Ταχύτης

velocity, speed


Κινηματική Ταχύτητα Βαθμωτό Μέγεθος Διανυσματικό Μέγεθος

Κινηματική Ταχύτητα

Κινηματική Ταχύτητα

Ταχύτητα

αποστάσεις Πλανητών

Διαστημική Ταχύτητα

- Ένα Φυσικό Μέγεθος που χαρακτηρίζει το Φυσικό Φαινόμενο της κίνησης.

Ταχύτητα Επιτάχυνση

Ταχύτητα Επιτάχυνση

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "ταχύτητα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Συμβολισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβολίζεται, διεθνώς, από το λατινικό γράμμα "v".

Στα ελληνικά, πιο συχνά, χρησιμοποιείται το γράμμα "υ"

Φυσική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φυσικά μεγέθη
- Κινηματική


- Δυναμική


Εκφράζει φυσικά (ή περιγράφει) τoν ρυθμό αλλαγής της θέσης ενός σώματoς (δηλ. τo πόσo γρήγoρα αυτό κινείται (μεταφέρεται), σε μία τυχαία χρoνική στιγμή).

Μαθηματική Αναπαράσταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όπως και η Μετατόπιση () εκφράζεται από ένα διάνυσμα

έτσι και η ταχύτητα εκφράζεται μαθηματικά (ή αναπαρίσταται) από μία διανυσματική συνάρτηση της θέσης (δηλ. είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος).

  • Η διεύθυνσή του είναι εφαπτόμενη της τροχιάς της κίνησης.
  • Η φορά του είναι ίδια με την φορά της κίνησης.

H μέση ταχύτητα δίνεται από:

H στιγμιαία μονόμετρη ταχύτητα δίνεται από:

H στιγμιαία διανυσματική ταχύτητα δίνεται από:

Τέλος ισχύει:

Μέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετρείται με την Μονάδα Μέτρησης (στο σύστημα μονάδων S.I.) που ονομάζεται:

1 m / sec ( = 1 meter / second )

Καταμέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καταμετρείται από το Όργανο Καταμέτρησης που ονομάζεται:

ταχύμετρο (κοντέρ).

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Alonso-Finn, "Θεμελιώδης Πανεπιστημιακή Φυσική", Μετάφραση: Φίλιππας-Ρεσβάνης, Εκδόσεις: ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Ohanian, "Φυσική", Μετάφραση: Α.Φίλιππας, Εκδόσεις: Συμμετρία
  3. Haliday-Resnick, "Φυσική", Μετάφραση: Πνευματικός-Πεπονίδης, Εκδόσεις: Γ.Α.Πνευματικού
  4. Serway, "Physics For Sientists and Engineers", Μετάφραση: Λ.Ρεσβάνης
  5. Paul G. Hewitt, "Οι έννοιες της Φυσικής", Μετάφραση: Ελένη Σηφάκη, Εκδόσεις: Κρήτης.
  6. Hugh D. Young, "Πανεπιστημιακή Φυσική", Εκδόσεις: Παπαζήση

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.