Οστρογότθοι

Ostrogoths


Γότθοι

Οστρογότθοι

- Ένας Γερμανικός ιστορικός λαός της Μεσαιωνικής Ευρώπης.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Οστρογότθοι" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γότθοι".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Οστρογότθοι ήταν αρχαίος Γερμανικός λαός. Ήταν ο δεύτερος από τους κλάδους του παλαιού ισχυρού λαού των Γότθων, οι οποίοι διαιρέθηκαν κατά τον 3ο αιώνα σε Βησιγότθους και Οστρογότθους.

Αρχικά ήταν εγκατεστημένοι στα παράλια της Βαλτικής και αργότερα μετακινήθηκαν στις περιοχές της Αζοφικής Θάλασσας.

Περί το 370 δέχθηκαν τις επιθέσεις των Ούννων και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους και να εγκατασταθούν στην Παννονία.

Μετά το θάνατο του αρχηγού των Ούννων Αττίλα (453 μ.Χ.), απερίσπαστοι, εισέβαλαν στην Ιταλία και με αρχηγό το Θεοδώριχο τον Μεγάλο, την κατέλαβαν, αναγνωρίζοντας τη Βυζαντινή επικυριαρχία.

Όταν, όμως, άρχισαν να γίνονται απειλητικοί για τις κτήσεις της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ο Ιουστινιανός Α' έστειλε αρχικά το στρατηγό Βελισσάριο και αργότερα το στρατηγό Ναρσή, ο οποίος τους συνέτριψε, σφραγίζοντας έτσι την κατάλυση του κράτους τους.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.