FANDOM


Ουδετερότης

neutralityΓενικά ο όρος ουδετερότητα, σημαίνει την αποχή από κάθε μορφής ανάμιξης στις συγκρούσεις μεταξύ αντιμαχομένων.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Ουδετερότητα " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ουδέν".


ΕισαγωγήEdit

Προκειμένου όμως περί κρατών ο όρος είναι στρατιωτικός ως αποφυγή ανάμιξης ενός κράτους, καλούμενο ουδέτερο κράτος ή Χώρα (Neutral State), μεταξύ άλλων εμπολέμων.

Γενικά Edit

Σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ο θεσμός της ουδετερότητας ανάγεται στους νεότερους χρόνους, περί τον 19ο αιώνα όταν και διαμορφώθηκε χάρη στη δράση της "Ένωσης ενόπλου ουδετερότητας" που συστάθηκε το 1780 και 1800. Ακολούθησαν όμως και πολλές άλλες προσπάθειες ουδετερότητας (π.χ. Ελβετίας κ.ά.).

Έτσι το λεγόμενο "Δίκαιο Ουδετερότητας" όπως συνηθίζεται ο θεσμός αυτός να λέγεται, κωδικοποιήθηκε με δύο συμβάσεις της Β' Συνδιάσκεψης της Χάγης στις 8 Οκτωβρίου του 1907.

Θεμελιώδης ιδέα της ουδετερότητας είναι η αποφυγή οποιασδήποτε πράξης που εκ της σύγκρουσης των εμπολέμων θα μπορέσει να θίξει τον ουδέτερον, σε οποιονδήποτε τομέα. Απ΄ αυτό όμως προκύπτει και το αντίστοιχο δικαίωμα των εμπολέμων ν΄ αξιώσουν την κάθε δυνατή αμεροληψία του ουδέτερου απέχοντας κάθε ανάμιξης κατά τη σύγκρουση. Η πρώτη εκ των παραπάνω συμβάσεων της Χάγης (με αριθμό Ε) ρυθμίζει την ουδετερότητα στις κατά ξηρά πολεμικές συγκρούσεις της οποίας και κυριότερες διατάξεις είναι δύο:

α) Αμεροληψία του Ουδετέρου (Impartiality of Neutral State), στις σχέσεις του προς τους εμπολέμους, όπως να μην επιτρέψει σε κανέναν των εμπολέμων τη χρήση πάσης φύσεως εγκατάστασης και διευκόλυνσης ήτοι λιμένων, οδικών δικτύων, σιδηροδρόμων, στην επικράτειά του (καθώς και των χωρικών υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου, που συμπεριλήφθηκαν αργότερα), την προμήθεια όπλων, επικοινωνιακή (τηλεφωνική) εγκατάσταση, τη στρατολογία, το δανεισμό κ.λπ. Εξαιρετικά επιτρέπεται μόνο η διέλευση τραυματιών και ασθενών.
β) Ο Ουδέτερος διατηρεί το καθήκον της άμυνας, δηλαδή του δικαιώματος της ένοπλης αντίστασης σε κάθε παραβίαση των συνόρων του ή του εδάφους του προς διέλευση ή εγκατάσταση εμπολέμων.

Εάν παρά ταύτα εισέλθει στρατός ή υφίσταται "τυχαία" στρατός από πριν την έναρξη των εχθροπραξιών, με την έναρξη αυτών θα πρέπει να αφοπλιστεί και να τεθεί υπό περιορισμό.

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στον απ΄ αέρος πόλεμο ισχύουσας της αρχής ότι ο υπέρ του ουδετέρου κράτους χώρος είναι και αυτός ουδέτερος.

Η δεύτερη των παραπάνω συμβάσεων της Χάγης (με αριθμό ΙΓ΄) ρυθμίζει τα της ουδετερότητας στον κατά θάλασσα πόλεμο. Σύμφωνα μ΄ αυτή οι Ουδέτεροι οφείλουν να παρεμποδίζουν εντός των λιμένων τους κάθε επισκευή ή εξοπλισμό καθώς και τον απόπλου πλοίου ή πλοίων των αντιμαχομένων.

Επίσης οι εμπόλεμοι οφείλουν να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα (νηοψία, Πολεμική Λεία κ.λπ.) μέσα σε Ουδέτερη θάλασσα, όπως επίσης και την εγκατάσταση πάσης φύσεως συσκευών (ασυρμάτου), ναυτικών βάσεων (ανεφοδιασμού) κ.λπ.

Επίσης το Ουδέτερο κράτος υποχρεούται να καλέσει όλους τους υπηκόους του να απέχουν κάθε προσπάθειας πράξης ανάμιξης στον πόλεμο των αντιμαχομένων.Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.15ος, σ.140

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)