Ραδιοχρονολόγησις

Radiocarbon dating


Ραδιενέργεια Ραδιοχρονολόγηση

- Μία μέθοδος χρονολόγησης.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ραδιοχρονολόγηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "χρονολόγηση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βασίζεται στο γεγονός ότι με το θάνατο ενός οργανισμού ή το κόψιμο ενός δένδρου, ο Ραδιενεργός Άνθρακας - 14 παύει να αναπληρώνεται με τη λήψη τής τροφής.

Έτσι, αντί να βρίσκεται σε σταθερή αναλογία μέσα στο υλικό ή τον οργανισμό, όπως και στο περιβάλλον, αρχίζει να ελαττώνεται, διασπώμενος με την εκπομπή βήτα σωματιδίων, η οποία μπορεί να μετρηθεί.

Η μέτρηση τής σημερινής συγκέντρωσης ατόμων C-14 είναι μέτρο τής ηλικίας τού δείγματος από τη στιγμή τού θανάτου, ή από τη στιγμή που σταματά η πρόσληψη διοξειδίου τού άνθρακα μέσω τής διατροφής, φωτοσύνθεσης και αναπνοής.

Αντικείμενα Ραδιοχρονολόγησης[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η μέθοδος εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

1. Οργανισμοί που έπαψαν να προσλαμβάνουν διοξείδιο τού άνθρακα.

2. Η άμμος σε μεγάλα βάθη, περιέχει 1% οργανική ύλη.

3. Το κονίαμα που χρησιμοποιείται για κατασκευές εδώ και 2000 έτη.

4. Μετεωρίτες, που παράγουν από την κοσμική ακτινοβολία τού διαστήματος, 50 πυρήνες ραδιενεργού άνθρακα ανά κιλό, και ανά λεπτό, ή 10 πυρήνες για σιδηρομετεωρίτες. Τη στιγμή τής πτώσης τους στη γη, παύει η παραγωγή, και μπορεί έτσι να προσδιοριστεί η εποχή τής πτώσης.

Χρονικό εύρος Ραδιοχρονολόγησης[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Χρονικό εύρος Ραδιοχρονολόγησης είναι: 200 - 35.000 έτη πριν, και με ειδικές τεχνικές (επιταχυντής), ως και 100.000 έτη πριν από το παρόν.

Αξιοπιστία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η αξιοπιστία της μεθόδου καθορίζεται με προσέγγιση: +/- 1%, και με ειδικές τεχνικές ως +/- 0,2%

Τεχνικές[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τεχνικές:

1. Εμπλουτισμός με lazer τού άνθρακα C-14 σε σχέση με τον C-12, μέχρι το βαθμό 100 : 1.

2. Χρήση κυκλότρου στο ρόλο ενός πολύ ευαίσθητου φασματογράφου μάζας για την ανίχνευση ατόμων C-14.

3. Χρήση επιταχυντή Van Der Graaf, που μπορεί να ανιχνεύσει άτομα C-14 σε πολύ μικρή ποσότητα δείγματος. Η μέθοδος αυτή, μετράει άτομα άνθρακα, και όχι εκπομπή σωματιδίων β από τη διάσπαση C-14 όπως στη συνηθισμένη μέθοδο.

Αυτό δίνει 1000 φορές μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης από τις ακτίνες βήτα.

Παράλληλες μετρήσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μειονεκτήματα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δεν ήταν σταθερή κατά το παρελθόν η συγκέντρωση C-14 στο περιβάλλον (δηλ. ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, υδρόσφαιρα).

Διόρθωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Έχουν δημιουργηθεί διορθωτικά διαγράμματα δενδροδακτυλίων (κυρίως ελάτων) συναρτήσει της συγκέντρωσης C-14. Οι διάφορες ερευνητικές ομάδες συμφωνούν μεν στις καμπύλες διόρθωσης μεγάλης περιόδου, διαφωνούν όμως στις καμπύλες δραστικών μεταβολών μικρής περιόδου.

Στις αρχές τής δεκαετίας τού 60, τρία εργαστήρια δενδροχρονολογήσεως, (Tuson, La Jolla και Φιλαδέλφεια), υπολόγισαν τη ραδιανθρακική ηλικία, με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, μιας σειράς δειγμάτων ξύλου, τού Pinus Aristata. Kάλυψαν όλη τη χρονική περίοδο, από σήμερα ως το 5.350 π.Χ. Η διαφορά σε αυτή την ηλικία, μεταξύ δένδρων και ραδιάνθρακα, είναι 900 έτη.

Ημιζωή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο χρόνος ημιζωής του άνθρακα C-14 εκτιμάται σε 5568 έτη.

Ανακάλυψη Ραδιοχρονολόγησης[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ραδιοχρονολόγηση ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό W.F. Libby.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Περισκόπιο τής Επιστήμης Νο 90 σελ. 14 - 16. Νο 50. σελ. 39.
  • Περισκόπιο της Επιστήμης Νο 15 σελ. 27 - 37: Τεχνικές, ιστορικό, διαγράμματα σφάλματος και ραδιενέργειας, παραδείγματα.

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.