Science Wiki
Advertisement

Πυρηνική Φυσική

Nuclear Physics


Μικρόκοσμος Σωματιδιακή Φυσική

Ατομική Φυσική Πυρηνική Φυσική Σωματιδιακή Φυσική

Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα Φυσικής

Ραδιενέργεια.

Σωματιδιακή Φυσική
Πυρηνική Φυσική
Ατομική Φυσική
Κβαντική Φυσική
Κβαντική Πληροφορική
Κβαντική Θεωρία
Κβαντικός Υπολογιστής
κβάντο

- Ένας κλάδος της Φυσικής Επιστήμης.

Εισαγωγή[]

Σκοπός της Πυρηνικής Φυσικής είναι η μελέτη της δομής του πυρήνα των διάφορων ατόμων, η μελέτη της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων που περιφέρονται γύρω από τους πυρήνες, και η έρευνα για το τρόπο που αντιδρούν ή που πιθανόν να αντιδράσουν τα σωματίδια αυτά, σε κάθε προσπάθεια μεταβολής της κατάστασής τους.

Ιστορία[]

Η επιστήμη αυτή άρχισε να αναπτύσσεται από τις αρχές του 20ου αιώνα και ακόμα και σήμερα δεν έχει φτάσει στο στάδιο της ολοκλήρωσης, γιατί είναι τεράστιες οι δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα αντικείμενα έρευνάς της.

Πρώτος ο Bequerel, το 1896, λίγο χρόνο μετά την ανακάλυψη των ακτίνων Roentgen, ανακάλυψε ότι τα άλατα του ουρανίου έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν ακτινοβολία, ικανή να προσβάλλει τις φωτογραφικές πλάκες και να διαπερνά αδιαφανείς επιφάνειες.

Η ιδιότητα αυτή του ουρανίου, που ονομάσθηκε ραδιενέργεια, είναι ιδιότητα καθαρά πυρηνική και η ανακάλυψή της συντέλεσε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης δημιουργίας ενός νέου κλάδου της Φυσικής, που θα ασχολείται με τη μελέτη της, της Πυρηνικής Φυσικής.

Οι άνθρωποι όμως που ουσιαστικά συνέβαλαν στη δημιουργία του νέου αυτού κλάδου, ήταν ο Πέτρος και η Μαρία Curie, που απομόνωσαν το καθαρό ράδιο για πρώτη φορά (1898). Στα μετέπειτα χρόνια, ο Einstein, ο Planck, ο Bohr, ο Σρέντιγκερ και ο Χάιζενμπεργκ, έβαλαν τα θεμέλια της ανάπτυξης του κλάδου αυτού.

Θεματολογία[]

Ραδιενέργεια. Διαπερατότητα ραδιενεργών ακτίνων :
- Σωματίδια α: δεν διαπερνούν πέτασμα από χαρτί
- Σωματίδια β: δεν διαπερνούν πέτασμα από αλουμίνιο
- Σωματίδια γ: δεν διαπερνούν πέτασμα από μόλυβδο πάνω από ορισμένο πάχος μέτρων

Πυρηνική Σχάση

 • Ηλεκτρικό Φορτίο του πυρήνα.
 • Μέγεθος και ακτίνα του πυρήνα.
 • Πυρηνική μάζα και σταθερότητα.
 • Ομοτιμία.
 • Στροφορμή,
 • σπιν και
 • ισο-σπιν.
 • Ηλεκτρομαγνητικές ροπές.
 • Ο πυρήνας του Δευτερίου.
 • Ανεξάρτητη κίνηση νουκλεονίων.
 • Συλλογική κίνηση νουκλεονίων.
 • Ιδιότητες ραδιενεργών πυρήνων.
 • Παραγωγή και αποδιέγερση καταστάσεων υψηλού σπίν.
 • Κλασσική θεωρία σκέδασης.
 • κβαντική θεωρία σκέδασης.
 • Αλληλεπιδράσεις νουκλεονίων
 • πυρηνικό δυναμικό.
 • Δυναμικά βαρέων ιόντων.
 • Χαρακτηριστικά πυρηνικών αντιδράσεων.
 • Ελαστική σκέδαση.
 • Διέγερση Coulomb.
 • Άμεσες αντιδράσεις.
 • Αντιδράσεις σύνθετου πυρήνα.
 • Αντιδράσεις σύντηξης βαρέων ιόντων.
 • Αντιδράσεις αστροφυσικού ενδιαφέροντος.
 • Αλληλεπιδράσεις σε πολύ υψηλές ενέργειες

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement