Science Wiki
Advertisement

Πόλις

city


Πόλη Αρχαίας Εποχής

Επιστημονική Φαντασία
Πόλη του Μέλλοντος

πόλη

Πόλη του Μέλλοντος

πόλη

πόλη

πόλη

Πόλη του Μέλλοντος

πόλη

Είναι μία Γεωγραφική Περιοχή αλλά και ένας Κοινωνικός Σχηματισμός.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "πόλη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".

Εισαγωγή[]

Πόλη θεωρείται μία αστική περιοχή με μια σχετική πυκνότητα πληθυσμού που έχει δημόσια κτήρια και υπηρεσίες αντίστοιχα προς τον πληθυσμό της.

Στην Ελλάδα ένας οικισμός για να χαρακτηριστεί ως πόλη πρέπει να έχει τουλάχιστον 10.000 κατοίκους, ωστόσο σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός.

Μια πόλη αποτελείται συνήθως από τις κατοικημένες, βιομηχανικές και επιχειρησιακές περιοχές μαζί με τα διοικητικά κτίρια και περιοχές, που μπορούν να αφορούν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Περιγραφή[]

Το σύνολο μεγάλου αριθμού οικημάτων και, συνεπώς, το σύνολο χιλιάδων ανθρώπων, που αποτελούν οικισμό.

Η πόλη είναι οικισμός που αποτελείται από την κυρίως πόλη και τα ακραία τμήματα, τα ονομαζόμενα προάστια.

Η πόλη διαμορφώθηκε εξελικτικά από τον πρώτο οικισμό. Ο άνθρωπος άρχισε νωρίς να καταλαβαίνει ότι η συνοίκηση με άλλους του προσφέρει ασφάλεια και επικοινωνία άμεση. Σιγά - σιγά διαμορφώθηκαν οι όροι, οι κανονισμοί και οι συνθήκες της κοινής διαβίωσης.

Κατά την αρχαιότητα οι πόλεις αποτελούσαν κράτη που είχαν μεγαλύτερη έκταση από τον κυρίως οικισμό.

Πολλές από αυτές έπαιξαν πρωτεύοντα και εξαιρετικό σημαντικό ρόλο στην ιστορία των λαών. Συνήθως γύρω από μια οχυρή τοποθεσία δημιουργείται η πόλη.

Η ακρόπολη σε κάθε αρχαία πόλη, μαρτυρεί το σκοπό του οικισμού κοντά σε φυσικά οχυρά. Την ακρόπολη συμπληρώνει το τείχος γύρω από την πόλη. Η έννοια του πολίτη και του λαού ήταν στενά συνδεδεμένη, και απέκλειε τους ξένους, αλλά και τους δούλους.

Σήμερα πόλη θεωρείται ο οικισμός που έχει πάνω από 2.000 κατοίκους. Κάθε πόλη οικοδομείται με βάση το πολεοδομικό σχέδιο. Παρόλα όμως τα σχέδια που μπορούν να διαρρυθμιστούν, παραμένει άλυτο το πρόβλημα της συγκοινωνίας.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των τροχοφόρων οχημάτων που κινούνται σε κάθε σύγχρονη πόλη, η ζωή σε αυτές δυσκολεύεται συνεχώς. Επιπρόσθετο πρόβλημα είναι και η μόλυνση της ατμόσφαιρας από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, κατάσταση που - σε όλες τις πόλεις του κόσμου που έχουν παρόμοιο πρόβλημα - πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα. Ο κόσμος των επαρχιών έρχεται στις μεγάλες πόλεις και, έτσι, η ζωή σε αυτές, μέρα με τη μέρα, γίνεται προβληματική.

Λαογραφία[]

Ενίοτε, είθισται με την λέξη Πόλη κάποιοι να αναφέρονται στην πόλη της Κωνσταντινούπολη, άλλοτε πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (γνωστής και ως Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement