρησης και επομένως και συμμετριών.

α) τους Ακριβείς Νόμους Διατήρησης (exact laws)

Είναι οι νόμοι για τους οποίους δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί ότι οι αντίστοιχες συμμετρίες τους παραβιάζονται.

β) τους Προσεγγιστικούς Νόμους Διατήρησης (approximate laws)

Είναι οι νόμοι που οι αντίστοιχες συμμετρίες ισχύουν μεν αλλά υπό περιορισμούς, όπως:
  • Χαμηλές ταχύτητες (low speeds),
  • Μικρές Χρονικές διάρκειες (short time scales), or
  • Ωρισμένες Αλληλεπιδράσεις (certain interactions).

Ακριβείς Νόμοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προσεγγιστικοί Νόμοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Stenger, Victor J., 2000. Timeless Reality: Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes. Prometheus Books. Chpt. 12 is a gentle introduction to symmetry, invariance, and conservation laws.

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.