Science Wiki
Advertisement

Σχετικιστικοί Φυσικοί Γης

Relativists


Σχετικιστική Φυσική
Σχετικιστική Πεδιακή Θεωρία
Σχετικιστική Κλασσική Μηχανική
Σχετικιστική Κβαντική Μηχανική
Ειδική Σχετικότητα
Γενική Σχετικότητα
Χωροχρόνος
Χώρος Minkowski
Σχετικιστικοί Φυσικοί Γης

Einstein Albert
Ειδική Σχετικότητα
Γενική Σχετικότητα

Κατάλογος[]

A[]

B[]

 • Baker Robert M. L. Jr. (high-frequency gravitational waves),
 • Baldwin O. R. (Baldwin/Jeffery plane wave),
 • Bardeen James M. (Bardeen vacuum, black hole mechanics, gauge-invariant linear perturbations of Friedmann-Lemaître cosmologies),
 • Bartnik Robert (existence of ADM mass for asymptotically flat vacuums, quasilocal mass),
 • Bekenstein Jacob (black hole entropy),
 • Bel Lluis (second ell is not a typo, aka Louis Bel; Bel decomposition, Bel–Robinson tensor),
 • Belinsky Vladimir A. (BKL conjecture, inverse scattering transform solution generating methods),
 • Bergmann Peter G. (Constrained Hamiltonian dynamics),
 • Bertotti Bruno (Bertotti/Robinson electrovacuum),
 • Birkhoff George David (Birkhoff's theorem),
 • Blanchet Luc (gravitational radiation),
 • Bondi Hermann (gravitational radiation, Bondi radiation chart, Bondi mass-energy-momentum, LTB dust, maverick models),
 • Bonnor William B. (Bonnor beam solution),
 • Boyer Robert H. (Boyer-Lindquist chart in Kerr vacuum),
 • Bray Hubert (Riemannian Penrose inequality),
 • Buchdahl Hans Adolph (Buchdahl fluid, Buchdahl theorem),
 • Brans Carl H. (Brans/Dicke theory),
 • Brill Dieter R. (Brill–Hartle geon, Brill mass, positive energy for axisymmetric spacetimes, Brill chart, extensions),
 • Brinkmann Hans W. (exact gravitational waves, Brinkmann chart),
 • Bunster Claudio (BTZ Black hole, Surface terms in Hamiltonian formulation),
 • Burke William L. (Burke potential, textbook),
 • Burko Lior M. (Black hole interiors, Beetle–Burko scalar),

C[]

D[]

E[]

 • Eddington Arthur Stanley (early book, Eddington chart on Schwarzschild vacuum, role of curvature, PPN formalism, popularizations of general relativity),
 • Ehlers Jurgen (Ehlers vacuum family, symmetries of PP waves, spacetime view of gravitational lensing, Newtonian limit),
 • Einstein Albert (the creator of general relativity, with various contributions too important to attempt to summarize here),
 • Ellis George F. R. (relativistic cosmological models, classification of curvature singularities, averaging problem in cosmology, gauge-invariant linear perturbations of spatially homogeneous cosmologies, "small universes", monograph, Virbhadra–Ellis lens equation),
 • Emparan Roberto (black rings)
 • Erez Gidon (Erez/Rosen vacuum),
 • Ernst Frederick J. (Ernst vacuum family, Ernst equation, solution generating methods, Ernst/Wild electrovacuum),
 • Eotvos Lorand (Eötvös) (Weak Equivalence Principle experiment),
 • Estabrook Frank B. (hyperbolic formulations of the EFE),

F[]

 • Farnsworth David L. (use of Lie groups in relativity, Kerr/Farnsworth ansatz),
 • Ferrari Valeria (Chandrasekhar/Ferrari colliding plane wave, Ferrari/Ibañez colliding plane wave, relativistic stars),
 • Feinstein Alexander (Inhomogeneous Cosmologies, Gravitational Solitons, Colliding Plane Waves, Tachyonic Inflation),
 • Feynman Richard (sticky bead argument [as 'Mr. Smith']),
 • Finkelstein David (rediscovered Eddington chart on Schwarzschild vacuum),
 • Friedrich Helmut (nonlinear global stability of de Sitter spacetime, peeling behavior is generic under small global nonlinear perturbations of Minkowksi spacetime, symmetric hyperbolic formulations of Einstein's field equations),
 • Fock Vladimir Aleksandrovich (textbook, harmonic chart),
 • Fodor Gyula (Fodor method for generating static spherically symmetric perfect fluid solutions),
 • Forward Robert L. (gravitational wave detectors),
 • Fowler William A. (relativistic stellar models, gravitational collapse),
 • Friedmann Alexander (Friedman cosmological models),
 • Friedman John L. (topological censorship),
 • Fronsdal Christian (Frønsdal) (global structure of Schwarzschild vacuum),

G[]

H[]

I[]

J[]

K[]

L[]

M[]

N[]

 • Nariai Hidekazu (Nariai Lambdavacuum solution),
 • Neugebauer Gernot (Neugebauer/Meinel dust disk solution),
 • Newman Ezra Ted (Newman–Penrose formalism, Kerr–Newman black hole solution, Janis–Newman–Winicour solution, NUT vacuum, RT spacetimes, relation of lensing to Weyl tensor),
 • Ni Wei-Tou (competing theory),
 • Nordstrom Gunnar (competing theory, RN electrovacuum),
 • Nordtvedt Kenneth (Nordtvedt effect, PPN formalism, competing theory),
 • Novikov Igor D. (Novikov chart in Schwarschild vacuum, No hair theorem, Accretion disks around black holes, monograph),

O[]

 • O' Brien S. (O'Brien/Synge matching conditions),
 • O' Donnell Peter (Lanczos potential theory),
 • O Murchadha Niall (initial value formulation, proof of the Penrose inequality in spherical symmetry (with E. Malec), mathematical relativity including analysis of quasi-local mass and the constraint equations),
 • Oppenheimer Robert (gravitational collapse, OS dust),
 • Ori Amos (black hole interiors, time machines, radiation reaction, gravitational collapse),
 • Ozsvath Istvan (Ozsváth/Schücking plane wave),

P[]

 • Papadopoulos Georgios O. (Papadopoulos-Xanthopoulos solution),
 • Papapetrou Achilles (chart for Ernst vacuum family, Majumdar-Papapetrou electrovacuums, Dixon-Papapetrou equations),
 • Patel L.K. (Vaidya-Patel solution),
 • Painleve Paul (Painlevé chart in Schwarzschild vacuum),
 • Penrose Roger (singularity theorems, conformal compactification and techniques from algebraic geometry, Penrose limits, cosmic censorship hypotheses, Penrose inequalities, geometry of gravitational plane waves, impulsive waves, Penrose/Khan colliding plane wave, Newman/Penrose formalism, twistor theory, Weyl curvature hypothesis, highly influential monograph),
 • Peres Asher (gravitational wave maverick),
 • Perjes Zoltan (relavistic multipoles, Ernst vacuums),
 • Perlick Volker (solution methods, strong lensing),
 • Petrov Alexei Zinovievich (A. Z. Petrov or Aleksey Zinovjevitch Petrov; Petrov classification of algebraic properties of Weyl curvatue tensor),
 • Piran Tsvi (gravitational collapse),
 • Pirani Felix A. E. (gravitational radiation, Petrov/Pirani classification of algebraic properties of Weyl curvature tensor),
 • Plebanski Jerzy F. (Plebanski vacuum, Plebanski action),
 • Podolsky Boris (EPR paradox),
 • Poisson Eric (black hole interiors, mass inflation, monograph),
 • Press William H. (gravitational wave astronomy, problem book),
 • Price Richard H. (power law decay of perturbations, problem book),

Q[]

R[]

S[]

T[]

 • Tamburino Louis A. (NUT vacuum),
 • Taub Abraham Haskel (Taub plane symmetric vacuum, Taub-NUT vacuum, vacuum solutions foliated by Bianchi manifolds, relativistic hydrodynamics),
 • Taylor Joseph Hooton, Jr. (Hulse/Taylor pulsar),
 • Teukolsky Saul (master equation for perturbations of Kerr vacuum, problem book),
 • Thirring Hans (Lense/Thirring precession effect)
 • Thorne Kip S. (relativistic multipoles, hoop conjecture, membrane paradigm, gravitational wave detectors, textbook),
 • Tipler Frank J. (classification of curvature singularities)
 • Tolman Richard Chase (Tolman surface brightness test, Tolman dust solutions, LTB dust),
 • Trautman Andrzej (RT spacetimes),

U[]

V[]

 • Vaidya Prahalad Chunnilal ( Vaidya metric, Vaidya-Patel metric),
 • van Putten Maurice H.P.M. (textbook, model for long-duration GRBs from rotating black holes as LIGO/Virgo sources of GWs),
 • Verdaguer Enric (inverse scattering solution generating method),
 • Virbhadra Kumar Shwetketu (Virbhadra-Ellis lens equation Virbhadra-Ellis lens equation, Relativistic images [1], Photon surfaces [2], Observational test for the weak cosmic censorship hypothesis [3][4]),

W[]

X[]

Y[]

Z[]

 • Zakharov Vladimir E. (inverse scattering transform solution generating method),
 • Zeldovich Yakov Borisovich (early evidence for no hair theorem, first evidence of black hole radiation, maverick theories, relativistic stars and black holes),
 • Zerilli Frank J. (Zerilli-Wheeler equation),
 • Zipser Nina (global nonlinear stability of Minkowski a space of electrovacuums).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement