Πυκνωτής

Capacitor


ΠυκνωτήςΙσοσταθμική Επιφάνεια

Πυκνωτής Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα Εναλλασσόμενο Ηλεκτρικό Ρεύμα

Πυκνωτής

Ηλεκτρική Μετατόπιση Πυκνωτής

Αναλογία
μεταξύ Ελατηρίου
και Πυκνωτή

Φόρτιση Πυκνωτής

- Ένα όργανο παραγωγής Ηλεκτρικού Πεδίου και αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "πυκνωτής" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πύκνωση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αποθήκευση Ενέργειας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο πυκνωτής φορτίζεται με την αύξηση του Ηλεκτρικού Ρεύματος, ακριβέστερα με τη αύξηση της έντασή του.

Αυτή συμβαίνει π.χ. όταν ο διακόπτης κλείσει ("ανάψει").

Έτσι, λειτουργεί ως αποδέκτης και απορροφά από το Ηλεκτρικό Κύκλωμα ένα τμήμα του Ηλεκτρικού Ρεύματος της Πηγής.

Οπότε, παραλαμβάνει Ηλεκτρική Ενέργεια από το Ηλεκτρικό Κύκλωμα, την οποία αποθηκεύει μετατρέποντάς την σε Ηλεκτροστατική Ενέργεια (του δομούμενου Ηλεκτροστατικού Πεδίου που αναπτύσσεται κυρίως στο εσωτερικό του).

Απελευθέρωση Ενέργειας[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επίσης, ο πυκνωτής εκφορτίζεται με την μείωση του Ηλεκτρικού Ρεύματος, ακριβέστερα με τη μείωση της έντασή του.

Αυτή συμβαίνει π.χ. όταν ο διακόπτης ανοίξει ("σβήσει").

Τότε, λειτουργεί ως πάροχος και παρέχει, στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα, ένα "ομόρρευμα" δηλ. ένα επιπρόσθετο Ηλεκτρικό Ρεύμα, ομόρροπο (δηλ. της αυτής φοράς) με το αρχικό Ρεύμα της Πηγής.

Οπότε, αποδίδει Ηλεκτρική Ενέργεια στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα, η οποία προκύπτει από την επαναμετατροπή της ήδη αποθηκευμένης Ηλεκτροστατικής Ενέργειας (του αποδομούμενου πλέον Ηλεκτροστατικού Πεδίου που είχε αναπτυχθεί στο εσωτερικό του).

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πυκνωτής ονομάζεται ένα σύστημα δύο γειτονικών αγωγών ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Αυτό το μονωτικό υλικό μπορεί να είναι αέρας, πλαστικό, μίκα κ.α.. Οι δύο αγωγοί ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή, ενώ το παρεμβαλλόμενο υλικό διηλεκτρικό του.

Λειτουργία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βασικό χαρακτηριστικό κάθε πυκνωτή είναι η ιδιότητά του να αποθηκεύει Ηλεκτρικό Φορτίο, επομένως Ηλεκτρική Ενέργεια. Όταν ένας πυκνωτής είναι φορτισμένος, οι οπλισμοί του έχουν ηλεκτρικά φορτία κατά μέτρο ίσα και αντίθετα.

Ονομάζουμε φορτίο του πυκνωτή (Qc) το φορτίο του θετικά φορτισμένου οπλισμού του.

Μεταξύ των οπλισμών ενός φορτισμένου πυκνωτή αναπτύσσεται Διαφορά Δυναμικού, την οποία ονομάζουμε τάση του πυκνωτή (Vc).

Χωρητικότητα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

To πηλίκο του φορτίου ενός πυκνωτή προς την τάση του ονομάζεται χωρητικότητα (C) του πυκνωτή:

Μονάδα Μέτρησης[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μονάδα Μέτρησης της χωρητικότητας του πυκνωτή είναι το 1 Farad (F). Πρόκειται όμως για μεγάλη μονάδα που σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη.

Συνήθως χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσιά του μικροφαράντ (μF), νανοφαράντ (nF) και πίκοφαράντ (pF).

Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται:

  • από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και
  • από τη φύση του διηλεκτρικού του,
  • είναι όμως ανεξάρτητη από το υλικό των οπλισμών του.

Χρήση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λόγω της δυνατότητάς τους να αποθηκεύουν Ηλεκτρικό Φορτίο και να το αποδίδουν κατόπιν αποφορτιζόμενοι σε ένα Ηλεκτρικό Κύκλωμα (δρώντας έτσι ουσιαστικά σαν πηγές ρεύματος), οι πυκνωτές αποτελούν βασικά στοιχεία κάθε σύγχρονου ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Μερικές χρήσεις τους είναι σε κυκλώματα εξομάλυνσης τάσης, στη διαμόρφωση της συχνότητας εκπομπής ραδιοφωνικών πομπών, στις εισόδους και εξόδους των τρανζίστορς κ.α.

Trivia[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Ο πρώτος πυκνωτής κατασκευάστηκε στο πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία το 1745.
  • Μέχρι και τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο πυκνωτής λεγόταν στα ελληνικά Λουγδουνική Λάγηνος (δηλαδή δοχείο του Λέιντεν).

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.