Science Wiki
Advertisement

Σκάφος

Ship


Προϊστορικό σκάφος

Προϊστορικό σκάφος

Σκάφος.

Σκάφος Μινωικής Εποχής.

Αρχαίος στόλος

- Ένα Μεταφορικό Μέσο.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Σκάφος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "σκεύος".

Εισαγωγή[]

Κανονικά το σκάφος είναι το κύριο σώμα (σκελετός εσωτερικός και εξωτερικός) του πλοίου· συνεκδοχικά έτσι λέγεται και ολόκληρο το πλοίο.

Ετυμολογικά ο όρος προέρχεται από τους σκαμμένους κορμούς δέντρων που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι της προϊστορικής εποχής.

Από την αρχαιότητα και μέχρι το 18ο αι. ακόμα το σκάφος κατασκευαζόταν αποκλειστικά από ξύλο πεύκου, έλατου, βελανιδιάς κ.λ.π. Στα τέλη του προηγούμενου και κατά τον 20ό αιώνα ως υλικό κατασκευής του σκάφους χρησιμοποιείται και ο μαλακός χάλυβας (αποκλειστικά για μεγάλα σκάφη).

Βασικό στοιχείο του αποτελεί η καρίνα (τρόπιδα), μία επιμήκης δοκός από την πρύμνη μέχρι την πλώρη, που, κατά κάποια αναλογία, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί τη Σπονδυλική Στήλη του σκάφους.

Στα δύο πλευρά της καρίνας τοποθετούνται οι νομείς, κυρτά με κατάλληλη καμπυλότητα ξύλα, που στο πάνω μέρος του κάθε ζεύγος νομέων (στραβόξυλων) ενώνεται με τους ζυγούς, οριζόντια με μικρή κυρτότητα ξύλινες δοκούς. Πάνω στους ζυγούς πετσώνεται το κατάστρωμα.

Στα μεταλλικά πλοία δύο παράλληλες σειρές από λαμαρίνα και σε απόσταση μεταξύ τους 1,0 - 1,50 μ. αποτελούν ένα στεγανό εξωτερικό περίβλημα, καθώς είναι στερεωμένες στους νομείς του.

Όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν αποτελούν το λεγόμενο κύτος του καραβιού. Οι καταπονήσεις που υφίσταται είναι οι στατικές και οι δυναμικές πιέσεις που ασκεί το ύδωρ σε αυτό. Έτσι πρέπει να έχουν ισχυρή κατασκευή ώστε να αντέχουν σε όλες αυτές τις εγκάρσιες και διαμήκεις τάσεις που δημιουργούνται εξ' αιτίας της πίεσης του ύδατος ή από τον ισχυρό τρικυμισμό.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)