FANDOM


Οικονομικός Κύκλος

Circle


Circle-01-goog

Κύκλος Ακτίνα Διάμετρος ΧορδήΚυκλικός Τομέας Κυκλικός Δίσκος Επίκεντρος Γωνία Τόξο Κύκλου Ακτίνιο

- Ένας Κύκλος που εμφανίζεται στην Οικονομική Εξέλιξη.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Οικονομικός Κύκλος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη κύκλος

ΠεριγραφήEdit

Η Οικονομική εξέλιξη της οικονομίας μίας Κοινωνίας είναι γενικά Περιοδικό Φαινόμενο.

Συνίσταται από μία σειρά εναλλασσόμενων φάσεων διαστολής και συστολής της οικονομικής δραστηριότητας (τόσο ως προς το κέρδος όσο και ως προς την προσφορά εργασίας).

Ο πρώτος, στην Οικονομική Ιστορία που διαπίστωσε την ύπαρξη των Οικονομικών Κύκλων, ήταν ο Willard Phillips (1828).

Επιστημονική τεκμηρίωση δόθηκε το 1860 από τον Clement Juglar.

Από τότε, όσο εκβιομηχανιζόταν η Μακροοικονομία τα κυκλικά φαινόμενα γίνονταν διαρκώς εμφανέστερα.

Οι κυριότεροι στατιστικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται γενικά για την παράσταση της κατάστασης καλής λειτουργίας ενός οικονομικού συστήματος (εθνικό εισόδημα, απασχόληση, παραγωγή, τιμές, κέρδη κλπ.) παρουσιάζουν στις γενικές γραμμές τους την ίδια τάση.

Αν για παράδειγμα παραστήσουμε γραφικά την πορεία του εθνικού εισοδήματος μιας χώρας, σε μια αρκετά μακρά χρονική περίοδο, είναι εύκολο να παρατηρήσουμε την παρουσία δύο φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη τάση αυτή:

α) μια ανοδική τάση μακράς περιόδου που οφείλεται κυρίως στην τεχνολογική πρόοδο και στην αύξηση του πληθυσμού και των φυσικών πόρων·

β) ένα κυματοειδές φαινόμενο (κύκλο του εισοδήματος), κατά το οποίο περιόδους με σχετικά υψηλά εισοδήματα ακολουθούν περίοδοι με σχετικά χαμηλά εισοδήματα, σε μια συνεχή διαδοχή, περισσότερο ή λιγότερο κανονική.

Οι κυκλικές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό το δεύτερο φαινόμενο, εφόσον απομονωθεί (με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους) από τη γενική μακροχρόνια τάση και τις εποχικές ή τυχαίες επιδράσεις (πόλεμοι, θεομηνίες) στις οποίες υπόκειται κάθε πλευρά της οικονομικής ζωής ενός ανεξάρτητου έθνους.

Οι διακυμάνσεις αυτές του οικονομικού συστήματος δεν παρουσιάζονται κανονικά μέσα στον χρόνο, ούτε έχουν την ίδια έκταση ή ένταση.

Μπορεί μάλιστα να θεωρηθεί ότι κάθε Οικονομικός Κύκλος, αν και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλους τους κύκλους, είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους: - σε μερικούς η φάση της κάμψης μπορεί να είναι χαλαρή και επομένως η ύφεση να μην είναι σοβαρή, ενώ - σε άλλους μπορεί να οδηγήσει σε περίοδο τέλειας στασιμότητας

- σε μερικούς κύκλους η φάση της ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό πληθωρισμό, ενώ

- σε άλλους η πίεση της ζήτησης δεν γίνεται σχεδόν αισθητή.

Με βάση τη διάρκεια τους, διακρίνονται συνήθως:

  • οι κανονικοί κύκλοι (κύκλοι Juglar) με διάρκεια από 6 έως 12 έτη
  • οι βραχυχρόνιοι (κύκλοι Kitchin) με διάρκεια 2-4 ετών
  • και οι μακροχρόνιοι (κύκλοι Kondratiev) με διάρκεια 40 ετών.

Ο κάθε κύκλος παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες φάσεις:

Στην Ύφεση οι τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πλεόνασμα ρευστότητας, αλλά κανείς δεν θέλει να επωφεληθεί.

Στην ανάκαμψη, τα παλαιά μηχανήματα αντικαθίστανται, η απασχόληση και το εισόδημα και μαζί με αυτά οι δαπάνες των καταναλωτών, αρχίζουν να αυξάνουν, με την αύξηση της παραγωγής, των πωλήσεων και των κερδών οι προοπτικές φαίνονται καλύτερες, αποτολμούνται επικίνδυνες επενδύσεις, ενώ επικρατεί ατμόσφαιρα γενικής αισιοδοξίας.

Όσο προχωρεί η ανάκαμψη, η παραγωγή αρχίζει να προσκρούει στη στενότητα της πλήρους απασχόλησης σε διάφορες βιομηχανίες. Η ανάπτυξη της παραγωγής γίνεται αδύνατη με την πιο πέρα απορρόφηση δαπανηρών πόρων και οι τελευταίες αυξήσεις της ζήτησης οδηγούν περισσότερο στην αύξηση των τιμών παρά στην αύξηση της παραγωγής. Οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται και εμφανίζεται γενική αύξηση στη ζήτηση εργατών, οι τιμές και το κόστος ανεβαίνουν και οι επιχειρήσεις γίνονται εξαιρετικά επικερδείς. Οι δαπάνες των επενδύσεων ανεβαίνουν πολύ, τα διαθέσιμα κεφάλαια σπανίζουν και το επιτόκιο ανεβαίνει, πιθανότατα ανάλογα με την πιεστική αναζήτηση δανείων.

Το σημείο όπου η ανάκαμψη μετατρέπεται σε ύφεση μπορεί να ονομαστεί ανώτατο σημείο της ανόδου.

Όταν η κατάσταση φθάσει εκεί, η ύφεση τείνει να παραταθεί. Η ζήτηση των καταναλωτών σημειώνει πτώση αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση πολλές επιχειρήσεις που είχαν εμπιστοσύνη στην ανοδική πορεία της ζήτησης και επομένως και των κερδών. Οι πτωχεύσεις είναι πάντα συχνότερες και συνεπώς παραγωγή και απασχόληση μειώνονται, και μαζί με την απασχόληση ελαττώνονται και τα εισοδήματα και οι δάπανες. Τιμές και κέρδη υποχωρούν και οι νέες επενδύσεις περιορίζονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όταν ολοκληρωθεί η ύφεση ακολουθεί μια περίοδος τέλειας κάμψης και έτσι έχουμε φτάσει πάλι στο στάδιο από το οποίο ξεκινήσαμε.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.