Science Wiki
Advertisement

Ποσοστόν

Percentage


Οικονομία
Οικονομολογία
Οικονομολόγοι Γης
Επιστημονικοί Κλάδοι Οικονομολογίας
Νόμοι Οικονομολογίας
Θεωρίες Οικονομολογίας
Χρηματιστήρια Γης
Τράπεζες Γης
Κλάδοι Οικονομίας
Οικονομικά Εργαλεία
Οικονομικά Μεγέθη
Οικονομικά Παράδοξα
Οικονομικές Έννοιες
Οικονομικές Έννοιες
Οικονομικές Διαδικασίες‎
Οικονομικές Θεωρίες
Οικονομικές Καταστάσεις
Οικονομικές Πράξεις
Οικονομολόγοι Γης
Νόμοι Οικονομίας

- Ένα είδος Αριθμών.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ποσοστό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ποσό".

Εισαγωγή[]

Στα μαθηματικά, το ποσοστό είναι ένας αριθμός ή ένας λόγος εκφρασμένος σε ένα κλάσμα με παρανομαστή το 100.

Συχνά συμβολίζεται χρησιμοποιώντας το σύμβολο τοις εκατό "%" η με την συντομογραφία "pct.",

Πολλές φορές χρησιμοποιείται και η συντομογραφία "pc" αντί για το "pct.".

Το ποσοστό είναι ένας αδιάστατος αριθμός (καθαρός αριθμός).

Ιστορία[]

Στην Αρχαία Ρώμη, πολύ πριν την ύπαρξη του δεκαδικού συστήματος, οι υπολογισμοί εκτελούνταν συχνά με κλάσματα τα οποία είναι πολλαπλάσια του 1/100.

Για παράδειγμα, ο Αύγουστος εισέπραττε φόρο 1/100 για αγαθά που πωλούνταν σε δημοπρασία γνωστή ως 'centesima rerum venalium'.

Ο υπολογισμός με αυτά τα κλάσματα ήταν παρόμοιος με τον υπολογισμό με ποσοστά.

Όταν η ονομαστική αξία του χρήματος αυξήθηκε κατά το Μεσαίωνα, οι υπολογισμοί με παρονομαστή το 100 έγιναν περισσότεροι και από τα τέλη του 15ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα έγινε συχνό φαινόμενο για αριθμητικά κείμενα να συμπεριλάβουν τέτοιου είδους υπολογισμούς. Σε πολλά από αυτά τα κείμενα εφάρμοζαν αυτές τις μεθόδους για το κέρδος και την απώλεια, τα επιτόκια, και τοv κανόνα των τριών. Μέχρι το 17ο αιώνα ήταν συνηθισμένο να παρατίθενται τα επιτόκια σε εκατοστά.

Χρήση[]

Χρησιμοποιείται στην Οικονομία αλλά και σε πολλές πρακτικές περιπτώσεις της καθημερινότητας όπως για να περιγράψει την κλίση της πλαγιάς ενός δρόμου ή σιδηροδρομικών, με τύπο 100 × ύψωμα/ δρόμο θα μπορούσε επίσης να εκφραστεί ως η εφαπτομένη της γωνίας κλίσης επί 100.

Αυτή είναι η αναλογία των αποστάσεων όταν ένα όχημα θα προχωρήσει κάθετα η οριζόντια ανάλογα αν γίνεται απότομη ανωφέρεια ή κατωφέρεια αντίστοιχα, τότε εκφράζεται σε ποσοστό.

Το ποσοστό χρησιμοποιείται επίσης για να εκφράσει την σύσταση ενός μίγματος από το τοις εκατό της μάζας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement