Πόλος

Pole


Γεωμαγνητισμός Πόλος

Γεωμαγνητισμός Πόλος

- Ένα σημείο

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Πόλος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πύλη".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι:

  1. Κάθε ένα από τα δύο άκρα τού πραγματικού ή νοητού άξονα γύρω από τον οποίο στρέφεται μία σφαίρα (η Γη, ο ήλιος κλπ.)
  2. Καθένας από τους δύο ακροδέκτες τής ηλεκτρικής στήλης (μπαταρίας), οι οποίοι διακρίνονται σε θετικό καί αρνητικό
  3. Κάτι που έλκει το ενδιαφέρον και την προσοχή (φράση: πόλος ελξης)
  4. (μτφ.) Κάθε τι που είναι εκ διαμέτρου αντίθετο προς κάτι άλλο
  5. Όργανο με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες παρακολουθούσαν την πορεία τού ηλίου.

Ουράνιος Πόλος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ουράνιος πόλος είναι ένα από τα δύο άκρα του νοητού άξονα, περί τον οποίο φαίνεται να περιστρέφεται η Ουράνια Σφαίρα.

Επίσης: Εκλειπτικός Πόλος, Ζενίθιο

Γήινος Πόλος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αντίστοιχα, πόλοι της γης είναι τα σημεία που ο άξονας περιστροφής της συναντάει την επιφάνειά της. Επομένως, οι πόλοι της γης είναι τα σημεία της επιφάνειάς της, όπου οι πόλοι του ουρανού φαίνονται στο ζενίθ. Στο βορρά υπάρχει ο βόρειος πόλος και στο νότο ο νότιος πόλος. Ο Ισημερινός χωρίζει τη γη σε δύο ημισφαίρια κι αυτά παίρνουν τ' όνομά τους απ' τον πόλο που περιέχουν. Έτσι έχουμε το βόρειο και το νότιο ημισφαίριο.

Ο μέγιστος κύκλος που περνά από τους δύο πόλους και από το ζενίθ ενός τόπου είναι ο μεσημβρινός του τόπου. Οι πόλοι της γης είναι σημεία ελαφρά μεταβλητά, παίζουν όμως σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους μαγνητικούς πόλους της γης και τους γεωμαγνητικούς πόλους. Οι γεωμαγνητικοί πόλοι είναι τα σημεία εκείνα της γήινης επιφάνειας, όπου η μαγνητική έγκλιση της μαγνητικής βελόνας είναι 90 μοίρες. Δηλαδή στους γεωμαγνητικούς πόλους η μαγνητική βελόνα έχει διεύθυνση κάθετη. Ενώ οι μαγνητικοί πόλοι της γης δεν είναι με σαφήνεια καθορισμένοι και είναι δυνατό να βρεθούν σε διάφορα σημεία της κάθε πολικής ζώνης, οι γεωμαγνητικοί πόλοι είναι δύο, καθορισμένοι, αντιδιαμετρικοί και καθορίζουν το γεωμαγνητικό άξονα της γης.

Ηλιακός Πόλος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πόλοι τού ήλιου. Ο ήλιος, όπως και η γη, περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Τα δύο άκρα του άξονα περιστροφής του είναι αντίστοιχα βόρειος και ο νότιος πόλος του ήλιου. Η περιστροφή του διαρκεί περίπου 25 ημέρες. Ο ήλιος δεν περιστρέφεται ως στερεό σώμα, αλλά η περιστροφή γίνεται ταχύτερα κοντά στον ισημερινό και βραδύτερα στους πόλους. Αυτό έχει αποδειχτεί με φασματικές έρευνες.

Μαγνητικός Πόλος[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι πόλοι ενός μαγνήτη είναι οι περιοχές που η μαγνητική έλξη των διάφορων αντικειμένων παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της. Στους ευθύγραμμους μαγνήτες οι πόλοι είναι τα δύο άκρα. Συμβατικά ονομάζουμε τους πόλους του μαγνήτη βόρειο και νότιο, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους στο Γήινο Μαγνητικό Πεδίο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους μαγνήτες οι όμοιοι πόλοι απωθούνται ενώ οι ετερώνυμοι έλκονται.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.