FANDOM


Σύστημα Αναφοράς

Reference frame, Σύστημα παρατήρησης, Γωνία παρατήρησης


System-Reference-01-goog

Σύστημα Αναφοράς. Κινούμενος και ακίνητος παρατηρητής παρατηρούν το Υλικό Σώμα (πύραυλος)

Frames-Motion-01-goog

Σύστημα Αναφοράς

Reference-Frame-Earth-01-goog

Πλανητικό Σύστημα Αναφοράς

Frames-One-dimensional-01-goog

Μονοδιάστατο Σύστημα Αναφοράς

Frame-08-goog

Σύστημα Αναφοράς

Frame-09-goog

Σύστημα Αναφοράς.

Frame-07-goog

Σύστημα Αναφοράς.

Light-Accelaration-01-goog

Φωτεινή Ακτίνα Επιτάχυνση

Frame-06-goog

Σύστημα Αναφοράς.

Frame-05-goog

Σύστημα Αναφοράς.

Frame-04-wik

Σύστημα Αναφοράς.

Frame-03-goog

Σύστημα Αναφοράς.

Frame-02-wik

Σύστημα Αναφοράς.

Frame-01-wik

Σύστημα Αναφοράς.

Reference-01-goog

Σύστημα Αναφοράς Αντίληψη Σχετικότητα Προοπτική

Elephant-Reference-01-goog

Σύστημα Αναφοράς Παρατηρητής Σχετικότητα Πραγματικότητα Ελέφας

Momentum-Conservation-02-goog

Αρχή Διατήρησης Ορμής Σύστημα Αναφοράς Σκέδαση

- Ένα Σύστημα

ΕισαγωγήEdit

Χρησιμοποιείται στην Φυσική.

Ουσιαστικά, είναι ένα μαθηματικό σημείο (O) όπου θεωρητικά βρίσκεται ο παρατηρητής ενός φυσικού φαινομένου εφοδιασμένος με τα απαραίτητα όργανα καταμέτρησης (ιδανικής λειτουργίας) ώστε να παρατηρήσει και να καταμετρήσει τις τιμές που λαμβάνουν τα φυσικά μεγέθη του φαινομένου αυτού.

ΑνάλυσηEdit

Ως σύστημα αναφοράς (Reference Frame) θεωρείται ένα (μαθηματικό) Σύστημα Συντεταγμένων (Coordinate System) (Oxyz) (ή αντίστοιχα Οt), εφοδιασμένο με ένα αυτόματο σύστημα μέτρησης που περιλαμβάνει ιδανικούς μετρητές (π.χ. (χωρό)μετρα και χρονόμετρα) καθώς και τους κατάλληλους ανιχνευτές.

Η μέτρηση γίνεται στην αρχή Ο του συστήματος.

Χρησιμοποιείται επίσης συχνά, και εντελώς ισοδύναμα, ο όρος "παρατηρητής" (observer). Αυτό γίνεται όταν θέλουμε να προσδώσουμε μια «ανθρώπινη» χροιά στο «ψυχρό» μαθηματικό σύστημα αναφοράς (άλλωστε, υποτίθεται ότι πίσω από κάθε μετρητικό σύστημα βρίσκεται ο άνθρωπος χειριστής του αλλά και δέκτης των αποτελεσμάτων του).

Εννοείται όμως ότι στη Φυσική ο όρος αυτός είναι απηλλαγμένος από τις ανθρώπινες ατέλειες, όπως αναφέραμε και παραπάνω, και είναι εξιδανικευμένος.

ΚαμπυλότηταEdit

Η καμπυλότητα του τετραδιάστατου Χωροχρόνου δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο με χρήση της εποπτείας του (όπως εκείνη μίας επιφάνειας του εδάφους) καθώς γιά κάτι τέτοιο απαιτείται η θέαση ενός καμπύλου Χώρου (Χωροχρόνου, δισδιάστατης επιφανείας εδάφους, κ.ο.κ.) μέσα από έναν χώρο περισσοτέρων διαστάσεων εντός του οποίου αυτός καμπυλώνεται.

Και γιά μεν την δισδιάστατη επιφάνεια του εδάφους αυτό είναι εφικτό, μέσα στα πλαίσια του τρισδιάστατου Ευκλείδειου Χώρου, όχι όμως για τον Χωρόχρονο δεδομένου ότι ο Άνθρωπος αδυνατεί να αντιληφθεί χώρο με περισσότερες από 4 διαστάσεις, υποσύνολο του οποίου είναι ο τετραδιάστατος Χωροχρόνος.

Η καμπυλότητα του Χωροχρόνου γίνεται αντιληπτή μόνον έμμεσα (δηλ. εσωτερικά) ως Επίδραση από Βαρυτικό Πεδίο.

ΤαξινόμησηEdit

Τα διάφορα είδη Συστημάτων συντεταγμένων είναι:

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.