Science Wiki
Advertisement

Ονομασίες Ελληνικής Γλώσσας

Greek_namesΑκολουθεί κατάλογος ονομάτων.

Αρσενικά Ονόματα[]

Α[]

Β[]

Βαθυκλής Βαλίος Βελλερεφόντης Βίας

Βάττος Βιήρωρ Βοήθοος Βουκολίων Βριάρεως

Βρισεύς Βώρος

Γ[]

Γανυμήδης Γλαύκος Γοργυδίων Γουνεύς

Γυρτιάδης


Δ[]

Δαίδαλος Δαίτωρ Δάμασος Δαμασίχθων Δαμαστορίδης

Δάρδανος Δάρης Δείκος Δεισήνωρ

Δεξιάδης Δευκαλίων Δηικόων Δηιοπίτης

Δηίοχος Δηίπυλος Δηίπυρος Δηίφοβος Δηίων

Δημάρατος Δημόδοκος Δημοκόων Δημολέων Δημοφών Διοκλής

Διομήδης Δίος Διόνυσος Διώρης Δολίος

Δολοπίων Δόλοψ Δόλων Δόρυκλος Δόρυσσος

Δρακίος Δρήσος Δρύας Δρύοψ Δύμας.

Ε[]

Έκτωρ Έλατος Ελατρεύς Έλενος Ελεφήνωρ Ελικάων Ελπήνωρ

Ενδυμίων Ενιπεύς Έννομος Ενυεύς

Επειγεύς Επειός Επικλής Επήριτος Επίστροφος Επωπεύς

Ερετμεύς Ερευθαλίων Ερεχθεύς Εριχθόνιος Ερμής Ερύμας Ετεοκλής

Ευαίμων Ευάνθης Ευδαμίδας Εύδωρος

Εύηνος Ευήνωρ Ευήρης Εύιππος Ευκλείδας

Εύμαιος Εύμηλος Εύνηος Εύνομος Ευπείθης

Ευρυάδης Ευρύαλος Ευρυβάτης Ευρυδάμας Ευρυκράτης

Ευρύλοχος Ευρύμαχος Ευρυμέδων Ευρυμίδης Εύριμος Ευρύνομος

Ευρύπυλος Ευρυπών Ευρυσθένης Ευρυσθεύς Ευρυτίων Εύρυτος

Εύσωρος Εύφημος Ευφήτης Εύφορβος Ευχήνωρ

Εφιάλτης Εχεκλής Εχέπωλος Έχεμος Εχέστρατος Έχετος

Εχέφρων Εχίος

Ζ[]

Ζευξίδαμος Ζεύς

Ζήθος


Η[]

Ηετίων Ηιονεύς Ηλεκτρύων Ημαθίων Ηρακλής Ήφαιστος

Θ[]

Θάλπιος Θαλύσιος Θάμυρις Θαρύπας Θαύμακος

Θεοκλύμενος Θεόπομπος

Θερσίτης Θέρσανδρος Θέσπιος Θεσσαλός Θέστιος Θέστωρ

Θηβαίος Θησεύς Θόας

Θοώτης Θρασίος Θρασυμήδης Θρασύμηλος

Θυέστης Θυμβραίος Θυμοίτης

Ι[]

Ιάλμενος Ιαπετός Ιασίων Ίασος Ιδαίος Ίδας

Ιδομενεύς Ιθαιμένης Ίθακος Ίμβριος Ικάριος

Ικέτας Ικετάων Ικμάλιος Ίλος Ιλιονεύς

Ίναχος Ιπποκράτης

Ιπποδάμας Ιππόδαμος Ιππόθοος Ιπποκόων Ιπποκράτης Ιπποκρατίδας Ιππόλοχος

Ιππόμαχος Ιππόνικος Ιππόνους Ιπποτίων Ίρος Ίσος

Ίσανδρος Ίτυλος Ιτυμονεύς Ιφεύς Ιφιδάμας

Ίφικλος Ιφίνοος Ιφιτίων Ίφιτος

Κ[]

Κάδμος Καινεύς Καλήσιος Καλήτωρ Καλλίας Καλυδών Κάλχας Κάπυς

Καπανεύς Κάστωρ Κατρεύς

Κεάδης Κεβριόνης Κέκρωψ Κέος Κέρκαφος Κίμων Κινύρας

Κλεινίας Κλείτος Κλεισθένης Κλείτωρ

Κλεόβουλος Κλεόμβροτος Κλεομένης Κλεώνυμος

Κλονίος Κλυτίδης Κλυτίος Κλυτομήδης Κλυτόνεος

Κόδρος Κοίρανος Κοπρεύς Κοίος Κόροιβος Κόων Κόρωνος

Κραναός Κρείος Κρέων Κρηθεύς Κρήθων Κροίσμος Κρόνος

Κτέατος Κτήσιος Κτήσιππος

Κύνος Κυνόρτας Κύψελος

Λ[]

Λαέρκης Λαέρτης Λάβδακος Λαβώτας Λάιος Λάμος Λάμπος

Λαοκόων Λαοδάμας Λαόδοκος Λαομέδων

Λειώδης Λεοντεύς Λεύκιππος

Λέων Λεωτυχίδης

Λήθος Λήιτος Λικύμνιος Λυγκεύς Λυκάων

Λυκομήδης Λυκούργος Λυκοφόντης Λυκόφρων

Λύκος Λύσανδρος

Μ[]

Μαίναλος Μαίων Μάκαρ Μάντιος Μάρις Μαρσύας Μάρων

Μαχάων Μεγαπένθης Μεγακλής Μέγης Μέδων

Μελάμπους Μελανεύς Μελανθεύς Μέλας Μελάνθιος Μέλανθος Μελάνιππος

Μελέαγρος Μελισσεύς Μέμνων

Μενάρης Μενέλαος Μενεσθεύς Μενέσθης Μενέσθιος Μενοίτιος

Μέντης Μέντωρ Μένων

Μέρμερος Μέροψ Μεσαύλιος Μέσθλης

Μηκιστεύς Μηριόνης Μήστωρ Μιλτιάδης Μίνως

Μνήσος Μολίων Μόλος Μόρυς Μούλιος

Μύγδων Μύδων Μύνης Μυρμιδών

Ν[]

Νάστης Ναύβολος Ναύκλος Ναυσίθοος Νατεύς Νεοπτόλεμος

Νέστωρ Νηλεύς Νήριτος

Νίκανδρος Νιρεύς Νίσος

Νοήμων Νομίων Νυκτεύς Νύκτιμος

Ξ[]

Ξάνθος Ξάνθιππος

Ξούθος

Ο[]

Οδυσσεύς Οθρυονεύς Οίβαλος Οιδίπους Οδοίδοκος

Οϊκλής, Οϊλεύς Οινεύς, Οινόμαος Οίνοψ

Όλαϊς Ονήτωρ Όξυλος Οξύντης Οπίτης Ορέσβιος

Ορέστης, Ορθαίος Όρμενος Όρνυτος Ορνυτίων Ορσίλοχος Ορτίλοχος

Οτρεύς, Οτρυντεύς Ουκαλέγων Ούτις Οφελέστης Οχήσιος

Π[]

Παιήων Παίων Πάλμυς Παμμένης Πάμμων Πάνδαρος Πανδίων Πάνδοκος Πάνθοος

Πανοπεύς Παρθενοπαίος Πάρις Πάτροκλος Παυσανίας

Πείραιος Πειρίθους Πείροος Πείσανδρος Πεισήνωρ

Πεισίστρατος Πηλεγών

Πελίας Πελασγός Πέλοψ Πενθεύς

Πέργασος Περιήρης Περικλύμενος Περιμήδης Πέριμος Περίφας Περιφήτης

Περσεύς Πετεώς

Πήδαιος Πήδασος Πηλεγών Πηλεύς Πηνειός Πηνέλεως

Πιδύτης Πίνδαρος Πιτθεύς Πλείσταρχος Πλειστοάναξ

Ποδαλείριος Ποδαργός Ποδάρκης Ποδής Ποίας

Πολίτης Πολυαίμων Πόλυβος Πολυδάμας Πολυδέκτης Πολυδεύκης Πολύδωρος

Πολύειδος Πολυκτήμων Πολύμηλος Πολυμήστωρ Πολυνείκης Πολύνηος

Πολύξενος Πολυπήμων Πολυποίτης Πολυφείδης Πολύφημος Πολυφήτης Πολυφόντης

Πόμπος Ποντεύς Ποντόνοος Πορθεύς Ποσειδών

Πρίαμος Προθοήνωρ Πρόθοος Προθόων Πρόμαχος Προίτος

Προκλής Πρόνοος Προτιάων

Πρυμνεύς Πρύτανις Πρωτεσίλαος Πρωτεύς

Πτερέλαος Πτολεμαίος

Πυλαιμένης Πυλαίος Πυλάρτης Πύλων Πυραίχμης Πύρασος Πύρρος

Ρ[]

Ραδάμανθυς Ρηξήνωρ Ρήσος Ρίγμος

Σ[]

Σαλμωνεύς Σαρπηδών Σάτνιος Σθένελος Σιμοείσιος Σίλλος Σίμος Σίσυφος

Στέντωρ Στησαγόρας Στίχιος Στράτιχος Σφήλος Σχεδίος ΣώκοςΤ[]

Ταλαιμένης Ταλαός Ταλθύβιος Τάνταλος Τάφιος

Τελαμών Τειρεσίας Τέκτων Τενθρηδών Τεύθρας Τεύκρος Τεύταμος

Τηλέγονος Τήλεκλος Τηλέμαχος Τήλεφος

Τιθωνός Τισαμενός Τιτυός

Τρήχος Τρίοψ Τροιζήν Τρωίλος Τρώς

Τυδεύς Τυνδάρεως Τύραννος Τυρίμμας Τυφωεύς Τυχίος

Υ[]

Υπείροχος Υπέροχος Υπερήνωρ Ύρτακος Ύρτιος

Φ[]

Φαέθων Φαίδιμος Φαίστος Φάλκης Φαύσιος Φείδας

Φείδιππος Φείδων Φέρεκλος Φέρης Φήμιος Φιλήτωρ Φίαλος

Φιλοκτήτης Φιλοίτιος Φιλαμειλείδης Φοίνιξ Φόρβας

Φόρκυς Φορωνεύς Φράδμων Φρόνιος Φρόντις Φύλακος

Φύλας Φυλεύς

Χ[]

Χάριλλος Χαλκώδων Χάλκων Χάροπος Χάροψ

Χείρων Χερσίδαμος Χερσιδάμας

Χρομίος Χρόμις Χρύσης

Ω[]

Ωκύαλος Ωρίων Ώρος Ωρομέδων

Ώτος Ώψ.

Ονόματα Γυναικών[]

Α[]

Αβαρβαρέη Αγαμήδη Αγαύη Αγλαϊη Αδρήστη

Αθηναίη Αιγιάλια Αίθη Αίθρη Αλκάνδρη

Αληυόνη Αλθαίη Αλίη Αλκίππη Αλκμήνη

Αμάθεια Αμφιθέη Αμφιθόη Αμφινόμη

Αμφιτρίτη Ανδρομάχη Άντεια Αντίκλεια

Αντιόπη Αρήτη Αριάδνη Άρτεμις Αστυόχεια

Αστυόχη Αυτονόη Αφροδίτη Αψευδής


Β, Γ[]

Βρισηίς

Γαία Γαλάτεια Γή Γλαύκη Γοργώ Γυγαίη


Δ, Ε, Ζ, Η, Θ[]

Δανάη Δεξαμενή Δημήτηρ Διομήδη Διώνη

Δυναμένη Δωρίς Δωτώ Ειδοθέη Ειλείθυια

Εκάβη Εκαμήδη Ελένη Ενυώ Επικάστη

Εριφύλη Εριώπις Ερμιόνη Ευηνίνη Ευριδίκη

Ευρύκλεια Ευρυνόμη Ευρώπη Ήβη Ήρη

Θάλεια Θεανώ Θέμις Θέτις Θόη Θόωσα


Ι, Κ, Λ[]

Ίαιρα Ιάνασσα Ιάνειρα Ινώ Ιξιόνη Ίρις

Ιπποδάμεια Ιφθίμη Ιφιάνασσα Ιφιμέδεια Ίφις

Καλλιάνασσα Καλλιάνειρα Καλυψώ Κασσάνδρη

Καστιάνειρα Κίρκη Κισσηίς Κλεποπάτρη

Κλυμένη Κλυταιμήστρα Κτιμένη Κυμοδόκη

Κυμοθέη Λαμπετίη Λαοδάμεια Λαοδίκη

Λαοθόη Λευκοθέη Λήδη Λητώ


Μ, Ν, Ο[]

Μαιάς

Μαίρα Μάρπησσα Μεγάρη Μελανθώ Μελίτη

Μηδεσικικάστη Μούσα Μυκήνη Μυρίνη

Ναυσικά Νέαιρα Νηίς Νημερτίς Νησαίη

Νιόβη


Π - Ω[]

Πανόπη Πασιθέη Περίβοια Περσεφόνεια

Πέρση Πηνελόπεια Πηρώ Ποδάγρη Πολυδάμνα

Πολυδώρη Πολυκάστη Πολυμήλη Πόκρις Πρωτώ

Ρήνη Ρέα Σικέλη Σεμέλη Σκύλλα Σπειώ

Τηθύς Τυρώ Υψιπύλη Φαίδρη Φέρουσα

Φροντίς Φιλομέδουσα Φιλώ Χάρις Χάρυβδις

Χίμαιρα Χλωρίς Χρυσηίς Χρυσόθεμις

Ωρείθυια


Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement