Σινώπη

Sinope


Ασιατικός Πόντος Σινώπη Αμισός

Μαύρη Θάλασσα Χρυσόμαλλο ΔέραςΑλύβη

Παφλαγονία

Μικρά Ασία

Χαττία

- Ιστορική πόλη της Παφλαγονίας.

- Πιθανότατα ταυτίζεται με την Χετταϊκή πόλη Zalpa. Επομένως αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι η Ομηρική Αλύβη

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Σινώπη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Ξιμηνή" και Αμνίας.

Ίδρυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο χρόνος ίδρυσής της είναι άγνωστος.

Γεωγραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ακριβής θέση της είναι:

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αρχικά (στην Χετταϊκή Εποχή) πρέπει να ταυτιζόταν Ασσυριακή αποικία (Zalpa) που βρισκόταν στο Δέλτα του Άλυος. Όταν η θέση αυτή καταστράφηκε μάλλον οι κάτοικοι ίδρυσαν την νέα πόλη δυτικότερα, στην μικρή χερσόνησο όπου ήταν στην Κλασσική Εποχή.

Εξ αιτίας της στρατηγικής της θέσης (εκεί κατέληγαν οι μεγάλοι οδοί της Καππαδοκίας και του Ευφράτη) γνώρισε πολλούς επιδρομείς.

Πιθανότατα, στην Εποχή του Τρωϊκού Πολέμου να ταυτιζόταν με την "Ομηρική πόλη" Αλύβη. Δεν ήταν τόπος παραγωγής μετάλλων αλλά, προφανώς, έφθαναν εκεί φορτία προϊόντων των πλησιόχωρων ορυχείων τα οποία φορτώνονταν σε Αιολικά πλοία (κατά την Μυκηναϊκή Εποχή) και μεταφέρονταν στον Αιγαιωτικό χώρο.

Αργότερα, ίσως να καταλήφθηκε από τους Ομηρικούς (Σ)Ενετούς που εκδιώχθηκαν από τους Παφλαγόνες/Βέβρυκες προς τα ανατολικά και έτσι εγκαταστάθηκαν στην Σινώπη και της έδωσαν το όνομά τους.

Ο Ηρόδοτος θεωρεί πρώτους οικιστές τους Κιμμέριους, άλλοι θεωρούν τους Αργοναύτες, το δε όνομα από τη κόρη του Ασωπού Σινώπη.

Πρώτοι άποικοι ήταν οι κάτοικοι της, κατά την Αρχαϊκή Εποχή, Μιλήσιοι περί τον Η' αι. π.Χ., επί συμβάσει με τους παλαιούς κατοίκους.

Η Σινώπη ήταν η πρώτη ελληνική αποικία στο Πόντο και αφετηρία του εξελληνισμού των εκεί ακτών μέχρι της απώτερης Κολχίδας.

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, η Τραπεζούς, η Κερασούς και τα Κοτύωρα ήταν αποικίες της Σινώπης. Αυτές οι πόλεις πλήρωναν ετήσιο φόρο στη Σινώπη με αντάλλαγμα την προστασία της από εξωτερικές απειλές.

Παράλληλα, οι Σινωπείς επέκτειναν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στις βόρειες ακτές του Ευξείνου Πόντου, όπου ανασκαφές έφεραν στο φως σημαντικό αριθμό Σινωπικών αγγείων πρώιμης τεχνοτροπίας και άλλα κεραμικά αντικείμενα.

Κατά τον 5ο αι. π.Χ. απετέλεσε μέλος της Αθηναϊκής Ηγεμονίας. Ο Περικλής απέστειλε εκεί 600 Αθηναίους κληρούχους μετά την απαλλαγή της πόλης από την τυραννία του Τιμησίλεου.

Επί αιώνες η πόλη ήταν ανεξάρτητη όπως και όταν διήλθαν αυτής οι "Μύριοι" του Ξενοφώντα.

Γύρω στο 375 π.Χ., η δύναμη της Σινώπης είχε εξασθενήσει. Ο σατράπης της Καππαδοκίας Δατάμης επιτέθηκε εναντίον της και θα την είχε καταλάβει, αλλά διατάχθηκε να σταματήσει την επίθεση από τον Πέρση βασιλέα Αρταξέρξη Β'.

Τελικά, ο Δατάμης μάλλον συνήψε συμμαχία με τους Σινωπείς, γεγονός που αποτυπώθηκε σε μια σειρά από νομίσματα εκείνης της περιόδου, τα οποία φέρουν την επιγραφή ΔΑΤΑΜ.

Λίγες δεκαετίες αργότερα γνωρίζουμε ότι η Σινώπη είχε στείλει πρέσβεις στην Περσέπολη, προκειμένου να συναντήσουν τον Πέρση βασιλέα. Όμως, έμειναν έκπληκτοι όταν, αντί του Δαρείου Γ', βρέθηκαν προ του Μεγάλου Αλέξανδρου.

Μετά το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου περιήλθε στους διαδόχους του.

Το 183 π.Χ. καταλαμβάνεται από τον Φαρνάκη Α', βασιλέα του Ασιατικού Πόντου, που τη καθιστά πρωτεύουσα του κράτους του.

Στη πόλη αυτή γεννήθηκε ο Μιθριδάτης ΣΤ' ο Μέγας που την καλλώπισε με ναούς, στοές, νεώρια (μαρτυρία Στράβωνα).

Ο Μιθριδάτης Β΄ επιχείρησε να την κατακτήσει το 220 π.Χ. Ίσως και να τα είχε καταφέρει, αλλά οι κάτοικοι της Ρόδου βοήθησαν τους Σινωπείς, προσφέροντάς τους σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Το 183 π.Χ. ο Φαρνάκης Α' κατέκτησε την πόλη. Οι κάτοικοι της Ρόδου προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν στους Ρωμαίους συμμάχους τους για αυτό το γεγονός, αλλά η Ρώμη δεν απάντησε στη διαμαρτυρία τους.

Η Σινώπη εντάχθηκε στο βασίλειο των Μιθριδατιδών, έγινε η πρωτεύουσά του και το μέρος όπου γεννήθηκε ο Μιθριδάτης ΣΤ'.

Ως πρωτεύουσα του Μιθριδατικού βασιλείου, κατά τη διάρκεια των Μιθριδατικών πολέμων είχε ταχθεί υπέρ του Μιθριδάτη ΣΤ΄.

Ρωμαϊκή Εποχή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον 3ο Μιθριδατικό πόλεμο, το 70 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκυλλος πολιόρκησε την πόλη, την κατέλαβε και εξόντωσε τη φρουρά που είχε τοποθετήσει εκεί ο Μιθριδάτης ΣΤ'. Τότε αυτός της παραχώρησε αυτονομία.

Αν και από εκείνη την περίοδο η Σινώπη εντάχθηκε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, για ένα χρονικό διάστημα, οι Ρωμαίοι παραχώρησαν τη διοίκησή της στο Φαρνάκη Β'. Ο Φαρνάκης πρέπει να απομακρύνθηκε λίγο πριν από το 47 π.Χ., καθώς τότε ο Ιούλιος Καίσαρας επανίδρυσε την πόλη ως Ρωμαϊκή αποικία με την ονομασία Colonia Julia Felix Sinope.

Το 44 π.Χ. κατέστη οριστικά Ρωμαϊκή αποικία με Ρωμαίους εποίκους υπαχθείσα στη Βιθυνία.

Βυζαντινή Εποχή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά τη Βυζαντινή Εποχή δεν είχε μεγάλη σημασία. Ανήκε δε στο Αρμενιακό Θέμα. Τον ΙΔ'αι. κατελήφθει από τους Σελτζούκους Τούρκους αλλά την επανέκτησε ο Αλέξιος Α' Κομνηνός.

Παρά ταύτα μετά την ίδρυση του Οσμανικού κράτους της Προύσσας, η Σινώπη είχε δικούς της ηγεμόνες εκ της φυλής των Τουρκμάνων.

Μετά τη πτώση της Κωνσταντινούπολης, το 1462 κατελήφθη από τον Μωάμεθ και οι κάτοικοι βιαία μεταφέρθηκαν στη Κωνσταντινούπολη για αύξηση του εκεί πληθυσμού. Από αυτο το έτος η Σινώπη έγινε έδρα διοίκησης υπαγομένη στο νομό Καστανομής.

Το μόνο αξιοσημείωτο γεγονός των νεοτέρων χρόνων υπήρξε η παρά τη Σινώπη ναυμαχία του Ρωσικού στόλου με τον Τουρκικό στις 30 Νοεμβρίου του 1853 (Κριμαϊκός Πόλεμος) όπου κατεστράφη ο Τουρκικός στόλος.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.