Science Wiki
Advertisement

Ουρανία Σφαίρα

Firmament, Celestial sphere, celestial concave


Ουράνιος Θόλος
Ουρανογραφική Συντεταγμένη
Ακτίνα
Αζιμούθιο
Αλτιμούθιο
Ουρανιος Μεσημβρινός
Ορίζοντας
Ναδίριο
Ζενίθιο

Ουράνιος Θόλος

Ουράνια Σφαίρα

Ουράνια Σφαίρα

Αστρονομία Παλαιοαστρονομία Μηχανισμός Αντικυθήρων Αστρονόμοι Αρχαίας Εποχής
Αστρονόμοι Γης
Αστρονόμοι Χιλιετιών Γης
Αρχαία Εποχή

Νέφη σε ουρανό

Ουράνια Σφαίρα.

Ουράνια Σφαίρα.

Σύστημα Αναφοράς.

Σύστημα Αναφοράς.

Αστερισμός
Αστερισμοί (κατάλογος)
Ουράνιος Θόλος.

Ζώδιο
Αστερισμός
Αστερισμοί (κατάλογος)
Ουράνιος Θόλος.

Ουρανός
Τηλεσκόπιο
Αστρονομία

Ουράνιος Θόλος

Πλανητικό Σύστημα Αναφοράς

Ουρανός

Ουρανός

Προβολή
Ο Ουράνιος Θόλος είναι μία δισ-διάστατη (2D) σφαιρική επιφάνεια στην οποία προβάλλονται τα τρισ-διάστατα (3D) Ουράνια Σώματα του Διαστήματος Οι προβολές μπορεί να συμπίπτουν αλλά τα Ουράνια Σώματα μπορεί να απέχουν αχανείς αποστάσεις μεταξύ τους

Ουράνια Σφαίρα ονομάζεται το Διάστημα όπως φαίνεται από την επιφάνεια της Γης (ή και κατ' επέκταση από την επιφάνεια άλλων πλανητών).

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ουράνιος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ουρανός".

Εισαγωγή[]

Ουρανός είναι η σχεδόν ημισφαιρική επιφάνεια που φαίνεται ότι καλύπτει τη Γη και έχει ως βάση το κυκλικό οριζόντιο επίπεδο.

Μέχρι πριν από τρεις αιώνες πίστευαν ότι ο ουράνιος θόλος ήταν υλικός και διαφανής ως κρύσταλλο. Στην πραγματικότητα είναι ένα Οπτικό Φαινόμενο, που οφείλεται στην ατμόσφαιρα. Το ηλιακό φως, δηλαδή, ανακλάται στα αιωρούμενα υγρά και στερεά σωματίδια της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να παράγεται ένα διάχυτο φως, το οποίο δε μας επτρέπει να εκτιμήσουμε οπτικά την απόσταση από τη Γη των διάφορων ουράνιων αντικειμένων. Φαίνεται έτσι ότι βρίσκονται όλα πάνω σε μια επιφάνεια.

Επειδή από κάθε σημείο της Γης φαίνονται και διαφορετικοί αστέρες, έπεται ότι ο κάθε τόπος έχει και δικό του ουράνιο θόλο.

Χρώμα Ουρανού[]

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Ουρανός.

Το λευκό φως του Ήλιου (όπως έδειξε ο Ισαάκ Νεύτων) αποτελείται από όλα τα χρώματα του φάσματος. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί όταν το φως του ήλιου διέλθει μέσα από ένα πρίσμα.

Κάθε χρώμα διακρίνεται από το άλλο εξ' αιτίας του διαφορετικού μήκους κύματος του φωτός που αντιστοιχεί σε αυτό. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου αποδίδει σε κάθε διαφορετικό μήκος κύματος του φωτός μια απεικόνιση, το χρώμα δηλαδή όπως το αντιλαμβανόμαστε. Τα διάφορα αντικείμενα έχουν διαφορετικά χρώματα γιατί οι διαφορετικές επιφάνειές τους ανακλούν και διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός.

Δεν είναι όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ορατό από τον ανθρώπινο οφθαλμό. Το ορατό φάσμα του φωτός είναι αυτό ανάμεσα από τα 720 νανόμετρα και τα 380 νανόμετρα.

Μέσα σε αυτό το φάσμα υπάρχουν όλα τα χρώματα που μπορεί να αντιληφθεί ο ανθρώπινος οφθαλμός. Στην μια άκρη του φάσματος με το μικρό μήκος κύματος συναντάμε το ιώδες (μοβ) ενώ στην άλλη άκρη του φάσματος με το μεγάλο μήκος κύματος συναντάμε το ερυθρό. Ανάμεσά τους βίσκονται όλα τα υπόλοιπα χρώματα.

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας του οφθαλμού αντιδρά κυρίως σε τρεις αποχρώσεις,

  • στο κόκκινο,
  • το πράσινο και
  • το μπλε.

Οι συνδυασμοί των ερεθισμάτων που προκαλούν αυτές οι αποχρώσεις δημιουργούν και τα υπόλοιπα χρώματα.

Γιατί όμως ο ουρανός φαίνεται μπλε;

Η απάντηση βρίσκεται σε μια ιδιότητα που έχει το φως να σκεδάζεται (διασκορπίζεται) όταν συναντά μόρια ύλης μικρότερα από το μήκος κύματός του.

Στην Γήινη ατμόσφαιρά μα τα μόρια του αζώτου και του οξυγόνου, που είναι τα δύο κύρια συστατικά της, είναι μικρότερα από το μήκος κύματος του ορατού φωτός.

Η ιδιότητα αυτή του φωτός είναι εντονότερη όσο μικραίνει το μήκος κύματος του φωτός. Το γαλάζιο φως, που έχει μικρότερο μήκος κύματος από το πράσινο και το κόκκινο, διασκορπίζεται πολύ περισσότερο από αυτά.

Συνεπώς, την ημέρα ο ουρανός φαίνεται μπλε γιατί το μπλε φως του ήλιου σκεδάζεται έντονα με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι έρχεται από κάθε σημείο του ουρανού.

Γιατί όμως ο ουρανός φαίνεται γαλάζιος και όχι μωβ αφού το μωβ έχει το μικρότερο μήκος κύματος; Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες.

  • Αφ' ενός στο ότι το μπλε είναι ένα από τα τρία βασικά χρώματα που αντιλαμβανόμαστε και συνεπώς ο οφθαλμός είναι περισσότερο ευαίσθητος σε αυτό και
  • αφ' ετέρου ότι υπάρχει πολύ λιγότερη μωβ ακτινοβολία που φθάνει στην Γη καθώς απορροφάται περισσότερο από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Έρυθρή Δύση[]

Κατά το Ηλιοβασίλεμα ο ουρανός κοκκινίζει κοντά στον ορίζοντα.

Αυτό οφείλεται στην ίδια ιδιότητα του φωτός στην οποία οφείλεται το γαλάζιο χρώμα την ημέρα.

Καθώς το γαλάζιο φως διασκορπίζεται από την ατμόσφαιρα, όταν ο ήλιος είναι κοντά στον ορίζοντα, ένα μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας αυτής κρύβεται πίσω από αυτόν και άρα λιγότερο μπλε φως φθάνει στους ανθρώπινους οφθαλμούς αφήνοντας την πλεονάζουσα ερυθρή ακτινοβολία να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement