Science Wiki
Advertisement

Πύλος

Pylos


Πύλος

Μεσσηνία

Μεσσηνία

Μεσσηνία

Μεσσηνία

- Μία ιστορική πόλη της Μεσσηνίας

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Πύλος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πύλη".

Ιστορία[]

Μυκηναϊκή Εποχή[]

Η Πύλος, σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε από τον Πύλο και αρχικά ονομαζόταν Κορυφάσιο.

Κλασσική Εποχή[]

Στην Κλασσική Εποχή έμεινε σχεδόν συνέχεια στην κυριαρχία της Σπάρτης.

Μεσαιωνική Εποχή[]

Στα Βυζαντινά χρόνια καταλήφθηκε από τους Αβάρους και ονομάστηκε Αβαρίνος - από εκεί προήλθε και η ονομασία Ναυαρίνο.

Περιήλθε στην Βενετική και τελικά Τουρκική κατοχή.

Νεότερη Εποχή[]

Εξεγέρθηκε το 1821 με την αρχηγία του Γεωργάκη και Νικολάου Οικονομίδη.

Το 1825, ο Ιμπραήμ κατέλαβε την Πύλο και το φρούριό της και την κράτησε μέχρι τη ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Σύγχρονη Εποχή[]

Ανήκει μαζί με την υπόλοιπη Μεσσηνία στην Ελλάδα.

Τουρισμός[]

Σε πλατεία της Πύλου υπάρχει μεγαλόπρεπο μνημείο σε ανάμνηση της νίκης στο Ναυαρίνο.

Αρχαιολογία[]

Στην περιοχή της Πύλου έχουν ανακαλυφτεί αξιόλογοι αρχαιολογικοί θησαυροί.

Αρχικά ήρθαν στο φως πέτρινοι τοίχοι, τμήματα από τοιχογραφίες, δάπεδα, μυκηναϊκά αγγεία, πήλινες επιγραφές στον Επάνω Εγκλιανό.

Οι πρώτες αυτές έρευνες έγιναν το 1912-26 απ' τον Καρλ Μπλέγκεν και τον Κ. Κουρουνιώτη.

Διακόπηκαν την περίοδο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ξανάρχισαν το 1952 από το Σ. Μαρινάτο.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν μέχρι το 1964, οπότε ήρθε στο φως ολόκληρο σχεδόν το ανάκτορο του Νέστορα. Το ανάκτορο αυτό χρονολογικά τοποθετείται γύρω στα 1300 και 1200 π.Χ. και καταστράφηκε με την κάθοδο των Δωριέων (1100 π.Χ.).

Το κεντρικό κτίριο (50 Χ 32 μ.) περιλάμβανε το βασιλικό μέγαρο και το δώμα της βασίλισσας.

Υπάρχουν κι άλλα κτίρια. Διάφοροι άλλοι βοηθητικοί χώροι, τάφοι και βωμός, ανακαλύφθηκαν στην περιοχή.

Σήμερα γίνεται προσπάθεια για τον περιορισμό της εκβιομηχάνισης της Πύλου, για να σωθούν οι αρχαιότητες.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement