Ένταση του Ηλεκτρικού Ρεύματος

Current Intensity, ή ορθότερα, Ρευματική Ροή

Γεωμετροποίηση Ηλεκτροφυσικής Ηλεκτροφυσικά Μεγέθη
Φορτιακή Ολότητα (ΨQ) Ρευματική Ροή (ΦJ) Μαγνητική Ροή (ΦB) Ηλεκτρική Ρύση (ΓΕ)
Φορτιακή Ροή (ΨD) Ρευματική Ρύση (ΦH) Μαγνητική Ρύση (ΦA) Ηλεκτρική Τάση (ΓV)
Φορτιακή Πυκνότητα (Q) Ρευματική Πυκνότητα (J) Μαγνητική Ένταση (B) Ηλεκτρική Ένταση (Ε)
Φορτιακό Δυναμικό (D) Ρευματικό Δυναμικό (H) Μαγνητικό Δυναμικό (A) Ηλεκτρικό Δυναμικό (V)


Ikl.jpg Ηλεκτρομαγνητισμός Ikl.jpg
Φυσικά μεγέθη
Εντατικά Μεγέθη
Charge Density
ή συνήθως
Πυκνότητα Φορτίου ( ρ )
Current Density
ή συνήθως
Πυκνότητα Ρεύματος
Magnetic Strength
ή Ένταση του
Μαγνητικού Πεδίου
ή παλαιότερα
Μαγνητική Επαγωγή
Electric Strength
ή Ένταση του
Ηλεκτρικού Πεδίου
Εκτατικά Μεγέθη
Electric Charge
ή ορθότερα,
Φορτιακή Ολότητα ( ΨQ )
Charge Totality
Current Intensity
ή ορθότερα,
Ρευματική Ροή (ΦJ )
Current Flux
Magnetic Flux
Electric Circulation
ή Ηλεκτρεγερτική
Δύναμη
Electromotive
Force
ή ορθότερα,
Ηλεκτρική Ρύση
Electric Flow
Εντατικά Μεγέθη
Electric Displacement
ή ορθότερα
Φορτιακό Δυναμικό
Charge Potential
Magnetic Intensity
ή παλαιότερα
Μαγνητική Ένταση
ή ορθότερα
Ρευματικό Δυναμικό
Current Potential
Magnetic Potential
ή Δυναμικό του
Μαγνητικού Πεδίου
Electric Potential
ή Δυναμικό του
Ηλεκτρικού Πεδίου
Εκτατικά Μεγέθη
Electric Charge
ή ορθότερα,
Φορτιακή Ροή
Charge Flux
Current Intensity
ή ορθότερα,
Ρευματική Ρύση
Current Flow
Magnetic Circulation
ή ορθότερα,
Μαγνητική Ρύση
Magnetic Flow
Electric Tension
ή Ηλεκτρεγερτική Τάση
ή αλλιώς,
Ηλεκτρικό Βολτάζ
Electric Voltage

- Ένα φυσικό μέγεθος της Ηλεκτροφυσικής, του Τρισδιάστατου Χώρου.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "ρευματικό" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ρεύμα".
Προφανώς η ονομασία "ένταση", που χρησιμοποιείται για εντατικά μεγέθη μόνον, είναι ατυχέστατη αλλά δυστυχώς έχει επιβληθεί διεθνώς.

Συμβολισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το σύμβολο που χρησιμοποιείται, συνήθως, είναι: ( I ).

Ωστόσο, αν θελήσουμε να έχουμε ομοιομορφία συμβόλων για όλα τα εκτατικά μεγέθη του Ηλεκτρομαγνητισμού (δηλ. ελληνικά κεφαλαία) τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο: ( ΦJ ).

Φυσική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκφράζει φυσικά την ολότητα του Ηλεκτρικού Ρεύματος σε όλη την επιφάνεια του αγωγού τον οποίο αυτό διατρέχει (δηλ. την κυλινδρική επιφάνεια που διατρέχουν οι γραμμές ροής).

Μαθηματική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αναπαρίσταται μαθηματικά από μία βαθμωτή συνάρτηση του εμβαδού ( Σ ) της κυλινδρικής επιφάνειας αυτής. Δηλαδή, είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος.

Μέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετρείται, στο σύστημα S.I., με την μονάδα μέτρησης που ονομάζεται:

Καταμέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καταμετρείται από το όργανο καταμέτρησης που ονομάζεται:

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.



Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png



>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.