Science Wiki
Advertisement

Σικυών

Sicyon


Κορινθία, Φλειασία, Σικυωνία.

Κορινθία.

- Μία ιστορική πόλη της Κορινθίας.

Ετυμολογία[]

Ενδεχομένως, η ονομασία "Σικυώνα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Κίκονες".

Επίσης με:

Ιστορία[]

Μυκηναϊκή Εποχή[]

Η αρχαία Σικυών ήταν μία σημαντική πόλη κατά την Μυκηναϊκή Εποχή όπως διαφαίνεται από τους σωζόμενους μύθους.

Όμως, με προσεκτικότερη εξέταση προκύπτει ότι η μυθολογική παράθεση των Σικυωνίων βασιλέων αφορά μάλλον την Κόρινθο που δεν έχει αντίστοιχη ιστορία και όχι την Σικυώνα. Η εξήγηση είναι ότι οι αρχέγονοι Κορίνθιοι εκδιώχθηκαν από την αρχική πόλη τους (που μάλλον θα αποκαλείτο "Σικυών") και εγκαταστάθηκαν στην (νέα) Σικυώνα όπου και μετέφεραν και το όνομα και τις παραδόσεις τους.

Είναι εντελώς απίθανο κατά β' ήμισυ της 2ης χιλιετίας π.Χ., η περιθωριακή Σικυώνα να διέθετε μεγάλους ηγεμόνες ενώ η βασίλισσα του Ισθμού, Κόρινθος να ήταν στην αφάνεια.

Αναλυτικά ο "Σικυώνιος Βασιλικός Κατάλογος" έχει ως ακολούθως:

1) Ο Καλλίμαχος αναφέρει την Σικυώνα ως τον τόπο που επέλεξαν οι Ολύμπιοι Θεοί για την απόδοση τιμών μεταξύ τους, μετά την νίκη τους εναντίον των Γιγάντων.

2) Ο Ησίοδος αναφέρει την "Μυκώνη" ( = Σικυών) ως την πόλη που ο Προμηθεύς εξαπάτησε τους Ολύμπιους θεούς (και συγκεκριμένα τον Δία), δίνοντας τους τα χειρότερα μέρη από τα θυσιασμένα ζώα, κρατώντας τα καλύτερα για τους ανθρώπους.

3) Επίσης αναφερόταν ότι στην Σικυώνα έφερε ο Προμηθεύς το πυρ στο Ανθρώπινο Γένος.

(Προφανώς, τρείς ανωτέρω πληροφορίες αφορούν την Κόρινθο)

Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο πρώτος βασιλέας της Σικυώνος και ιδρυτής της, ήταν ο Αιγιαλεύς και η πόλη ονομάσθηκε Αιγιαλεία και ολόκληρη η Βόρεια Πελοποννησιακή ακτή αποκλήθηκε "Αιγιάλεια".

Αυτός έκτισε την πόλη στην πεδιάδα και την Ακρόπολη στην άκρη της ανατολικής πλευράς του οροπεδίου (όπου, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, βρισκόταν ο ναός της Αθηνάς).

(Αυτή η πληροφορία αφορά την Σικυώνα)

Τον διαδέχθηκε ο γιος του, Εύρωπος.

(Επειδή το όνομα "Εύρωπος" είναι εξελληνισμός της ονομασίας των Αμβράκων είναι πιθανό ότι ο βασιλέας αυτός είναι εθνωνύμιο που αντικατοπτρίζει την κατάληψη της Κορίνθου (και ίσως της "Αιγιάλειας" από τον λαό αυτό)

Τον διαδέχθηκε ο Τελχίν, από τον οποίο η πόλη έλαβε πιθανότατα το όνομα της, Τελχινία.

(Και το όνομα αυτό είναι εθνωνύμιο που αποκαλύπτει ότι οι Τελχίνες κυρίευσαν την Κορινθία)

Ο γιος του Άπις έφθασε σε τέτοια μεγάλη δύναμη, ώστε ολόκληρη η Πελοπόννησος ονομάσθηκε Απία.

(Και πάλι το όνομα είναι εθνωνύμιο που αποκαλύπτει ότι οι Απιδανοί (ή ισοδύναμα, οι Επειοί) κυρίευσαν την Κορινθία καθώς και την Αργολίδα, καθώς ταυτόσημο εθνωνύμιο υπάρχει και στον βασιλικό κατάλογο του Άργους)

Τον Άπιδα φόνευσε ο Θελξίων που κατέλαβε και τον θρόνο.

(Τα ονόματα "Τελχίων" και "Θελξίων" είναι προφανέστατα παραλλαγές του ίδιου ονόματος από διαφορετικές πηγές προέλευσης)

Τα ονόματα που ακολουθούν δεν είναι εθνωνύμια και επομένως αφορούν πραγματικούς ηγεμόνες.

Μετά αυτόν βασίλευσαν ο Αίγυρος, ο Θουρίμαχος και ο Λεύκιππος.

Ο Λεύκιππος είχε μία κόρη, την Καλχινία, η οποία, σύμφωνα με τον μύθο, απέκτησε με τον Ποσειδώνα, τον Πέρατο. Ο Λεύκιππος τον ανέθρεψε και του παρέδωσε το κράτος του.

Ο γιος του, Πλημναίος έζησε μια τραγωδία. Όλα τα τέκνα του πέθαιναν αμέσως μετά την γέννησή τους. Η θεά Δήμητρα τον λυπήθηκε και ήλθε στην Αιγιαλεία ως ξένη και βοήθησε την σύζυγό του, να γεννήσει τον Ορθοπόλιδα, ένα υιο που θα επιβίωνε και θα τον διαδεχόταν στον θρόνο.

Η θυγτέρα αυτού, η Χρυσόρθη, απέκτησε από τον Απόλλωνα, τον Κόρωνο

Ο Κόρωνος απέκτησε δύο γιους, τον Κόρακα και τον Λαμέδοντα.

Όταν ο Κόραξ απέθανε χωρίς απογόνους (και ο Λαμέδων ήταν ανήλικος) την Σικυώνα κατέλαβε ο Επωπεύς από την Θεσσαλία που ανήλθε με την σειρά του στον θρόνο.

Ακολούθησε ο πόλεμος με την Θήβα. Η αιτία της διένεξης ήταν η κόρη του Νυκτέως των Θηβών, Αντιόπη, της οποίας το κάλλος ήταν διαβόητο στον Μυκηναϊκό Κόσμο.

Ο Επωπεύς απήγαγε την Αντιόπη και ο πατέρας της Νυκτεύς συγκέντρωσε στρατό και επιτέθηκε στην Σικυώνα.

Στην μάχη νίκησαν οι Σικυώνιοι, ο Επωπεύς και Νυκτεύς τραυματίσθηκαν σοβαρά, ο τελευταίος μεταφέρθηκε στις Θήβες, όπου απέθανε. Πριν τον θάνατο του, αποτάνθηκε στον αδελφό του Λύκο, και τον ανάγκασε να υποσχεθεί ότι θα συγκεντρώσει ακόμη μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις για να λάβει εκδίκηση και να τιμωρήσει την κόρη του, σε περίπτωση που θα την συνελάμβαναν.

Στο μεταξύ ο Επωπεύς, μετά την μάχη έκανε θυσία και άρχισε την ανέγερση ναού της Αθηνάς, ως ευχαριστία. Όταν ολοκληρώθηκε ο ναός, αφού έκανε θυσία και προσευχές, ερώτησε την θεά, αν ο ναός ήταν της αρεσκείας της. Αναφέρεται ότι, αμέσως μετά, έλαιο ανέβλυσε πρό του βωμού. Ο Επωπεύς έχοντας παραμελήσει το τραύμα του μέχρι τότε, απέθανε μετά από αυτό και τον έθαψαν μπροστά στον βωμό της Αθηνάς.

Όταν ο Λαμέδων, γιος του Κορώνου, ανέλαβε την βασιλεία και έδωσε εντολή να επιστρέψει η Αντιόπη στις Θήβες. Στον δρόμο της επιστροφής της, γέννησε δύο τέκνα, τον Ζήθο και τον Αμφίονα, που αργότερα βασίλευσαν στην Βοιωτική αυτή πόλη.

(Εδώ είναι πασιφανέστατο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπήρξε Πόλεμος Θήβας-Σικυώνας καθώς μεταξύ των δύο αυτών πόλεων βρίσκεται η ανέκαθεν ισχυρή και πλούσια Κόρινθος. Επομένως, είναι προφανές ότι "Σικυώνα" ήταν αρχαιότερο όνομα της Κορίνθου και αυτήν αφορούν όλα τα προηγούμενα γεγονότα).

Ο Λαμέδων συζεύχθηκε την Φηνώ του Αθηναίου Κλυτίου. Αργότερα, όταν βρέθηκε σε πόλεμο με τον Άρχανδρο και Αρχιτέλη, γιους του Αχαιού, συμμάχησε με τον Σικυώνα της Αττικής και του έδωσε την κόρη του Ζευξίππη ως σύζυγο.

(Από το σημείο αυτό και μετά ο Βασιλικός Κατάλογος αναφέρεται πλέον στην πόλη Σικυώνα της Κλασσικής Εποχής και όχι στην Κόρινθο.)

Ο Σικυών, υιός του Μαραθώνος αργότερα κατέλαβε τον θρόνο και η πόλη έλαβε το όνομα του και η περιοχή ονομάσθηκε Σικυωνία.

(Προφανώς πρόκειται για εθνώνυμο.)

Η θυγατέρα του, Χθονοφύλλη απέκτησε με τον Ερμή τον Πόλυβο. Αργότερα συζεύχθηκε τον Φλείαντα, τον επώνυμο ήρωα της πόλης του Φλειούντα, και γέννησε τον Ανδροδάμα.

Η κόρη του Πόλυβου, Λυσιάνασσα, συζεύχθηκε τον Ταλαό, υιο του Βίαντος, βασιλέα του Άργους και γέννησε τον Άδραστο, ο οποίος φεύγοντας από το Άργος μετέβη στην Σικυώνα, στον πάππο του Πόλυβο και κληρονόμησε την βασιλεία μετά τον θάνατο του.

Αργότερα επέστρεψε στο Άργος, αφήνοντας κενό τον θρόνο και ο Ιανίσκος απόγονος του Κλυτίου έγινε βασιλέας.

Μετά τον θάνατο του, τον διαδέχθηκε ο Φαίστος, που θεωρούνταν τέκνο του Ηρακλέους. Ο Φαίστος μετοίκησε στην Κρήτη και ο Ζεύξιππος τον διαδέχθηκε, γιος του Απόλλωνος και της νύμφης Συλλίδος.

Ο επόμενος βασιλέας ήταν ο εγγονός του Φαίστου, Ιππόλυτος, που κατά την διάρκεια της βασιλείας του δήλωσε υποταγή στις Μυκήνες, καθώς ο Αγαμέμνων οδήγησε τον στρατό του εναντίον της Σικυώνας.

Οι Σικυώνιοι έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο, αλλά τα ονόματα των ηγετών τους διαφέρουν μεταξύ των συγγραφέων.

 • Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο Ιππόλυτος, βασιλέας της Σικυώνας ήταν ο ναύαρχος του Αγαμέμνονος, και
 • κατά τον Ευσέβιο ήταν ο Πολυφείδης, και
 • σύμφωνα με τον Ίβυκο ήταν ο Ζεύξιππος.

Κατά την βασιλεία του γιου του, Λακεστάδη, ο Φάλκης γιος του Τημένου, κατέλαβε κατά την διάρκεια μίας νύκτας την Σικυώνα με την βοήθεια των Δωριέων.

Ο Λακεστάδης, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια των Ηρακλειδών, συγκυβέρνησε την πόλη με τον Φάλκη.

(Την πόλη του Αιγίαλου, η οποία βρισκόταν στην πεδιάδα, ο Δημήτριος γιος του Αντιγόνου κατέστρεψε ολοσχερώς και έκτισε την νέα πόλη στην παλαιά Ακρόπολη).

Ο Ευσέβιος αναφέρει επίσης ότι μετά την βασιλεία του Ζεύξιππου, η Σικυώνα κυβερνήθηκε από τους ιερείς του Απόλλωνος Καρνείου και κράτησε μέχρι τον έβδομο ιερέα, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην εξουσία λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Αρχαϊκή Εποχή[]

Οι Ορθαγορίδες εμφανίσθηκαν τον 7ο αιώνα π.Χ. Αυτοί κατέλυσαν την κυριαρχία της Δωρικής Αριστοκρατίας επέβαλαν τυραννίδα. Ιδρυτής της τυραννίας ήταν ο Ορθαγόρας. Αυτόν διαδέχθηκε ο γιος του Μύρων που όταν δολοφονήθηκε από τον αδελφό του Ισόδαμο ανέλαβε ο Κλεισθένης.

Η περίοδος των Ορθαγοριδών διήρκεσε 100 έτη από το 640 μέχρι το 540 π.Χ., κατά δε τον Ηρόδοτο μέχρι το 510 π.Χ.

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη οι Ορθαγορίδες "τοις αρχομένοις εχρώντο μετρίως και πολλά τοις νόμοις εδούλευον". Ειδικότερα κατά την βασιλεία του |Κλεισθένους η Σικυώνα γνώρισε μεγάλη ακμή στο εμπόριο, τα γράμματα, την οικονομία κ.λπ..

Δημιουργικός και νεωτεριστής πολιτικός ο Κλεισθένης επέφερε σπουδαίες μεταρρυθμίσεις και αύξησε την πολιτική ισχύ της πατρίδας του. Αναλαμβάνοντας μάλιστα αρχιστράτηγος στον 1ο Ιερό Πόλεμο συνέτριψε τη δύναμη της πόλης Κρίσας της Φωκίδας.

Έτσι προστατεύοντας την πόλη του κόσμησε αυτή με πολλά πλούσια ιωνικά κτίρια. Η Αυλή του υπήρξε από τα μεγαλύτερα τότε καλλιτεχνικά και πνευματικά κέντρα φιλοσόφων ποιητών ρητόρων κ.λπ. του ελλαδικού χώρου. Κυβέρνησε 31 έτη και οι νόμοι του διατηρήθηκαν επί 60 έτη.

Μετά τον θάνατό του η πόλη παρήκμασε.

Μετά δε και τον τελευταίο τύραννο Αισχίνη, οι Σπαρτιάτες περιέλαβαν την Σικυώνα στην ηγεμονία τους.

Οι Ορθαγορίδες (Orthagorids)

(c.655 - c.555) π.Χ.

 • Ορθαγόρας (Orthagoras) c.655 - ? (Υιός Ανδρέου?)

Θεωρείται ο ιδρυτής της δυναστείας.

 • Μύρων Α' (Myron I) c. 648

αδελφός του Ορθαγόρα

 • Αριστώνυμος (Aristonymus) ? - c.607
 • Μύρων Β' (Myron II) c.607 - c.600

γιός του Αριστώνυμου

 • Ισόδαμος (Isodamus) c.600 - c.596

γιός του Αριστώνυμου

γιός του Αριστώνυμου

 • Αισχίνης (Aeschines) ? - c. 555
 • Εγκαθίδρυση Ολιγαρχίας 555

Από την πτώση της τυραννίας μέχρι την Ρωμαϊκή εποχή[]

Μετά την πτώση της δυναστείας των Ορθαγοριδών η Σικυώνα προσκολλήθηκε στην Σπάρτη η οποία είχε συμβάλλει στην πτώση της τυραννίδας.

Η πόλη εντάχθηκε στην Πελοποννησιακή Συμμαχία και συμμετείχε στους Περσικούς Πολέμους.

Παρέμεινε συνδεδεμένη με την Σπαρτιατική εξωτερική πολιτική σε όλη την διάρκεια του 5ου αιώνα π.Χ.

Την περίοδο της Θηβαΐκής Ηγεμονίας, η πόλη έγινε σύμμαχος της Θήβας.

Την περίοδο αυτή κατέλαβε την εξουσία της πόλης με την βοήθεια των Θηβαίων ο Εύφρων ο οποίος εγκατέστησε τυραννίδα.

Η σκλήρη του διακυβέρνησή τον έφερε σύντομα αντιμέτωπο με αντιπάλους και πρώην συμμάχους στο τέλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πόλη.

Τον διαδέχθηκε ο γιος του Αντέας ο οποίος κυβέρνηση μέχρι την κατάληψη της πόλης από τους Μακεδόνες οπότε η πόλη διοικήθηκε για ένα διάστημα από Μακεδόνες τοποτηρητές.

Το 303 π.Χ. ο Δημήτριος Α' ο Πολιορκητής κατέλαβε την πόλη και την μετέφερε την πόλη μακριά από την θάλασσα σε ασφαλέστερη θέση, όπου και έλαβε το νέο όνομα Δημητριάς, όνομα το οποίο δεν επικράτησε.

Στο επόμενο διάστημα στην πόλη επικράτησαν ταραχές που οδήγησαν τελικά στην άνοδό μιας νέας δυναστείας τυράννων.

Η νέα περίοδος της τυραννίας έληξε όταν ο στρατηγός Άρατος με μία δύναμη αποτελούμενη από Σικυώνιους εξόριστους και μερικούς Αργείους κατέλαβε την πόλη.

Το ίδιο έτος (251 π.Χ.) η Σικυώνα εντάχθηκε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία και ο Άρατος έγινε αρχηγός της.

Την περίοδο διακυβέρνησης του Άρατου, η Αχαϊκή Συμπολιτεία έφθασε στην μέγιστη ακμή της. Μετά τον θάνατό του το 212 π.Χ. η Σικυώνα άρχισε να παρακμάζει.

Το 146 π.Χ. καταστράφηκε από τους Ρωμαίους

Το 87 π.Χ. λεηλατήθηκε από τον Σύλλα.

Περιγραφή της πόλης από τον Παυσανία[]

Ο Παυσανίας περνώντας από την πόλη έκανε μια περιγραφή των μνημείων της. Όταν ο επισκέπτης ερχόταν από τον δρόμο της Κορίνθου συναντούσε το μνήμα του Λύκου του Μεσσήνιου δεξιά του ήταν το Ολύμπιο . Στην είσοδο της πόλης υπήρχε η Στάζουσα πηγή όπου το νερό ανάβλυζε από την οροφή ενός σπηλαίου . Στην ακρόπολη υπήρχε ιερό της Ακραίας τύχης και των Διόσκουρων με τα ξόανα των θεοτήτων, αμέσως μετά συναντούσε το θέατρο με το άγαλμα του Άρατου που κρατούσε ασπίδα. Μετά το θέατρο ήταν ο ναός του Διονύσου και η αγορά .

Μετά την αγορά υπήρχε ο ναός της Αρτέμιδος Λιμναίας και έξω από την αγορά το Ιερό της Πειθούς που σύμφωνα με την μυθολογία εδώ ήρθαν ο Απόλλων και η Άρτεμις όταν σκότωσαν τον πύθωνα.

Μετά το τέμενος των Ρωμαίων αυτοκρατόρων ήταν ο ναός του Απόλλωνα. Στην πόλη ακόμα υπήρχαν στάδιο , βουλευτήριο με την μεγάλη στοά, βωμός του του Ίσθμιου Ποσειδώνος και δίπλα του αγάλματα του Δία Μειλίχιου και της Αρτέμιδος Πατρώας.

Επιπλέον, ναός του Απόλλωνος Λυκείου , το γυμνάσιο με τα άγαλμα του Ηρακλή, ιερό του Ασκληπιού , ναός της Αφροδίτης με άγαλμα της θεάς και της Αντιόπης. Ιερό της Αρτέμιδος Φεραίας κοντά στην Ιερά πύλη βρισκόταν ο ναός της Αθηνάς με το μνήμα του Επωπέα κατασκευαστή του ναού, μετά ήταν το ιερό της Θεάς .

Στην Σικυώνα υπήρχε και ένας δεύτερος ναός της Ήρας αλλά και του Καρνείου Απόλλωνος αλλά και βωμοί του Πάνα και του Ήλιου.

Σημαντικοί Σικυώνιοι[]

Από την Σικυώνα ήταν

- Οι γλύπτες Κλέων , Λύσιππος, Λυσίστρατος, Ευτυχίδης, Κάναχος, Πολύκλειτος.

- Οι ζωγράφοι Εύπομπος, Αιγινήτης, Απελλής, Νεοκλής, Πάμφυλος, Πασίας, Παυσίας.

- Ο ονομαστός , τρεις φορές ολυμπιονίκης, παλαιστής Σώστρατος ,

- η ποιήτρια Πράξα ,

ο κωμωδικογράφος |Αξιότιμος ,

ο γεωγράφος Αρίσταρχος, ο γεωγράφος Ηράκλειτος

ο συγγραφέας |Ξενοκράτης , ο Διογένης,

η ποιήτρια Πράξιλλα

η Λαϊδα ή Λαίς η εταίρα και πολλοί άλλοι.

Ονομαστοί ήταν οι θησαυροί των Σικυώνιων στους Δελφούς και στην Ολυπία.

Έκοψε δικά της νομίσματα που είχαν στην μία όψη την Χίμαιρα και το Σ και στην άλλη μία περιστερά.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

 • Παυσανίου "Αχαϊκά"
 • Παυσανίου "Κορινθιακά"
 • Γιάννης Λώλος, "Οι σχέσεις Κορίνθου και Σικυώνος ανά τους αιώνες," Πελοποννησιακά, τομ. ΚΗ’ (2005-2006), σελ. 97-117.
 • Το Βήμα

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement