Science Wiki
Advertisement

Σχετικότης

relativity


Αλήθεια
Σχετικότητα

Einstein
Σχετικότητα

Σχετικιστική Φυσική
Πεδιακές Εξισώσεις Einstein
Γενική Σχετικότητα
Σχετικότητα
Βαρυτικό Πεδίο
Τανυστής Einstein
Τανυστής Ricci
Κοσμολογική Σταθερά
Κοσμολογία
Θεωρία Διαστολής Σύμπαντος

Βαρύτητα
Χωρόχρονος
Σχετικότητα

Σύστημα Αναφοράς
Αντίληψη
Σχετικότητα
Προοπτική

Σύστημα Αναφοράς
Αντίληψη
Σχετικότητα
Προοπτική

Σύστημα Αναφοράς
Αντίληψη
Σχετικότητα
Προοπτική

Σύστημα Αναφοράς
Αντίληψη Σχετικότητα
Προοπτική

Πυθαγόρας
Πυθαγόρειο Θεώρημα
Σχετικότητα

Σύστημα Αναφοράς
Αντίληψη
Σχετικότητα
Προοπτική

Σύστημα Αναφοράς
Παρατηρητής
Σχετικότητα
Πραγματικότητα
Ελέφας

Σύστημα Αναφοράς
Αντίληψη
Σχετικότητα
Προοπτική

Σχετικότητα

- Μία Ιδιότητα

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Σχετικότητα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "σχέση".

Εισαγωγή[]

Η Σχετικότητα αναφέρεται στην διαφορετική αντίληψη της παρατήρησης ενός φαινομένου.

Ένας παρατηρητής περιγράφει ένα φαινόμενο διαφορετικά ένα φαινόμενο από έναν άλλο. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διαφορετικών μετρήσεών τους με αναγωγή μερικών μεγεθών σε ένα κοινό πλαίσιο.

Αντίθετη έννοια είναι η Απολυτότητα. Στην περίπτωση αυτή η διαφωνία μεταξύ των παρατηρητών είναι απόλυτη και δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο ή τρόπος συμφωνίας μεταξύ τους.

Παραλληλία Εξέλιξης Σχετικότητας και Πολιτευμάτων[]

Μία συνοπτική περιγραφή της παράλληλης εξέλιξης των θεωριών Σχετικότητας
και των Πολιτευμάτων των Ανθρώπινων Κοινωνιών.


Εξίσωση (1): Απολυτότητα ~ Μοναρχία

- Στην Παλαιολιθική εποχή, ο οποιοσδήποτε άρχων (Μονάρχης, Πατριάρχης, Φύλαρχος κλπ) είναι εκπρόσωπος του Υψίστου στην Γη

- Δεν μοιράζεται την εξουσία με κανέναν.

- Αναγνωρίζει και άλλα Σύστηματα Αναφοράς (x') ως σωστά, μόνον, όμως, εφόσον είναι "ταυτόσημα" το Δικό του (x).

- Όσοι έχουν διαφορετική άποψη δεν δικαιούνται να συνοικούν μαζί του. Είναι απλά εχθροί.


Εξίσωση (2): Αριστοτέλεια Σχετικότητα ~ Βασιλεία

- Ο Μονάρχης κυβερνά λόγω καταγωγής από το Θεϊκό Γένος

- Μοιράζεται την εξουσία με ένα συμβούλιο Πριγκήπων.

- Αναγνωρίζει και άλλα Σύστηματα Αναφοράς (x') ως σωστά, εφόσον, όμως, είναι "χωρικώς μετατοπισμένα" κατά απόσταση d από το δικό του (x).


Εξίσωση (3): Πτολεμαϊκή Σχετικότητα ~ Αριστοκρατία

- Ο Μονάρχης υπόκειται σε περιορισμούς

- Την εξουσία κατέχουν οι Γαιοκτήμονες.

- Αναγνωρίζει και άλλα Σύστηματα Αναφοράς (x') ως σωστά, ακόμη κι αν είναι "χωρικώς στραμμένα" κατά κάποια "ελλειπτική" γωνία σχεικά με το δικό του (x).


Εξίσωση (4): Γαλιλαϊκή Σχετικότητα ~ Ολιγαρχία

- Ο Μονάρχης υπόκειται σε επιπλέον περιορισμούς

Την εξουσία διαμοιράζονται Γαιοκτήμονες και Έμποροι.

- Αναγνωρίζει και άλλα Σύστηματα Αναφοράς (x') ως σωστά, ακόμη κι αν είναι "χρονικώς μετατοπισμένα" κατά κάποιο χρονικό διάστημα (t) από το δικό του (x).


Εξίσωση (5): Ειδική Σχετικότητα Lorentz~ Αστική Δημοκρατία

- Ο "Μονάρχης" είναι εκτός εξουσίας

Την εξουσία διαμοιράζονται Γαιοκτήμονες και Έμποροι και Αστοί.

- Αναγνωρίζει και άλλα Σύστηματα Αναφοράς (x') ως σωστά, ακόμη και αν είναι "χρονικώς στραμμένα" κατά κάποια "υπερβολική" γωνία σχετικά με το δικό του (x).


Εξίσωση (6): Γενική Σχετικότητα ~ Απόλυτη Δημοκρατία ... - Δεν υπάρχει "Μονάρχης"

Στην εξουσία έχουν πρόσβαση όλοι οι Πολίτες

- Αναγνωρίζονται όλα τα Σύστηματα Αναφοράς (x') ως σωστά, ανεξάρτητα με την σχέση που έχουν με κάποιο προσωπικό Σύστημα (x).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία εξίσωση για να ισχύσει απαιτεί καμπύλο (curved) Χωρόχρονο και όχι επίπεδο (flat) όπως οι προηγούμενες (εξ ου και το διαφορικό (dx) και όχι το σκέτο (x))

Αυτό είναι ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement