Science Wiki
Advertisement

Πληροφορική

Informatics, Cybernetics, Information theory, computer science


Ψηφιοποίηση

Διαδίκτυο

- Μία Επιστήμη

εισαγωγή[]

Η πληροφορική είναι η επιστήμη που ασχολείται με την δημιουργία, συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διασπορά της καταγεγραμμένης γνώσης.

Η πληροφορία ορίζεται ως η γνώση που υπάρχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, σε ηλεκτρονικά ή γραπτά αρχεία ή σε άλλα ανθρώπινα ή φυσικά κατασκευάσματα.

Περιγραφή[]

Η πληροφορική είναι η επιστημονική μελέτη της πληροφορίας και πως αυτή δημιουργείται, κωδικοποιείται, μεταφέρεται, μετριέται, χρησιμοποιείται και αποτιμάται.

Από τον πιο πάνω ορισμό γίνεται κατανοητό το μεγάλο εύρος της επιστήμης, αφού η γνώση μπορεί να υπάρχει σε τόσες πολλές μορφές αλλά και σε τόσους πολλούς φορείς. Η επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ένα μικρό μόνο κομμάτι (αλλά το πιο ευρέως διαδεδομένο) μελέτης της πληροφορικής.

Πληροφορική και Επικοινωνία[]

Η ανάγκη για θεωρητική βάση της τεχνολογίας των επικοινωνιών προήλθε από την αύξηση της πολυπλοκότητας και του πλήθους των τηλεπικοινωνιακών καναλιών, όπως τα τηλεφωνικά, ασύρματα κλπ. δίκτυα. Η πληροφορική ασχολείται επίσης και με όλες τις υπάρχουσες μορφές μετάδοσης και αποθήκευσης της πληροφορίας, περιλαμβανομένων των τηλεοπτικών σημάτων και των σημάτων επικοινωνίας και αποθήκευσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μέσα Διακίνησης Πληροφορίας[]

Ο όρος πληροφορία έχει να κάνει με όλες τις μορφές της όπως :

 • φωνή ή μουσική (μέσω τηλεφώνου ή ασυρμάτου)
 • εικόνα μέσω τηλεόρασης
 • σημάτων επικοινωνίας μεταξύ υπολογιστών και δικτύων
 • νευρικών παλμών σε ζωντανούς οργανισμούς

Η πληροφορική μπορεί να συνδυάζει τεχνικές και λογικές από άλλες επιστήμες και να τις φέρνει σε επίπεδο συνεννόησης, όπως π.χ. από τις κοινωνικές επιστήμες, την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, την κυβερνητική, τη γλωσσολογία, την επιστήμη διοίκησης, την νευροχειρουργική και την έρευνα των νευρικών συστημάτων, την θεωρία συστημάτων και την βιολογία.

Πληροφορική και Κοινωνία[]

Οι ερευνητές της πληροφορικής εξετάζουν, αναλύουν και μελετούν τα φαινόμενα από πλευράς πληροφορίας όπως τον κύκλο ζωής και τη χρήση βιβλιογραφίας σε ένα δεδομένο ζήτημα, τα διάφορα μοτίβα συγγραφής, την επίδραση της ανάγνωσης σε ομάδες και κοινωνίες κ.α.

Για τον επιστήμονα της πληροφορικής η γνώση δεν υπάρχει μόνο σε βιβλιοθήκες, αλλά και σε τράπεζες πληροφοριών (γραπτές ή ηλεκτρονικές), σε μητρώα, σε αρχεία, σε οργανισμούς όπως κέντρα μελετών, πανεπιστήμια, σχολεία, επιχειρήσεις. Η μελέτη της γνώσης αρχίζει από τη δημιουργία των δομών και φτάνει μέχρι τη διαδικασία λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης (από χημική, ιατρική, βιολογική, ψυχολογική άποψη).

Ιστορική Αναδρομή[]

Σαν επιστήμη ξεκίνησε από τον Αμερικανό ηλεκτρολόγο μηχανικό Κλοντ Ε. Σάνον όταν δημοσίευσε εργασία με θέμα "Μαθηματική θεωρία της επικοινωνίας".

Η πληροφορική άρχισε στη δεκαετία του 1940 και αναπτυσσόταν παράλληλα με την δημιουργία και ανάπτυξη των ψηφιακών υπολογιστών. Στην διάρκεια του β' παγκοσμίου πολέμου υπήρχε ανάγκη για αυξημένη ακρίβεια και βάθος στην αναζήτηση στοιχείων που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μεθόδων και προγραμμάτων αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφορίας με αυτόματο τρόπο, βάσει δεικτών και ελεγχόμενων λεξιλογίων αναζήτησης κυρίως σε αρχεία επιστημονικών δημοσιευμένων μελετών.

Τα συστήματα δημιουργούσαν αυτόματα περιλήψεις ανακοινώσεων που τις ταξινομούσαν για εύκολη πρόσβαση.

Αργότερα στις επόμενες δεκαετίες του 1950 και 1960 έγιναν μαζικές μεταφορές δεδομένων από το χαρτί σε μικροφίς και σε ηλεκτρονική μορφή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Στη δεκαετία του 1980 η πληροφορική έγινε επιστήμη που επεκτάθηκε σε πολλούς τομείς και στα μέσα αυτής της δεκαετίας αναπτύχθηκε ερευνητικά η τεχνητή νοημοσύνη.

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence ή AI) έχει να κάνει με την ικανότητα των μηχανών να μιμηθούν έξυπνη ανθρώπινη νοητική λειτουργία. Οι ερευνητές κατασκευάζουν μηχανές που μπορούν να καταλάβουν την ανθρώπινη ομιλία και να μπορούν να παίρνουν λογικές αποφάσεις που θα στηρίζονται στα δεδομένα και στην επεξεργασία τους. Οι υπολογιστές μπορούν να παίζουν σκάκι ή ν α βοηθούν γιατρούς να κάνουν διάγνωση, να δίνουν συμβουλές οικονομικών επενδύσεων κλπ.

Ένα σημαντικό βάρος που δίνεται στην κατασκευή τέτοιων μηχανημάτων είναι η συνεργασία του μη ειδικευμένου χειριστή με την μηχανή. Η μηχανή θα πρέπει να καταλαβαίνει την ανθρώπινη γλώσσα και να μπορεί επίσης να συλλέγει και να προσφέρει στον χρήστη την απαιτούμενη πληροφορία από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων.

Για να γίνει κάποιος επιστήμονας της πληροφορικής πρέπει να έχει γερές βάσεις στα μαθηματικά, στη φυσική και στη φιλοσοφία. Ο βαθμός για μεταπτυχιακά απαιτεί εκτός από τους καλούς βαθμούς στους τομείς που αναφέραμε, και καλές πρακτικές επιδόσεις σε προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογισμών, σε επικοινωνίες, σε διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και γνώση κοινωνικών και κλασικών επιστημών.

Για σπουδές διδακτορικές απαιτούνται η ψυχολογία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και θεωρίες επεξεργασίας πληροφοριών που διαπερνούν σε άλλους τομείς έρευνας (όπως βιολογία, ανατομία εγκεφάλου, χημεία).

Μελλοντική Προοπτική[]

Στο μέλλον θα δοθεί έμφαση στο πως τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μηχανήματα θα είναι εύκολα και προσιτά σε χρήστες που δεν θα ξέρουν σχεδόν τίποτε για αυτά, στο πως μπορούν οι μηχανές να βοηθούν ομάδες χρηστών να παίρνουν αποφάσεις και το πιο σπουδαίο να γίνει βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης ώστε αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνα δίκτυα.

Πληροφορική στην Ελλάδα[]

Η πρώτη ολοκληρωμένη εγκατάσταση υπολογιστών στην Ελλάδα έγινε από την IBM στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τότε Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού, τον Αύγουστο του 1939.

Πρώτη εφαρμογή ήταν οι συντάξεις.

Το σύστημα αποτελείτο από μια αλφαβητική διατρητική επαναληπτική γράφουσα μηχανή των 80 στηλών Μοντέλο 34, μια οριζόντια αλφαβητική διαλογική μηχανή Μοντέλο 80 και μια αλφαβητική λογιστική μηχανή 405 ταχύτητας 80 δελτίων ανά λεπτό. Ενοίκιο 387.050 δραχμές τον χρόνο.

Οι μηχανές αυτές της IBM κατασχέθηκαν τον Μάρτιο του 1942 από τις γερμανικές αρχές κατοχής.

Πρώτος χρήστης μηχανημάτων πληροφορικής μετά τον πόλεμο το 1950 ήταν το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Το συγκρότημα που εγκαταστάθηκε για τις ανάγκες του ΙΚΑ από την IBM ήταν λογιστικές μηχανές 405, διατρητικές 031, επαληθευτικές 056, διαλογικές 080, συζευτικές 077, μεταφραστική 552 και αναπαραγωγικές 513. (Όλα τα μοντέλα της IBM).

Μετά το ΙΚΑ ακολουθούν στην μηχανογράφηση η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα και το Λογιστήριο του Κράτους που χρησιμοποιούν τη λογιστική μηχανή την 421 που κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Μετά την IBM ήρθαν στην Ελλάδα και άλλες εταιρείες όπως η DIGITAL EQUIPMENT COMPANY (DEC) , η γαλλική BULL, η Ιταλική OLIVETTI κλπ. με την μηχανογράφηση μεγάλων εταιρειών.

Στα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα βέβαια η IBM ήταν (και είναι) ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Το 1960 η Εθνική Τράπεζα εγκαθιστά τον πρώτο υπολογιστή με εσωτερικό προγραμματισμό τον IBM 650.

Η εφεύρεση του τρανζίστορ στα 1947 στα εργαστήρια της Bell στις ΗΠΑ επέτρεψε μια δεκαετία αργότερα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά υπολογιστών, που αντικατέστησαν τους υπολογιστές με λυχνίες. Το τρανζίστορ αντικατέστησε τη λυχνία, μίκρυνε το χρόνο εκτέλεσης των εντολών, παρήγε μικρότερη θερμότητα και μείωσε δραματικά το κόστος παραγωγής.

Το 1959 η IBM παρουσιάζει τον πρώτο υπολογιστή μόνο με τρανζίστορ τον IBM 1401 που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και προώθησε σημαντικά την πληροφορική. Το 1962 η Εθνική Τράπεζα και η Εμπορική Τράπεζα εγκαθιστούν τους πρώτους 1401.

Ακολουθούν η Ολυμπιακή, τα Ελληνικά Ναυπηγεία και Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.

Το 1962 η ΙΒΜ ανακοινώνει το νέο μοντέλο 1402 και παίρνει παραγγελίες από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, την Πειραϊκή Πατραϊκή και την εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων.

Το 1962 εγκαθιστά υπολογιστή το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (τον ΙΒΜ 1620 που είναι προσανατολισμένος σε επιστημονικές εφαρμογές) και λίγο αργότερα το ίδιο σύστημα εγκαθίσταται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΥΠΕΧΩΔΕ.

Στη δεκαετία του 1960 αυξήθηκε πολύ η ταχύτητα των υπολογιστών και η αποθηκευτική ικανότητα.

Το λειτουργικό σύστημα της ΙΒΜ 360, για το οποίο είχαν γραφτεί πάνω από 3.000.000 εντολές από το προσωπικό της ΙΒΜ, ήταν ένα σύνολο προγραμμάτων που επέτρεπε στον υπολογιστή να επεξεργάζεται συνεχή ροή εργασιών χωρίς διακοπές.

Στις 6 και 7 Μαΐου του 1966 ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη σε συνεργασία με την ΙΒΜ διοργανώνει το πρώτο σεμινάριο υπολογιστών στην Ελλάδα.

Τα πρώτα συστήματα ΙΒΜ 360/20 παραγγέλλονται και εγκαθίστανται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στα καταστήματα Αφοι Λαμπρόπουλοι, στους Σιδηροδρόμους Ελλάδος, τη Φίλιπς και την Ασφαλιστική εταιρεία Αστήρ, ενώ τα πρώτα 360/20 με δίσκο εγκαθίστανται στο Κέντρο Υλικού της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Εταιρεία Υδάτων και στην BP.

Στη δεκαετία του 1970 παρουσιάστηκε η τεχνολογία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όπου πολλά κυκλώματα συμπιέζονται σε μονολιθικά τσιπ πυριτίου.

Το πρώτο σύστημα με μονολιθική τεχνολογία ήταν το ΙΒΜ 370/145 που παρουσιάστηκε το 1971 και που εγκαταστάθηκε το 1973 στην Εμπορική Τράπεζα. Παράλληλα την ίδια εποχή αναγγέλλονται νέες τεχνολογίες στην τεχνολογία αποθήκευσης καθώς και νέες περιφερειακές μηχανές που αυξάνουν την ταχύτητα και ευκολία χειρισμού.

Η Εθνική και η Εμπορική από το 1972 προχωρούν σε τηλε-επεξεργασία που γρήγορα επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη δοκιμή σύνδεσης γίνεται το 1969 από την Εθνική Τράπεζα με σύνδεση Κεντρικού στην Αθήνα με το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Τον Ιανουάριο του 1972 η πρώτη αεροπορική εταιρεία που κάνει κρατήσεις μέσω υπολογιστή είναι η Swissair, εγκαθιστώντας τερματικά που συνδέονται με τα κεντρικά γραφεία της Ζυρίχης.

Από το 1980 και μετά οι εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής γίνονται ραγδαίες. Νέες μνήμες από πυρίτιο, η ολοκλήρωση κυκλωμάτων ανεβάζει πάρα πολύ τον συντελεστή απόδοσης προς κόστος, δηλαδή με άλλα λόγια το κόστος μειώνεται και η απόδοση αυξάνει, νέα αποθηκευτικά μέσα,

Στην Ελλάδα εγκαθίστανται εκατοντάδες υπολογιστικά συστήματα σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες.

Ορόσημο εδώ είναι η εγκατάσταση του συστήματος κράτησης θέσεων της Ολυμπιακής που γίνεται στις 22 Μαΐου 1983 και λειτουργεί ολόκληρο από ελληνικά χέρια.

Σήμερα ισχυρότεροι υπολογιστές εγκατεστημένοι με μεγάλα δίκτυα υπάρχουν στις μεγάλες τράπεζες, στην Ολυμπιακή και αλλού.

Γλώσσες Προγραμματισμού[]

 • Γλώσσα Fortran,
 • Γλώσσα Pascal,
 • Γλώσσα C,
 • Γλώσσα C++,
 • Γλώασσ Basic
 • Γλώσσα Visual Basic,
 • Γλώσσα Java.

Τομείς Πληροφορικής[]

 • Χρήση Η/Υ και
 • περιβάλλοντα γραφικών για επικοινωνία:
 • Δεδομένα και Πληροφορίες.
 • Υλικό ή Υλιστικό (hardware) του υπολογιστή.
 • περιβάλλον γραφικών.
 • Διαχείριση περιφερειακών συσκευών.
 • Διαχείριση καταλόγων και αρχείων -
 • Συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων.
 • Το λογισμικό (software) του υπολογιστή
 • βασικές κατηγορίες εφαρμογών.
 • Προγράμματα γενικής χρήσης.
 • Συστηματικός Προγραμματισμός:
 • Ψευδοκώδικας. Περιγραφή βασικών πράξεων υπολογιστικής (άθροιση, σύγκριση, καταμέτρηση, ανταλλαγή τιμών, κ.λ.π.) με ψευδοκώδικα.
 • Μεθοδολογία ανάπτυξης προγράμματος.
 • καταμέτρηση υπό όρους,
 • υπολογισμός μέσου όρου,
 • εύρεση μεγίστου από γνωστό ή άγνωστο πλήθος ακεραίων, κ.λ.π.)
 • Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες:
 • Δίκτυα υπολογιστών -
 • Διαδίκτυο.
 • Χρήση προγραμμάτων φυλλομετρητή -
 • πρόσβαση σε δικτυακό τόπο
 • αξιοποίηση της δομής υπερμέσων του παγκόσμιου ιστού. *Πλοήγηση
 • ανάκτηση Πληροφορίας.
 • Διαχείρηση Πληροφορίας.
 • Υπηρεσίες του Διαδικτύου
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Στοιχεία προγραμματισμού ιστοσελίδων

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement