Οπτικόν Φάσμα

spectrum


Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Οπτικό Φάσμα
Φάσμα Εκπομπής Φάσμα Απορρόφησης

Οπτικό Φάσμα
Φάσμα Εκπομπής

Οπτικό Φάσμα Φάσμα Απορρόφησης

Μοναδικότητα Ατομικού Φάσματος

- Ένα φάσμα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Φάσμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φάση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ειδικότερα στην Οπτική χαρακτηρίζεται το Οπτικό Φαινόμενο που προκύπτει κατά την αποσύνθεση ή ανάλυση μιας φωτεινής δέσμης στα επιμέρους συστατικά μήκη κύματος (ή χρώματα) αυτής, δηλαδή του φωτός.

Η ανάλυση αυτή που λέγεται επίσης και χρωματική διασπορά του φωτός, επιτυγχάνεται με πρίσματα και γενικά με συστήματα διάθλασης του φωτός, οφείλεται δε στο γεγονός ότι, το διαθλαστικό μέσο (ή σώμα) παρουσιάζει διαφορετικό δείκτη διάθλασης στα διάφορα μήκη κύματος του φωτός. Έτσι οι φωτεινές ακτίνες που έχουν μεγάλο Μήκος Κύματος είναι και οι λιγότερο εκτρεπόμενες.

Ορισμοί[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετά τα παραπάνω θα μπορούσε επίσης να ορισθεί κατά την Οπτική ότι:

"φάσμα είναι η έγχρωμη λωρίδα που σχηματίζεται σε πέτασμα από προσπίπτουσα ακτίνα λευκού φωτός που έχει προηγουμένως διέλθει διαμέσου πρίσματος".

Λαμβάνοντας έτσι υπόψη το αποτέλεσμα της ανάλυσης ορίζεται γενικότερα ότι:

"φάσμα είναι το σύνολο των μονοχρωματικών ακτινοβολιών που προκύπτουν από ανάλυση φωτός καθώς και το σύνολο των εκπεμπομένων, απορροφώμενων, διαχεόμενων κ.λ.π. ακτινοβολιών ατόμων ή χημικών ουσιών που συμβαίνουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες".

Μελέτη φάσματος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του φωτός και την μελέτη των φασμάτων ονομάζονται γενικά φασματοσκόπια ενώ η μελέτη του φαινομένου αυτού φασματοσκοπία που αποτελεί και επιμέρους κλάδο της Οπτικής.

Περισσότερο εξειδικευμένα ακόμη όργανα είναι:

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.