FANDOM


Τέδιον

Dedan, Al Ula, Arabic cities


Maps-Arabia-Cities-01-goog

Αραβία Αραβική Χερσόνησος

Maps-Arabia-02-goog

Αραβία

Maps-Arabia-03-goog

Αραβία

Maps-Arabia-01-goog

Αραβία

Maps-Arabia-04-goog

Αραβία

Maps-Arabia-Petraea-01-goog

Πετραία Αραβία (Mafkat)

Maps-Arabia-Petraea-04-goog

Πετραία Αραβία (Mafkat)

- Μία ιστορική πόλη της Αραβίας.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Τέδιο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Dedan".

ΊδρυσηEdit

Ο χρόνος ίδρυσής της είναι άγνωστος.

ΓεωγραφίαEdit

Η ακριβής θέση της είναι:

ΙστορίαEdit

Βιβλική αναφοράEdit

Dedan is mentioned in the Book of Ezekiel, (Chapters 27 and 38). Chapter 27 is a roster of the trading partners of the city of Tyre (today in modern Lebanon), where Dedan is noted as a nation or kingdom which traded in saddle blankets (Ezekiel 27:20).

The oasis kingdom is also mentioned in the prophetic vision of the war of Gog and Magog (Ezekiel 38; see also, Revelation 20:8), and appears to be a nation of significance in this end-times prophecy of Ezekiel.

Isaiah 21:13 and Ezekiel 27:15 identify the Dedanim or Dedanites as a trading people.

In Ezekiel 38:13, Dedan is joined with Sheba and "Tarshish and all her strong lions": all these nations joining together to inquire of the advancing armies of Gog: "Have you come to plunder? Have you gathered your hordes to loot, to carry off silver and gold, to take away livestock and goods and to seize much plunder?"

Now known as Al Ula in northern Saudi Arabia, known to the ancient Greeks and Romans as Hijra, Hegra or Egra, the former is about the same distance, about 250 miles north from Medina as Medina is north of Mecca. The location where the extinct tribe of Thamud used to dwell.

In the ruins of the old city there are inscriptions that indicate the Dedanites were preceded by a Minean settlement.

The Mineans established a center at this desert oasis in order to protect the incense trade.

Αρχαίες πηγέςEdit

The walled city of Al-'Ula was founded in the 6th century BC, an oasis in the desert valley, with fertile soil and plenty of water. It was located along "Incense Road", the network of routes that facilitated the trading of spices, silk and other luxury items through Arabia, Egypt and India.

Al-'Ula stands on the site of the Biblical city of Dedan but was founded with the ancient North Arabian Kingdom of Lihyan, which ruled from the 5th to 2nd century BC.

The older history of the oasis has been divided into several phases.

The Dedanite kingdom spans the seventh and sixth centuries BC. Dedan is mentioned in the 'Harran Inscriptions'. In these it is told how Nabonidus the king of Babylonia made a military campaign to northern Arabia in 552 BC or somewhat later, conquering Tayma, Dedan and Yathrib (Medina).

It is thought that around the turn of the fifth century BC the kingdom became hereditary.

The next four hundred years, until around 100 BC, were the time of the Kingdom of Lihyan. The Nabataeans were the lords of the region at least until 106 AD when the Romans conquered their capital Petra. The Nabataeans made Hegra, the modern Mada'in Saleh, their second capital.

The power centre of the region thus shifted to Hegra some 22 km to the north of Al-`Ula.

The Islamic Nabi (Prophet) Muhammad passed through Al-`Ula in 630 on his campaign to Tabuk. Al-Mabiyat some 20 km (12 mi) away near Mughaira became the next commercial centre of the region. It thrived from around 650 until it declined at some time before 1230.

In the 13th century the old city of Al-`Ula was built and many stones of the old Dedanite and Lihyanite ruins were reused. Al-`Ula now became the major settlement of the region again until modern times.

Between 1901 and 1908 the Ottomans built the Hejaz railway in order to link Damascus to Madinah. The railway had main stations in both Mada'in Saleh and Al-'Ula, where a line was built through the western part of Al-Khuraybah, some 12 km to the north of the old medieval town, which is believed to be the site of the old Dedanite and Lihyanite town that is still standing there despite being in bad shape.

In the 20th century the new town centre was established beside the old town and eventually the people left the old buildings. The last family is said to have left in 1983, whilst the last service in the old mosque was held in 1985. Both the ruins of the medieval town and the site of the Liyhanite settlement now lie within the limits of the modern town.

The most detailed study of the area was made by the French priests Antonin Jaussen and Raphael Savignac, who visited the area three times, in 1907, 1908 and 1910. They studied the remains at Hegra and Dedan and collected a large number of Lihyanite, Minaean, Thamudic and Nabataean inscriptions. Accordingly, it was their work that came to constitute the basis for all further study and research in the history of the area.

The first European traveller of modern times to describe the town was Charles Doughty in 1876. Charles Huber was in Al-`Ula in 1881–82. He returned in 1883 accompanied by Julius Euting. In 1968 a team of archaeologists from the University of London investigated some fifteen inscriptions.

The vertical sandstone cliffs surrounding the valley provide ample surfaces for rock art, making the governorate one of the richer petroglyph regions in the Kingdom.

Ar-Ruzeiqiah is a mountain in the southern part of the governorate, with a large petroglyph panel displaying hundreds of images, including depictions of hunting scenes with humans and a variety of animals. Ibex are the most common species but camels, horses and other species can also be found.

Mount Ikma also has a large façade with scenes, strange symbols and inscriptions.

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.