FANDOM


Ταχύτητα Φωτός

speed of light


Constants-Permittivity-Permeability-01-goog

Ταχύτητα Φωτός Επιδεκτικότητα διαπερατότητα

Physical-Constant-01-goog

Φυσική Σταθερά Φυσική Σταθερά Μαθηματική Σταθερά
Φυσικές Σταθερές Μαθηματικές Σταθερές
Φυσικό Μέγεθος Μαθηματικό Μέγεθος
Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Light-11-goog

Ταχύτητα Φωτός

- Μία Φυσική Σταθερά.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Ταχύτητα φωτός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φως".

ΠεριγραφήEdit

Η ταχύτητα του φωτός είναι η ταχύτητα με την οποία το φως διαδίδεται στο κενό ή σε άλλα μέσα. Η ταχύτητα του φωτός στο κενό που συμβολίζεται συνήθως με c, είναι 300.000 χλμ/δευτερόλεπτο (km/sec) ή 299.792.458 m/s (μέτρα το δευτερόλεπτο) σε μονάδες SI ή 3Χ1010 cm/sec.

Η ταχύτητα του φωτός στο "κενό" θεωρείται η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί, όχι μόνο από το φως αλλά και από τα υπόλοιπα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και άλλες μορφές μετάδοσης ενέργειας.

Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από το μέσο μέσα στο οποίο γίνεται η διάδοση.

Συγκεκριμένα, όταν το φως διαδίδεται σε ένα υλικό (όπως η ύαλος ή ο αέρας), η ταχύτητά του εξαρτάται από τον δείκτη διάθλασης του συγκεκριμένου υλικού.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο Δείκτης Διάθλασης, τόσο πιο μικρή είναι η ταχύτητα του φωτός μέσα στο υλικό.

Λόγω της αλλαγής της ταχύτητάς του καθώς μεταβαίνει από ένα μέσο σε άλλο με διαφορετικό δείκτη διάθλασης παρατηρείται το φαινόμενο της διάθλασης.

ΙστορίαEdit

History of measurements of c (in km/s)
1675Rømer and Huygens, moons of JupiterΠρότυπο:Val[1][2]
1729James Bradley, aberration of lightΠρότυπο:Val[3]
1849Hippolyte Fizeau, toothed wheelΠρότυπο:Val[3]
1862Léon Foucault, rotating mirrorΠρότυπο:Val[3]
1907Rosa and Dorsey, EM constantsΠρότυπο:Val[4][5]
1926Albert Michelson, rotating mirrorΠρότυπο:Val[6]
1950Essen and Gordon-Smith, cavity resonatorΠρότυπο:Val[7]
1958K.D. Froome, radio interferometryΠρότυπο:Val[8]
1972Evenson et al., laser interferometryΠρότυπο:Val[9]
198317th CGPM, definition of the metreΠρότυπο:Val (exact)[10]

Η ταχύτητα του φωτός αρχικά μετρήθηκε με αστρονομικές μεθόδους - παρατηρήσεις.

Ο πρώτος που μέτρησε την ταχύτητα του φωτός είναι ο Δανός Roemmer το 1676.

Περίπου δύο αιώνες μετά οι Γάλλοι φυσικοί Hippolyte Fizeau το 1849 και ο Ιωάννης Foucalt επέτυχαν να μετρήσουν την ταχύτητα αυτή με φυσικές μεθόδους και με ικανοποιητικότερη ακρίβεια.

Μέθοδος RoemmerEdit

Ο Roemmer είχε παρατηρήσει ότι οι εκλείψεις του πρώτου δορυφόρου του Δία που είναι ορατές από την Γη και οι τροχιές του Δία και της Γης γύρω από τον Ήλιο και του δορυφόρου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με μια φαινόμενη περίοδο που αυξάνεται όσο η Γη απομακρύνεται από τον Δία.

Η μεγαλύτερη φαινόμενη περίοδος εκλείψεων αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ Δία και Γης και υπερβαίνει κατά Δt=100 sec την μικρότερη φαινόμενη περίοδο που εμφανίζεται, όταν η Γη πλησιάζει στη μικρότερη δυνατή απόσταση τον Δια. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκλείψεων είναι 42 ώρες 28΄ και 36΄΄.

Έτσι όταν η Γη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση (Γ2) βρίσκουμε ότι ο μεσολαβών χρόνος μεταξύ των παρατηρήσεων ισούται προς Ν επί (42 ώρες 28΄ και 36΄΄) + θ, όπου Ν+1 παριστά τον αριθμό των εκλείψεων που έγιναν από το εγγύτερο σημείο της Γης (Γ1) προς τον Δία μέχρι το απόμακρο αυτής (Γ2).

Είναι φανερό πως ο επιπλέον χρόνος θ (που βρέθηκε ίσος προς 16΄ και 26΄΄) δαπανάται προκειμένου το φως να διανύσει την απόσταση Γ1-Γ2 με την οποία και αυξήθηκε η απόσταση Γης από του Δια.

Αλλά η διάμετρος της τροχιάς αυτής της Γης όπου και ΔS είναι ίση προς 300.000.000 km. ή ίση προς 3 Χ 1013 εκατοστόμετρα. Εξ αυτής και του χρόνου θ με διαίρεση βρέθηκε η ταχύτητα του φωτός ίση με 310.000 km/sec.

Μέθοδος FizeauEdit

Ο Fizeau χρησιμοποίησε μια διάταξη από σωλήνα στο μέσο του οποίου εισχωρούσε ένας οδοντωτός τροχός και σε συνδυασμό φωτεινής δέσμης ενός φακού και ενός κατόπτρου μέτρησε την ταχύτητα του φωτός.

Αυτή η διάταξη έλαβε και το όνομά του.

Με την μέθοδο αυτή βρέθηκε η ταχύτητα του φωτός σε 315.000 km/sec.

Μέθοδος FoucaltEdit

Με την μέθοδο Foucalt που αναφέρεται και ως "Μέθοδος Περιστρεφομένου Κατόπτου" ο Foucalt υπολόγισε την ταχύτητα του φωτός ίση προς 298.000 km/sec.

Ενώ αντίθετα ο Michelson με περίπου ίδιο τρόπο την υπολόγισε ίση με 299.000 km/sec.

ΥποσημειώσειςEdit

  1. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα roemer
  2. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα Huygens_1690_8.E2.80.939
  3. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα How
  4. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα Essen1948
  5. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα RosaDorsey
  6. Πρότυπο:Cite doi
  7. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα Essen1950
  8. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα Froome1858
  9. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα NIST_heterodyne
  10. Σφάλμα αναφοράς: Άκυρο <ref> tag. Δεν δίνεται κείμενο για αναφορές με το όνομα Resolution_1

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.