Science Wiki
Advertisement

Πρωτεΐνη

Protein


Μεταφορά Γενετικής Πληροφορίας

Μετουσίωση
Πρωτεΐνη

DNA RNAΠρωτεΐνη

Βιοχημεία Οργανική Χημεία

Πρωτεΐνη Πρωτεΐνες (κατάλογος) Πρωτεΐνες

Πεπτίδιο Πολυπεπτίδιο
Αμινοξύ Αμινοξέα (κατάλογος) Αμινοξέα
Πρωτεϊνοσύνθεση πρωτεϊνόλυση
Ένζυμο Ένζυμα (κατάλογος) Ένζυμα
Βιομόριο βιομόρια

Πρωτεΐνη

Πρωτεΐνη

Ένζυμο

Κινεσίνη

Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλα οργανικά μόρια, αποτελούμενα από αμινοξέα, τα οποία σχηματίζουν μια γραμμική αλυσίδα και ενώνονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Πρωτεΐνη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πρώτος " ( = πρωταρχικής σημασίας) και περιγράφηκε αρχικά και ονομάστηκε από τον Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους το 1838.

Περιγραφή[]

Η ακολουθία αμινοξέων σε μια πρωτεΐνη καθορίζεται από ένα γονίδιο και κωδικοποιείται κατά τον γενετικό κώδικα.

Παρ' όλο που ο Γενετικός Κώδικας κωδικοποιεί 20 αμινοξέα, τα αμινοξέα που συνιστούν την πρωτεΐνη συχνά υφίστανται χημικές αλλαγές κατά τη μετα-μεταγραφική τροποποίηση:

  • είτε προτού να μπορέσει η πρωτεΐνη να λειτουργήσει στο κύτταρο,
  • είτε ως τμήμα των μηχανισμών ελέγχου.

Περισσότερες από μια πρωτεΐνες συχνά λειτουργούν μαζί για να επιτύχουν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, ή μπορεί ακόμα και να συσσωματωθούν για να διαμορφώσουν τα σταθερά σύμπλοκα.

Όπως άλλα βιολογικά μακρομόρια (πολυσακχαρίτες, λιπίδια, και νουκλεϊκά οξέα) οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για όλους τους έμβιους οργανισμούς και συμμετέχουν σε κάθε διαδικασία μέσα στα κύτταρα.

Πολλές πρωτεΐνες δρουν ως ένζυμα που καταλύουν τις βιοχημικές αντιδράσεις, και είναι ζωτικής σημασίας στο μεταβολισμό.

Άλλες πρωτεΐνες έχουν δομικές ή μηχανικές λειτουργίες, όπως οι πρωτεΐνες του κυτταρικού σκελετού, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της μορφής των κυττάρων.

Οι πρωτεΐνες είναι επίσης σημαντικές

Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητα συστατικό στη διατροφή, δεδομένου ότι τα ζώα δεν μπορούν να συνθέσουν όλα τα αμινοξέα, αλλά πρέπει να τα λάβουν από τα τρόφιμα. Μέσω της διαδικασίας της πέψης, τα ζώα αποικοδομούν την πρωτεΐνη στα ελεύθερα αμινοξέα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την Πρωτεϊνική Σύνθεση.

Ο κεντρικός ρόλος τους στους ζωντανούς οργανισμούς δεν εκτιμήθηκε πλήρως έως το 1926, όταν ο James B. Sumner έδειξε ότι το ένζυμο ουρεάση ήταν μια πρωτεΐνη.

Η πρώτη πρωτεϊνική δομή, αυτή της μυογλοβίνης, βρέθηκε από τους Max Perutz και John Kendrew το 1958, η οποία τους απέφερε το βραβείο Nobel στη Χημεία.

Φυσιολογία Πρωτεϊνών[]

Οι πρωτεΐνες είναι από τα πλέον διαδεδομένα και πολυδιάστατα, στη μορφή και στη λειτουργία, βιομόρια.

Συγκεκριμένα συμμετέχουν:

Δομή Πρωτεϊνών[]

Οι πρωτεΐνες είναι οργανικά μεγαλομόρια με βασική μονάδα τα αμινοξέα που συνδέονται μεταξύ τους με τον πεπτιδικό δεσμό.

α) η πρωτοταγής δομή των πρωτεϊνών αναφέρεται στον αριθμό και τη σειρά (αλληλουχία) των αμινοξέων στην πεπτιδική αλυσίδα,

β) η δευτεροταγής δομή αναφέρεται

  • στην δομή της α-έλικας (ελικοειδής μορφή),
  • ή της β-φυλλοειδούς διαμόρφωσης, β-έλασμα (πτυχωτή μορφή), της πεπτιδικής αλυσίδας,

γ) η τριτοταγής δομή έχει σχέση με την αναδίπλωση της πεπτιδικής αλυσίδας στον Χώρο και

δ) η τεταρτοταγής δομή έχει σχέση με τον τρόπο που δύο ή περισσότερες πεπτιδικές αλυσίδες, διατάσσονται στον Χώρο, ή συνδέονται η μία με την άλλη, για να αποτελέσουν ένα ενιαίο πρωτεϊνικό μόριο με κάποια λειτουργική ιδιότητα.

Οι δεσμοί που συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διαμορφώσεις είναι:

  • δεσμοί υδρογόνου,
  • υδρόφοβες και ιονικές αλληλεπιδράσεις,
  • δεσμοί S-S και
  • δυνάμεις Wan Der Waals.

Ταξινομία[]

α) Μυοϊνώδεις:

β) Συνδετικές:

γ) Σαρκοπλασματικές:

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement