Παθητικός Μετασχηματισμός

Passive Transformation


Παθητικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός
Ενεργητικός Μετασχηματισμός Παθητικός Μετασχηματισμός Μετασχηματισμός Στροφής

Ενεργητικός Μετασχηματισμός Παθητικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός Μετασχηματισμοί
Σημειακός Μετασχηματισμός Συνεχής Μετασχηματισμός Διακριτός Μετασχηματισμός
Χρονική Αναστροφή Χωρική Αναστροφή Χρονική Μεταφορά Χωρική Μεταφορά Χρονική Στροφή Χωρική Στροφή
Αβελιανός Μετασχηματισμός Αναβελιανός Μετασχηματισμός Γαλιλαϊκός Μετασχηματισμός Μετασχηματισμός Lorentz Μετασχηματισμός Poincare

- Ένα είδος μετασχηματισμού.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Παθητικός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πάθηση".

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Έτσι καλείται ένας μετασχηματισμός που αλλάζει κυρίως το σύστημα συντεταγμένων χωρίς επιπτώσεις στην φυσική του κατάσταση.

Αντίθετα ένας Παθητικός Μετασχηματισμός αλλάζει την φυσική κατάσταση ενός φυσικού συστήματος, και έχει έννοια ακόμη και κατά την απουσία ενός συστήματος συντεταγμένων .

Παράδειγμα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Θεωρούμε ένα δισδιάστατο Διανυσματικό Χώρο (vector space) R2.

Έστω {e1,e2} είναι μία βάση του Χώρου αυτού.

Θεωρούμε ένα τυχόν διάνυσμα του Χώρου. Η ανάλυση του θεωρηθέντος διανύσματος ως προς την παροαναφερθείσα βάση είναι:

v = v1e1 + v2e2.


Παθητικός Μετασχηματισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

On the other hand, when one views R as a passive transformation, the vector v is left unchanged, while the basis vectors get rotated.

In order for the vector to remain fixed, the components in terms of the new basis must also change.

From this equation one sees that the new components with respect to the new coordinates are given by:

so that:

Thus, in order for the vector to remain unchanged by the passive transformation, the components of the vector have to transform, and according to the inverse of the transformation operator.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.