Science Wiki
Advertisement

Παμφυλία

Pamphylia


Παμφυλία
Αρύκανδος Ποταμός (Παραπόταμος Λιμύρου)
Καταρράκτης Ποταμός (εκβολές Αττάλειας) Κέστρος Ποταμός Ευρυμέδων Ποταμός Μέλας Ποταμός Κίβυρος Ποταμός (δεν ονομάζεται)

Βιθυνία Μυσία Φρυγία Λυδία Πισιδία Παμφυλία

Παμφυλία Καρία Πισιδία

Παμφυλία Κέστρος Ποταμός

Κλασσική Μικρά Ασία.

- Ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Γεωγραφία[]

Ikl.jpg Μικρά Ασία Ikl.jpg
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
  • Παμφυλία
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΣυνορεύει με τις εξής χώρες:

  • Β:
  • Ν:
  • Δ:
  • Α:

Μορφολογία[]

  • Οι σημαντικότερες οροσειρές της είναι:
  • Οι σημαντικότερες λίμνες της είναι:
  • Καπρία Λίμνη

ΣΗΜ: Ο Στράβων ίσως από λάθος αναφέρει τον 5ο ποταμό ως Μέλανα.

Δημογραφία[]

  • Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:

Ιστορία[]

Παμφυλία ονομαζόταν παραθαλάσσια χώρα στη Μικρά Ασία, που έλαβε το όνομά της από την ομώνυμη θεότητα.

Εκτεινόταν ως στενή λωρίδα στα νότια παράλια «εν είδει» τόξου κατά μήκος του Παμφυλίου Κόλπου (ή κόλπου της Αττάλειας) μεταξύ Λυκίας προς Δυτικά και Κιλικίας προς Ανατολικά, συνορεύουσα προς Βόρεια με τη Πισιδία.

Οι κάτοικοί της ήταν κράμα φυλών για αυτό ακριβώς και ονομάζονταν στην αρχή Πάμφυλοι και αργότερα μετονομάσθηκαν σε Παμφύλιοι.

Εκτός των γηγενών (Πελασγικής καταγωγής) κατοίκων και των Κιλίκων υπήρχαν παλαιότατα και άποικοι εκ του Ελλαδικού χώρου ενώ αργότερα απαντώνται οργανωμένες ελληνικές αποικίες.

Η παράδοση μνημονεύει ως αρχηγό των πρώτων Ελλήνων αποίκων στη Παμφυλία τον «Μόψον» που εγκαταστάθηκε εκεί αμέσως μετά την από τον Τρωικό Πόλεμο επάνοδό του και εξ αυτού η χώρα καλούταν αρχικά «Μοψοπία».

Κλασσική Εποχή[]

Απετέλεσε τμήμα Περσικής Αυτοκρατορίας

Ελληνιστική Εποχή[]

Αφού καταλήφθηκε από τους Μακεδόνες του Αλέξανδρου έγινε επαρχία των κρατών των Διαδόχων του.

Περιήλθε στους Σελευκίδες της Συρίας και αργότερα στους Ατταλίδες της Περγάμου και στην συνέχεια με τη διαθήκη του Αττάλου Γ' περιήλθε το 130 π.Χ. στο Ρωμαϊκό Κράτος ως Ρωμαϊκή επαρχία.

Αργότερα, επί Κλαύδιου, η επαρχία της Παμφυλίας ενώθηκε με την Λυκία.

Μετέπειτα, ο Γάλβας την απέσπασε από την Λυκία και τη προσάρτησε στη Γαλατία της Μικράς Ασίας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement