Science Wiki
Advertisement

Πνεύμα

spirit


Πνεύμα

Πνευματικότητα

Πνεύμα είναι μια μη-υλική οντότητα (ουσία) που παρέχει στον άνθρωπο την αντίληψη και την συνείδηση.

Συχνά συγχέεται με την ψυχή.

Ετυμολογία[]

Η λέξη " πνεύμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Ορθολογιστική Αντιρρησιολογία[]

Ο ορθολογισμός δεν αποδέχεται την ύπαρξη των υπερφυσικών οντοτήτων και ειδικότερα του πνεύματος και της ψυχής.

Όπως σημειώνει και ο Thomas Hobbes, η ιδέα της ύπαρξης μιας ουσίας χωρίς ουσία είναι ουσιαστικά αντιλογία.

Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε μια μη-φυσική οντότητα να έχει αντίληψη και ζωή. Η πίστη ότι η ιδέα του πνεύματος/ψυχής μπορεί να μελετηθεί και να γίνει αντιληπτή είναι απλά μία αυταπάτη.

Και όμως, εκατομμύρια ανθρώπων έχουν πιστεύσει την ύπαρξη ενός "άχωρου" παρατηρητή που μπορεί να ταξιδεύσει μέσα στο Χώρο και να αντιλαμβάνει δονήσεις και κύματα υλικά ή μη υλικά, χωρίς να έχει αισθητήρια όργανα.

Η επιστήμη θεωρεί την συνείδηση ως αποτέλεσμα της εγκεφαλικής λειτουργίας των νευρώνων και θεωρεί τις "ψυχικές νόσους" ως βιολογικές διαδικασίες.

Οι αναρίθμητες εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φιλοσόφους, θεολόγους και παραψυχολόγους βασισμένες στην υπόθεση ύπαρξης μιας μη-φυσικής οντότητας, που κατοικεί και αλληλεπιδρά με το ανθρώπινο σώμα, δεν έχει προωθήσει την "πραγματική Γνώση" για τις λειτουργίες του νου. Αντίθετα, έχει μεγαλώσει την προκατάληψη και την άγνοια εμποδίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της επιστημονικής μεθόδου για τις νοητικές λειτουργίες.

Ουσιαστικά, έχουν δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο δύο γιγάντιες "βιομηχανίες", που έγιναν οικονομικά επικερδείς από την ανθρώπινη πίστη σε μη-οντότητες (ψυχή, πνεύμα) δηλ. η Θεολογία και η Παραψυχολογία.

Οι Παραεπιστήμες αυτές ισχυρίζονται ότι είναι οι ειδικές "επιστήμες" που ασχολούνται με την μελέτη και θεραπεία αυτών των μη-οντοτήτων.

Μια τρίτη "βιομηχανία", η Υπερβατική Φιλοσοφία, επίσης ασχολείται με αυτές τις έννοιες. Αρκετοί φιλόσοφοι γράφουν βιβλία βασιζόμενοι στην υπόθεση της ύπαρξης μιας αθάνατης ψυχής ενώ αρκετοί άλλοι "βγάζουν τα προς το ζειν" με το να γράφουν ανασκευές και κριτικές για τα προηγούμενα βιβλία.

Στην Αιγυπτιακή Θρησκεία και Φιλοσοφία το Πνεύμα αντιστοιχεί στο Ankh

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • Epicurus. The Essential Epicurus: Letters, Principal Doctrines, Vatican Sayings, and Fragments (Great Books in Philosophy), translated with an introduction by Eugene O'Connor (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1993).
  • Freud, Sigmund. The Future of an Illusion, translated from the German and edited by James Strachey (New York: Norton, 1975).
  • Hobbes, Thomas (1588-1679). Body, Man, and Citizen, Elements of Philosophy and Leviathan.
  • Ryle, Gilbert. The Concept of Mind (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
  • Sacks, Oliver W. The man who mistook his wife for a hat and other clinical tales (New York : Summit Books, 1985).
  • Sacks, Oliver W. A leg to stand on (New York : Summit Books, 1984).

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement