Science Wiki
Advertisement

Πολυδιαστατική Φυσική

Multi-dimensional Physics, Πολυδιάστατη Φυσική


Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα Φυσικής

Πολυχώρος Πολυδιαστατική Φυσική

Πρόσθετη Διάσταση

Πολυδιαστατική Φυσική
Χιούμορ για τους Πολυδιαστατικούς Φυσικούς
Οι Κβαντικοί και οι Εφηρμοσμένοι και Πειραματικοί Φυσικοί
που ασχολούνται κυρίως με νόμους στον Τρισδιάστατο Συνήθη Χώρο
ειρωνεύονται τους Πολυδιαστατικούς Φυσικούς
ότι δεν προσφέρουν τίποτα
καθόσον
κάνουν μεν απλούστερες τις εξισώσεις των Νόμων
αλλά
αυξάνοντας τις διαστάσεις του Χωρόχρονου,
τους καθιστούν πρακτικά ανεφάρμοστους
αφού αυτές οι εξισώσεις είναι μεν κομψές εμφανισιακά
(και με επίσης κομψές συμμετρικές λύσεις)
αλλά είναι "μη-διαχειρίσιμες"
από τον ανθρώπινο εγκέφαλο και τα υπάρχοντα computers

Σκιά
Το πόσο παραμορφωτική μπορεί να είναι η εικόνα που θα προσλάβει ένας Παρατηρητής από μια "θέαση" λιγότερων διαστάσεων από τις πραγματικές διαστάσεις του Πραγματικού Αντικειμένου, φαίνεται σε αυτήν την εικόνα

Χορδοθεωρία Μεμβρανοθεωρία Βρανική Κοσμολογία Πολυδιαστατική Φυσική Θεωρία Παντός
Πολυσύμπαν Σύμπαν Πολυδιάστατος Χώρος Χωροχρόνος
Κβαντική Χορδή Κβαντική Μεμβράνη Βράνη Κοσμική Χορδή ΥπερχορδήΥπερσυμμετρία
Βαρυτόνιο (graviton) Ταχυόνιο (tachyon) Ισταντόνιο (instanton) Διλατόνιο (dilaton) Υποθετικά Σωματίδια
Υπερβαρύτητα Κβαντική Βαρύτητα Πολυσυμπαντικές Θεωρίες Χορδιακές Θεωρίες
Ελαστική Χορδή Ελαστική Μεμβράνη Στάσιμο Κύμα

Πολυχώρος Πολυδιαστατική Φυσική Πολυδιαστατική Γεωμετρία

- Επιστημονικός Κλάδος της Φυσικής.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Πολυδιαστατική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "διάσταση".

Περιγραφή[]

Είναι ο κλάδος της Φυσικής που το γεωμετρικό υπόβαθρο που χρησιμοποιεί για την διατύπωση των Φυσικών Νόμων της (ή ακριβέστερα, το "γεωμετρικό υπόστρωμά" της) δεν είναι ο κλασσικός πλέον τετραδιάστατος Χωρόχρονος αλλά και ένας μαθηματικός Χώρος που εμπεριέχει μία ή περισσότερες Πρόσθετες Διαστάσεις (extra dimensions).

Ο σημαντικότερος αντιπρόσωπός της είναι η Χορδιακή Θεωρία (String Theory).

Ανάλυση[]

- Στο Τρισδιάστατο χώρο έχουμε δύο νόμους:

α) τον Μαγνητικό Νόμο Gauss (ή ισοδύναμα την "αρχή διατήρησης Μαγνητικής Ροής")

β) τον Νόμο Faraday (ή ισοδύναμα τον "Νόμο Ισορροπίας της Ηλεκτρεγερτικής Τάσης").

- Στον τετραδιάστατο Χώρο οι δύο αυτοί νόμοι αποτελούν απλά δύο υποπεριπτώσεις του ενιαίου Νόμου Gauss-Faraday (ή ισοδύναμα της "Αρχής Διατήρησης της Ηλεκτρομαγνητικής Ροής):

dF = 0.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι όσο αυξάνουμε το πλήθος των Διαστάσεων του Χωρόχρονου τόσο διάφοροι Φυσικοί Νόμοι ενοποιούνται και μάλιστα οι εξισώσεις που τους περιγράφουν γίνονται γίνονται απλούστερες.

Ουσιαστικά υπάρχει μια μεταφορά της Πολυπλοκότητας από τις εξισώσεις των Νόμων στα ίδια τα Φυσικά Μεγέθη που γίνονται πολύπλοκοι Πολυδιάστατοι Τανυστές.

Όσο γίνεται κατανοητότερη η συγγένεια μεταξύ διαφόρων Φυσικών Νόμων (που εμφανισιακά στο Συνήθη 3-Χώρο είναι εντελώς άσχετοι μεταξύ τους) τόσο πλησιάζουμε στο τρόπο που σκέπτεται ο Θεός ( = Κατασκευαστής του Σύμπαντος)

Πολυδιαστατική Φυσική και Θεολογία[]

Ένα ακραία Πολυδιάστατο Ον ( ~ Θεός) που διαθέτει ένα supercomputer που να επεξεργάζεται πολυδιαστατικές εξισώσεις μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί (μαθηματικά) ένα Σύμπαν διαθέτοντας την ελάχιστη δυνατή γνώση.

(Παράβαλε την χρήση του ψυγείου από μια απλή νοικοκυρά που δεν γνωρίζει τίποτα από την μηχανολογία που υπάρχει στο εσωτερικό του)

Δηλαδή, χονδρικά οδηγούμαστε στην "Θεωρία του Κουτού Θεού" δηλ. με απλά λόγια ο "Υπερθεός" του Πολυσύμπαντος (που περιλαμβάνει άπειρα απλά Σύμπαντα)

θα μπορούσε να έχει "διορίσει" στο καθένα από αυτά εντελώς "άνοες"-ηλίθιους Θεούς-Δημιουργούς-Διαχειριστές.

Ακολουθεί η συλλογιστική της Πολυδιαστατικής Φυσικής με περισσότερη ανάλυση της φιλοσοφίας της (Πολυδιαστατική Θεολογία)

Έχει αναπτυχθεί, πλέον, ένας κλάδος της Γεωμετρίας η λεγόμενη Βρανική Γεωμετρία.

Σύμφωνα λοιπόν με τα Χορδιακά Μαθηματικά κάθε απλό Σύμπαν βρίσκεται σε μία βράνη (δηλ μία νησίδα που πλέει στον "ωκεανό" του Πολυσύμπαντος.

Από την μελέτη της Βρανικής Γεωμετρίας προκύπτει ότι τα διάφορα Σύμπαντα δεν είναι όμοια μεταξύ τους. Αντίθετα παρουσιάζουν ποικιλομορφία άπειρου βαθμού. Εκτός των "μορφολογικών" διαφορών έχουν και ουσιαστικές "ανατομικές" διαφορές. Άλλα καθορίζονται από Φυσικές Σταθερές που επιτρέπουν ζωή, άλλα είναι στείρα, άλλα είναι "εύφορα", άλλα άγονα και παρουσιάζοντας όση πολυπλοκότητα μπορεί να διανοηθεί κανείς.

Με βάση αυτήν την κατάσταση μπορεί να λογικά να συμπεράνει κανείς ότι οι Θεοί του κάθε Σύμπαντος έχουν ένα κοινό στόχο.

Την εξάπλωση και την κυριαρχία στα Σύμπαντα των γειτόνων τους.

Δηλαδή πάνω-κάτω είναι αναγκασμένοι να διεξάγουν "πολέμους" όπως περίπου τα Κράτη στην Επιφάνεια της Γης.

Οπότε η λογική συνεπαγωγή οδηγεί στο Συμπέρασμα ότι ο κάθε Θεός θα "βλέπει" το "Σύμπαν του" όπως περίπου ο στρατιώτης το όπλο του:

Μία βάση, μία πηγή ενέργειας που θα του επιτρέψει να κυριαρχήσει στις άλλες βράνες.

Όπως ακριβώς οι Χημικοί δεν ασχολούνται με την πολυπλοκότητα του μορίου και των ατόμων (που αποτελούν αντικείμενο μελέτης των Πυρηνικών και Σωματιδιακών Φυσικών)

ασχολούμενοι μόνο με τις χημικές αντιδράσεις των χημικών στοιχείων

έτσι ακριβώς

και οι περισσότεροι Θεοί μέσα στην παραζάλη των "πολέμων" τους θα αδιαφορούν σε μεγάλο βαθμό να "μάθουν" την εσωτερική δομή και λειτουργία του Σύμπαντός τους.

Τους αρκεί να "αρμέγουν" την ενέργειά του.

Βέβαια, θα υπάρχουν και φιλομαθείς Θεοί που θα θέλουν να μάθουν περισσότερα για το εσωτερικό του "όπλου" τους αλλά μάλλον θα είναι ελάχιστοι.

Προχωρώντας λοιπόν στην "Πολυδιαστατική Βρανική Φιλοσοφία"

βλέπει κανείς ότι κλονίζει συθέμελα κάθε Θρησκεία και Πίστη πάνω στην Γη.

Όταν αποδοθούν στο Θεό "άλλες ασχολίες", σκοτούρες και σκοπιμότητες

τότε

όλο το νοητικό οικοδόμημα που έχει στο μυαλό του ο κάθε πιστός/οπαδός περί της Θεϊκής Προστασίας και Θεϊκού φιλανθρωπισμού γίνεται αβάσιμο.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement