Πεδιακός Νόμος του Ηλεκτρικού Φορτίου

Field Equations, Laws of physics


Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

- Ένας Νόμος της Ηλεκτροφυσικής.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Πεδιακός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Πεδίο".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ως Πεδιακοί Νόμοι θεωρούνται οι Φυσικοί Νόμοι που συνδέουν:

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προκύπτει σε διάφορες παραλλαγές, ανάλογα με την θέαση και την άποψη του Παρατηρητή:

Εκτατική Θέαση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής

Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου
Εξίσωση A.21
(Άχρονος 3D-Χώρος)


Εκτατική Θέαση
(Εκτατικά Μεγέθη)


Δυναμική Άποψη & Δυνητική Άποψη
(Δυναμικά Μεγέθη & Δυνητικά Μεγέθη)

Μαθηματική Αναπαράσταση Εξίσωσης
Είδος Συνοπτική μορφή Αναλυτική
Άδεικτη Μορφή
(~ off-index)
Άπρακτη Μορφή
(~ off-symbol)

Έμπρακτη Μορφή
(~ on-symbol)
Ένδεικτη Μορφή
(~ on-index)
Εμπλεκόμενα
Φυσικά Μεγέθη

Φορτιακή Ολότητα
(Charge Totality) (ΨQ)

Φορτιακή Ροή
(Charge Flux) (ΦD)

Εμπλεκόμενοι
Γεωμετρικοί Τελεστές

Επιφανειακή Άθροιση
(Surface Summation)


Εντατική Θέαση (Ολοκληρωτική Έκφραση)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής

Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου
Εξίσωση A.25
(Άχρονος 3D-Χώρος)


Εντατική Θέαση (Ολοκληρωτική Έκφραση)
(Εντατικά Μεγέθη)


Δυναμική Άποψη & Δυνητική Άποψη
(Δυναμικά Μεγέθη & Δυνητικά Μεγέθη)

Μαθηματική Αναπαράσταση Εξίσωσης
Είδος Συνοπτικές μορφές Αναλυτική
Άδεικτη Μορφή
(~ off-index)
Άπρακτη Μορφή
(~ off-symbol)Έμπρακτη Μορφή
(~ on-symbol)

or

Ένδεικτη Μορφή
(~ on-index)
Εμπλεκόμενα
Φυσικά Μεγέθη

Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density) (Q)

Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential) (D)

Εμπλεκόμενοι
Γεωμετρικοί Τελεστές

Επιχώρια Ολοκλήρωση
(volume integration)

Κλειστή Επιφανειακή Ολοκλήρωση
(closed surface integration)

Εντατική Θέαση (Διαφορική Μορφή)[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής

Πεδιακός Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου
Εξίσωση A.29
(Άχρονος 3D-Χώρος)


Εντατική Θέαση (Διαφορική Έκφραση)
(Εντατικά Μεγέθη)


Δυναμική Άποψη & Δυνητική Άποψη
(Δυναμικά Μεγέθη & Δυνητικά Μεγέθη)

Μαθηματική Αναπαράσταση
Είδος Συνοπτικές μορφές Αναλυτική
Άδεικτη Μορφή
(~ off-index)
Άπρακτη Μορφή
(~ off-symbol)Έμπρακτη Μορφή
(~ on-symbol)
Ένδεικτη Μορφή
(~ on-index)
Εμπλεκόμενα
Φυσικά Μεγέθη

Φορτιακή Πυκνότητα
(Charge Density) (Q)

Φορτιακό Δυναμικό
(Charge Potential) (D)

Εμπλεκόμενοι
Γεωμετρικοί Τελεστές

Απόκλιση
(Divergence)

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Νόμος Ηλεκτρικού Φορτίου (3D)
Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.