Πέτρωμα

rock


Πέτρωμα.

Πέτρωμα.

Πετρώματα χαρακτηρίζονται οι δομικές μονάδες του στερεού φλοιού της Γης.

Ένα πέτρωμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από ένα συσσωμάτωμα ενός ή περισσοτέρων ορυκτών.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Πέτρωμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πέτρα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αν και τα περισσότερα πετρώματα αποτελούνται από περισσότερα του ενός ορυκτά, κάποια ορυκτά εμφανίζονται πολλές φορές από μόνα τους σε μεγάλες ποσότητες. Σ' αυτές τις περιπτώσεις θεωρούνται τόσο ως ορυκτά όσο και ως πετρώματα.

Μονόμεικτα πετρώματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το ορυκτό ασβεστίτης, που αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό μεγάλων μαζών γνωστών ως μάρμαρα και ασβεστόλιθοι. Στις περιπτώσεις αυτές τα πετρώματα χαρακτηρίζονται ως μονόμεικτα.

Πολύμεικτα πετρώματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αντίθετα, όταν τα πετρώματα αποτελούνται από διάφορα ορυκτά χαρακτηρίζονται ως πολύμεικτα. Παράδειγμα είναι ο γρανίτης που αποτελείται κυρίως από χαλαζία, αστρίους και μαρμαρυγίες.

Ουσιώδη και επουσιώδη ορυκτά[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα συστατικά των πετρωμάτων διακρίνονται σε ουσιώδη ή θεμελιώδη, που είναι εκείνα τα ορυκτά συστατικά, των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη για το χαρακτηρισμό του πετρώματος, και σε επουσιώδη των οποίων η παρουσία ή η απουσία δεν έχει καμιά σημασία για το χαρακτηρισμό του πετρώματος.

Π.χ. στο γρανίτη, ουσιώδη ορυκτά είναι ο χαλαζίας, οι άστριοι και οι μαρμαρυγίες, ενώ επουσιώδη ο μαγνητίτης, ο τιτανίτης, ο απατίτης, το ζιρκόνιο κλπ.

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας τους τα πετρώματα διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

 • Πυριγενή ή μαγματογενή
 • Ιζηματογενή
 • Μεταμορφωμένα ή κρυσταλλοσχιστώδη

Κύκλος πετρωμάτων[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα πετρώματα στη λιθόσφαιρα και στην επιφάνεια της Γης δεν παραμένουν στατικά αλλά μεταβάλλονται συνεχώς.

Όλα τα πετρώματα διαβρώνονται και σχηματίζουν ιζήματα, τα οποία όταν συμπαγοποιούνται μετατρέπονται σε ιζηματογενή πετρώματα.

Με την έκθεση σε αυξημένες πιέσεις και θερμοκρασίες, στα υπάρχοντα πετρώματα δημιουργούνται νέα ορυκτά ή ανακρυσταλλώνονται τα παλιά και σχηματίζονται τα μεταμορφωμένα πετρώματα.

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα του ηπειρωτικού φλοιού ή τα πετρώματα του μανδύα μπορεί να καταστούν τόσο θερμά ώστε να τακούν μερικώς και να σχηματίσουν μάγμα, το οποίο τελικά στερεοποιείται δημιουργώντας τα πυριγενή πετρώματα.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου το υλικό της λιθόσφαιρας ανακυκλώνεται διαρκώς ώστε να παράγονται νέα πετρώματα από τα ήδη υπάρχοντα. Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται σχηματικά με το λεγόμενο κύκλο των πετρωμάτων

Ελληνικά Πετρώματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Α

 • Αβαρουΐτης Αγαρδίτης Αγγλεσίτης Αδαμίτης Αζουρίτης Αιγιρίνης Αιγιρίνης-Αυγίτης Αϊκινίτης Αιματίτης Ακαγκανεΐτης Ακανθίτης Ακτινόλιθος ποικιλία του παραπάνω:Βυσσόλιθος Αλαμπανδίτης Αλβίτης Αλίτης Αλλανίτης Αλλοφανής Αλμανδίνης Αλοτριχίτης Αλουνίτης Αλουνογενής Αλταΐτης Αμεσίτης Αμπσβουρμπαχίτης (TL) ποικιλία του παραπάνω:Ανδεσίνης ποικιλία του παραπάνω:Ολιγόκλαστο Ανάλκιμο Ανατάσης Ανδραδίτης ποικιλία του παραπάνω:Μελανίτης Ανθονίτης Ανκερίτης Ανναβεργίτης Ανορθίτης ποικιλία του παραπάνω:Λαβραδορίτης ποικιλία του παραπάνω:Μπιτουανίτης Ανορθόκλαστο Αντιγορίτης Αντιμόνιο (αυτοφυές) Αντιμονίτης Αντλερίτης Αντορίτης Ανυδρίτης Αουριχαλκίτης Απατίτης Απλουαΐτης Αραγονίτης ποικιλία του παραπάνω:Φλος Φέρρι Αργεντοϊαροσίτης Αργεντοπυρίτης Αργιλιοκοπιαπίτης Άργυρος (αυτοφυής) Αργυροτετραεδρίτης Αρδενίτης Αρζρουνίτης Αρθουρίτης Αρσενικαντιμονίτης Αρσενικό (αυτοφυές) Αρσενιοσιδηρίτης Αρσενογκογιαζίτης Αρσενογκορκεϊξίτης Αρσενοδεσκλοϊζίτης Αρσενοκρανταλλίτης Αρσενολαμπρίτης Αρσενολίτης Αρσενοπυρίτης Αρσενοτσουμεμπίτης Αρτινίτης Αρφβεντσονίτης Ασβεσταρενίτης Ασβεστίτης Ασβεστόλιθος Ασβολάνης Ατακαμίτης Ατελεσίτης Αττικαΐτης (TL) Αυγίτης

Β

 • Βαλεντινίτης Βαναδινίτης Βαρύτης Βιλλεμίτης Βισμούθιο Βολμπορθίτης Βολταΐτης Βορνίτης Βοταλακίτης Βουλανζερίτης Βουλφενίτης Βουρτσίτης Βροσαντίτης Βρουκίτης Βυτοβνίτης Βωξίτης

Γ

 • Γαληνίτης Γερσδορφίτης Γεωργιαδεσίτης (TL) Γιββσίτης Γκετίτης Γκασπεΐτης Γκορνταΐτης Γλαυκοκερινίτης (TL) Γουντγουαρντίτης Γουντραφίτης Γρηνοκίτης(Γρηνουκίτης)

Δ

 • Δεβιλλίνης Δεσκλοϊζίτης Διαμπολεΐτης Διαφορίτης Διγενίτης Διμορφίτης Διοψίδιος Δολομίτης Δολομίτης (πέτρωμα) Δυσκρασίτης [επεξεργασία] Ε Εβαπορίτης Εδεμβεργίτης Εξαϋδρίτης Εναργίτης Ενδελλίτης Επιστιλβίτης Επσομίτης Ερυθρίτης Εταιρόλιθος Εττρινγκίτης Ευχρωίτης

Ζ

 • Ζαλεσιίτης

Η

 • Ημιμορφίτης Ηλιοφυλλίτης [επεξεργασία] Θ Θείο (αυτοφυές) Θορικοσίτης (TL) [επεξεργασία] Ι Ιαροσίτης Ιλμενίτης Ινσνταλίτης Ινταλγκοΐτης [επεξεργασία] Κ Καμαριζαΐτης (TL) Κανκίτης Καπελλασίτης (TL) Καρμινίτης Κερουσίτης Κεττνερίτης Κιζερίτης Κιίτης Κινναβαρίτης Κλαρινγκμπουλίτης Κοβελλίνης Κοζαλίτης Κονιχαλκίτης Κοπιαπίτης Κοτουννίτης Κοριτνιγκίτης Κορνουαλίτης Κοροναδίτης Κορούνδιο Κουβανίτης Κουμενγκεΐτης Κριντίτης Κρουπκαΐτης Κρυπτομέλας Κτενασίτης (TL) Κυανοτριχίτης Κυανοχρωίτης Κυπρίτης Κυργιστανίτης [επεξεργασία] Λ Λαβενδουλάνης Λανγκίτης Λαντλοκίτης Λαυριονίτης (TL) Λεγκραντίτης Λεπιδοκροκίτης Λιθάργυρος Λιναρίτης Λωρελίτης [επεξεργασία]

Μ

Ν

 • Ναμουβίτης Νατρογλαυκοκερινίτης (TL) Νεάλιθος (TL) Νικελίνης Νταντασίτης Νταντσονίτης Ντελαφοσίτης Ντουφρενίτης

Ξ

Π

 • Παραλαυριονίτης (TL) Πενφιλντίτης (TL) Περίτης Περκιλίτης Πετρουκίτης Πλαττνερίτης Πρεϊσινγκερίτης? Πυρολουσίτης Πυρομορφίτης Πυρροτίτης [επεξεργασία] Ρ Ραλστονίτης Ραμσντελλίτης Ρανσομίτης Ρεμερίτης Ρικαρντίτης Ριπιδόλιθος Ροδοχρωσίτης Ρομανεσίτης Ροζασίτης Ρουζβελτίτης Ρουτίλιο [επεξεργασία]

Σ

 • Σαφφλορίτης Σανδαράχη (κίτρινη) Σαπωνίτης Σεελίτης Σελιγκμαννίτης Σερπιερίτης (TL) Σενεβεξίτης Σιδεροτίλης Σιδηρίτης Σιδηροπυρίτης Σκοροδίτης Σκουλτενίτης Σμιθσονίτης Σουλενμπεργίτης Σουμπνικοβίτης? Σπανγκολίτης Σιγκνετίτης Συμπλησίτης Σφαιροκοβαλτίτης Σφαλερίτης

Τ

Υ

Φ

 • Φαρμακοσιδηρίτης Φερροκαρφολίτης Φερρογλαυκοφανής Φεροξυχίτης Φερϋδρίτης Φαϊμπροφερρίτης Φιντλερίτης (TL) Φθορίτης Φορνασίτης Φραϊμπεργκίτης Φραϊποντίτης Φωσγενίτης

Χ

 • Χαλαζίας Χαλκανθίτης Χαλκοπυρίτης Χαλκοτριχίτης Χαλκός (αυτοφυής) Χαλκοφανίτης Χαουλεΐτης Χαουσμανίτης Χενεβιξίτης Χιαστόλιθος Χλωραργυρίτης Χονεσσίτης Χριστοβαλίτης Χρυσόκολλα Χρυσός

Ψ

 • Ψευδαργυρίτης Ψευδαργυραλουμινίτης Ψευδαργυρογουντγουαρντίτης Ψευδαργυροκοπιαπίτης Ψευδαργυρολιβινίτης Ψευδαργυρομελαντερίτης Ψευδαργυροροζασίτης Ψευδαργυροσταυρόλιθος Ψευδαργυροχογκμπομίτης-2Ν2Σ (TL) Ψευδοβολεΐτης Ψιλομέλας

Ω

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.