Ταχύτητα Ήχου

speed of sound
Αρχείο:Wik.png

[[]].

Αρχείο:Goog.gif

[[]].

Είναι ένα φυσικό μέγεθος που χαρακτηρίζει ένα Ηχητικό Κύμα.


Συμβολισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συμβολίζεται, διεθνώς, από το λατινικό γράμμα "v".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ταχύτητα του ήχου σε ατμοσφαιρικό ξηρό αέρα που η θερμοκρασία του είναι 20 °C είναι περίπου 343 m/s (1235 km/h).

Γενικά δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από τις καταστατικές μεταβλητές του συστήματος (Πίεση, Θερμοκρασία).

Είναι σημαντική παράμετρος για αεροδυναμικά συστήματα όπου η ταχύτητα της ροής πλησιάζει ή υπερβαίνει το 0.8 Αριθμός Mach περίπου (αεριοστρόβιλοι, υπερηχητικά αεροσκάφη), οπότε το ρευστό παύει να συμπεριφέρεται ως ασυμπίεστο και είναι πλέον συμπιεστό.

Η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα Hχητικό Kύμα δια μέσω ενός οποιουδήποτε ελαστικού μέσου υπολογίζεται από τη σχέση:

(m/s)
όπου,
είναι το Μέτρο Ελαστικότητας (Ν/)
είναι η πυκνότητα (kg/) .

Η ταχύτητα του ήχου δια μέσω ιδανικού αερίου υπολογίζεται από τη σχέση

όπου,
η Παγκόσμια Σταθερά Αερίων
το Μοριακό Βάρος του αερίου ( για τον αέρα)
ο λόγος των ειδικών θερμοτήτων μπορεί να ληφθεί για ιδανικό διατομικό αέριο ίσος περίπου με
η ισόθλιπτη (ή ισοβαρής) θερμοχωρητικότητα και η ισόχωρη θερμοχωρητικότητα
η θερμοκρασία σε °Κ .

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Φυσική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Φυσικά Μεγέθη Ikl.jpg
Είδη
Α. Κινηματική


Β. Δυναμική


Γ. Κυματική
ύπαρξη «πρόκλησης»
Δ. Ελαστική Δυναμική

Εκφράζει φυσικά (ή περιγράφει) τον ρυθμό διάδοσης του Ηχητικού Κύματος..


Μαθηματική Αναπαράσταση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εκφράζεται μαθηματικά (ή αναπαρίσταται) από μία διανυσματική συνάρτηση της θέσης (δηλ. είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος).

  • Η φoρά της είναι ίδια με την φορά του κύματος.


Μέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μετρείται με την μονάδα μέτρησης (στο σύστημα μονάδων S.I.) που ονομάζεται:

Καταμέτρηση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Καταμετρείται από το όργανο καταμέτρησης που ονομάζεται:


Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Μαθιουλάκης, Δ., Συμπιεστά ρευστά, ΕΜΠ, 2000


Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.