Science Wiki
Advertisement

Πληθωρισμός

inflation


Οικονομικός Πληθωρισμός

Οικονομία
Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης
Επιστημονικοί Κλάδοι Οικονομολογίας
Νόμοι Οικονομολογίας
Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης
Τράπεζες Γης
Κλάδοι Οικονομίας
Οικονομικά Εργαλεία
Οικονομικά Μεγέθη
Οικονομικά Παράδοξα
Οικονομικές Έννοιες
Οικονομικές Έννοιες
Οικονομικές Διαδικασίες‎
Οικονομικές Θεωρίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης
Νόμοι Οικονομίας

Πληθωρισμός είναι η ποσοστιαία μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών μιάς οικονομίας μέσα σε μιά συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία " Πληθωρισμός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " τιμή".

Εισαγωγή[]

Ο πληθωρισμός μπορεί να είναι είτε θετικός, είτε αρνητικός (που αναφέρεται και ως αντιπληθωρισμός), όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα.

Ας σημειωθεί ότι πληθωρισμός είναι η κίνηση των τιμών. Δεν υφίσταται όταν οι τιμές σταθεροποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι. Σε μια οικονομία όταν μετρούμε τον πληθωρισμό, στην ουσία μελετούμε την ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών, όχι για το σύνολο των αγαθών ή υπηρεσιών που καταναλίσκονται, αλλά για κάποια συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, το σύνολο των οποίων καλείται "κάλαθος της οικοκυράς".

Για να μετρηθεί ο πληθωρισμός, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό μεταβολής του επιπέδου τιμών κατά την διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου.

Παράδειγμα :

Επιλέγουμε ένα έτος που το θεωρούμε ώς 'Έτος Βάσης' και το ορίζουμε ως 100. Δηλαδή, Έτος Βάσης = 100

Δηλαδή αν το ΑΕΠ ειναι 1000 δις ευρώ, και το Ε.Β. το ορίσουμε 100, και το έτος αυτό ειναι το 1990, τότε αν το 1991 είναι 1100 δις, η ποσοστιαία μεταβολή θα μας δώσει το ρυθμό μεταβολής, δηλαδή τον πληθωρισμό.

Από πολλές οικονομικές θεωρίες ο πληθωρισμός θεωρείται ενα Νομισματικό Φαινόμενο, δηλαδή ότι ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα μόνο της αυξημένης ή μειωμένης κυκλοφορίας χρήματος.

Έτσι η ύπαρξη πληθωρισμού δεν επηρεάζει τα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας (ως πραγματικά μεγέθη, ορίζονται οι Δημόσιες Δαπάνες, οι Ιδιωτικές Επενδύσεις, και η Ιδιωτική Κατανάλωση.) Αυτό είναι και γνωστό ως κλασσική διχοτομία.

Ένα παράδειγμα είναι ο υψηλός πληθωρισμός στην Ελλάδα της δεκαετίας του 80 που οφειλόταν εν μέρει στην εκτύπωση χρήματος απο την Τράπεζα της Ελλάδος για να καλύψει τις αυξημένες παροχές που προσέφερε η κυβέρνηση.

Άλλες θεωρίες θεωρούν ότι πληθωρισμός μπορεί να έχει ρίζες και σε μη νομισματικά φαινόμενα.

Οι Κεϋνσιανιστές οικονομολόγοι για παράδειγμα, πιστεύουν ότι υπάρχουν τριβές στην οικονομία που μπορουν να προκαλούν πληθωρισμό. Για τους Κεϋνσιανιστές υπάρχει μια αντίστροφη σχέση ανεργίας και πληθωρισμού, ώστε όταν αυξάνεται το ένα μειώνεται το άλλο. Αυτή η σχέση περιγράφεται με την καμπύλη Phillips.

Έστω παραδείγματος χάριν ότι η ανεργία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μειώνεται. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται με συνέπεια περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα των περισσότερων δυνητικών αγοραστών θα είναι η αύξηση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, οι τιμές θα αυξηθούν, πράγμα που σημαίνει πληθωρισμό. Αντίθετα αποτελέσματα θα συμβούν σε περίπτωση αύξησης της ανεργίας.

Ταξινομία[]

Επίσης διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις σχετικά με τον πληθωρισμό:

1. Αποπληθωρισμός: όταν οι τιμές των αγαθών υποχωρούν (παράδειγμα η οικονομία της Ιαπωνίας κατά τα τελευταία 4-5 έτη)
2. Υπερπληθωρισμός: όταν οι τιμές των αγαθών εκτινάσσονται (το πιο ακραίο παράδειγμα είναι η οικονομία της Γερμανίας όπου το 1923 οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν σχεδόν 2500% σε ένα μήνα)
3. Στασιμοπληθωρισμός: όταν παρατηρείται ταυτόχρονα υψηλός πληθωρισμός, χαμηλά επίπεδα απασχόλησης και χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης (αυτό συνέβη στην παγκόσμια οικονομία της 10ετία του 70 όταν η εκτίναξη της τιμές του πετρελαίου επέβαλε τεράστια και απότομη αύξηση του κόστους της ενέργειας και χαμηλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement