Science Wiki
Advertisement

Τάξις

Class, order


Τάξη
Αταξία
Εντροπία
Μοναρχία
Αναρχία

Τάξη
Τακτοποίηση
Ρύθμιση
Διάταξη

Χωροχρονική Ανάδυση
Χάος (Chaos)
Τάξη (Order)
Γήρας (Senility)
Νεότητα (Juvenility)

- Μία κατάσταση.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Τάξη" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "τακτική".

Εισαγωγή[]

Βιολογική Τάξη[]

Στη Συστηματική Ταξινόμηση ως τάξη ονομάζεται το σύνολο των οικογενειών που είναι συγγενείς μεταξύ τους. Για παράδειγμα οι οικογένειες των σκύλων και των γάτων ανήκουν στην τάξη σαρκοφάγα.

Στα ελληνικά έχουν κατάληξη σε -ώδη, όπως Ροδώδη

Για τη καλύτερη αποσαφήνιση των σχέσεων στη ταξινόμηση πολλές φορές χρησιμοποιούνται και οι κατηγορίες

  • Υπερτάξη (στα λατινικά Superοrdo) και
  • Υποτάξη (Subordo).
  • Ανθυποτάξη (Infraordo).

Μαθηματική Τάξη[]

Είναι αριθμητικό χαρακτηριστικό γνώρισμα πολλών μαθηματικών αντικειμένων, όπως:

Κοινωνική Τάξη[]

Στην Κοινωνιολογία είναι ένα σύνολο ανθρώπων με ορισμένη θέση στην παραγωγή.

Οι τάξεις αναφαίνονται στην κοινωνία με την εμφάνιση της ατομικής ιδιοκτησίας, την οποία και παρακολουθούν στις διάφορες μεταβολές.

Έτσι έχουμε τους ελεύθερους γαιοκτήμονες και τους δούλους τους, στη φεουδαρχία και τους δουλοπάροικους το μεσαίωνα, όταν άρχισε να εμφανίζεται η αστική τάξη, η οποία και κυριάρχησε αργότερα και στη σημερινή κοινωνία την αστική τάξη (πλουτοκρατία), την εργατική (προλεταριάτο) κι άλλα ενδιάμεσα στρώματα.

Κατά τη θεωρία του Marx οι τάξεις βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση, εξαιτίας των αντιθέσεων των συμφερόντων τους και η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της πάλης των τάξεων.

Μαθητική Τάξη[]

Στην Εκπαίδευση είναι ένα Σύνολο μαθητών που παρακολουθούν το ίδιο έτος τα ίδια μαθήματα.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement