Ταξινόμησις

classification, rating, assortment


Ταξινόμηση Ταξινομία

Ταξινόμηση Περιοδικός Πίνακας

Ταξινόμηση Φωνή

- Η κατανομή στην οργάνωση δεδομένων.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ταξινόμηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "τάξη".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όρος της λογικής που σημαίνει την κατανομή δεδομένου πλήθους δεδομένων ή αντικειμένων σε τάξεις, ανάλογα με ορισμένο κοινό γνώρισμα για κάθε τάξη, έτσι ώστε οι τάξεις του πλήθους να αποτελούν σύστημα.

Είδη Ταξινόμησης[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ταξινόμηση μπορεί να είναι:

  • βοηθητική ταξινόμηση ή
  • φυσική ταξινόμηση

Βοηθητική Ταξινόμηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η βοηθητική ταξινόμηση γίνεται με βάση τα εξωτερικά γνωρίσματα και χρησιμεύει για να προσδεθεί σε σύνολο αντικειμένων η αναγκαία σειρά (π χ. η κατανομή των βιβλίων στη βιβλιοθήκη με αλφαβητική σειρά του ονόματος του συγγραφέα).

Φυσική Ταξινόμηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η φυσική ταξινόμηση γίνεται με βάση τα κοινά ουσιαστικά γνωρίσματα των αντικειμένων κάθε τάξης κι όλων των τάξεων του πλήθους. (π.χ. η κατανομή των βιβλίων στη βιβλιοθήκη ανάλογα με το περιεχόμενό τους). Η φυσική (επιστημονική) ταξινόμηση χρησιμοποιείται στην επιστημονική έρευνα, για να συνάγονται και να εδραιώνονται τα συμπεράσματα από τη μελέτη των νομοτελειών των ταξινομούμενων αντικειμένων.

Πληροφορική Ταξινόμηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην πληροφορική τα διάφορα δεδομένα ταξινομούνται σε βάσεις δεδομένων.

Στην συνέχεια, η εύρεση (ή αλλιώς, εξόρυξη) τους απαιτεί την χρήση αλγορίθμων.

Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης (sorting algorithms) θέτουν τα στοιχεία μιας δομής δεδομένων σε σειρά σύμφωνα με μια ορισμένη σχέση διάταξης.

Αν τα στοιχεία είναι οργανωμένα σε εγγραφές (records) και κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από πεδία (fields) τότε το πεδίο με βάση το οποίο γίνεται η ταξινόμηση ονομάζεται κλειδί (key) της ταξινόμησης.

Το κόστος μιας ταξινόμησης εκφράζεται ανάλογα με τον αριθμό συγκρίσεων και μετακινήσεων που απαιτούνται κατ' ελάχιστο, μέγιστο και κατά μέσο όρο.

Συχνά για να αποφευχθεί το κόστος των μετακινήσεων αντί για τα στοιχεία, ταξινομείται ένας πίνακας με δείκτες στα αντίστοιχα στοιχεία.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.