Science Wiki
Advertisement

Ταχύτητα Φωτός

speed of light


Ταχύτητα Φωτός Επιδεκτικότητα διαπερατότητα

Φυσική Σταθερά Φυσική Σταθερά Μαθηματική Σταθερά
Φυσικές Σταθερές Μαθηματικές Σταθερές
Φυσικό Μέγεθος Μαθηματικό Μέγεθος
Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Ταχύτητα Φωτός

Χωροχρονικός Εγκλωβισμός

- Μία Φυσική Σταθερά.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ταχύτητα φωτός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φως".

Περιγραφή[]

Η ταχύτητα του φωτός είναι η ταχύτητα με την οποία το φως διαδίδεται στο κενό ή σε άλλα μέσα. Η ταχύτητα του φωτός στο κενό που συμβολίζεται συνήθως με c, είναι 300.000 km/sec ή 299.792.458 m/s ή 3Χ1010 cm/sec.

Η ταχύτητα του φωτός στο "κενό" θεωρείται η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτυχθεί, όχι μόνο από το φως αλλά και από τα υπόλοιπα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και άλλες μορφές μετάδοσης ενέργειας.

Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από το μέσο μέσα στο οποίο γίνεται η διάδοση.

Συγκεκριμένα, όταν το φως διαδίδεται σε ένα υλικό (όπως η ύαλος ή ο αέρας), η ταχύτητά του εξαρτάται από τον δείκτη διάθλασης του συγκεκριμένου υλικού.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο Δείκτης Διάθλασης, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα του φωτός μέσα στο υλικό.

Λόγω της αλλαγής της ταχύτητάς του καθώς μεταβαίνει από ένα μέσο σε άλλο με διαφορετικό δείκτη διάθλασης παρατηρείται το φαινόμενο της διάθλασης.

Ιστορία[]

Ταχύτητα Φωτός

History of measurements of c (in km/s)
1675 Rømer and Huygens, moons of Jupiter 214.000
1729 Bradley, aberration of light 301.000
1849 Fizeau, toothed wheel 315.000
1862 Léon Foucault, rotating mirror 298.000
1907 Rosa and Dorsey, EM constants 299.710
1926 Michelson, rotating mirror 299.796
1950 Essen and Gordon-Smith, cavity resonator 299.792,5
1958 K.D. Froome, radio interferometry 299.792,50
1972 Evenson et al., laser interferometry 299.792,4562
1983 17th CGPM, definition of the metre 299.792,458 (exact)

Η ταχύτητα του φωτός αρχικά μετρήθηκε με αστρονομικές μεθόδους - παρατηρήσεις.

Ο πρώτος που μέτρησε την ταχύτητα του φωτός είναι ο Δανός Roemmer το 1676.

Περίπου δύο αιώνες μετά οι Γάλλοι φυσικοί Hippolyte Fizeau το 1849 και ο Ιωάννης Foucalt επέτυχαν να μετρήσουν την ταχύτητα αυτή με φυσικές μεθόδους και με ικανοποιητικότερη ακρίβεια.

Μέθοδος Roemmer[]

Ο Roemmer είχε παρατηρήσει ότι οι εκλείψεις του πρώτου δορυφόρου του Δία που είναι ορατές από την Γη και οι τροχιές του Δία και της Γης γύρω από τον Ήλιο και του δορυφόρου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με μια φαινόμενη περίοδο που αυξάνεται όσο η Γη απομακρύνεται από τον Δία.

Η μεγαλύτερη φαινόμενη περίοδος εκλείψεων αντιστοιχεί στην μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ Δία και Γης και υπερβαίνει κατά Δt=100 sec την μικρότερη φαινόμενη περίοδο που εμφανίζεται, όταν η Γη πλησιάζει στη μικρότερη δυνατή απόσταση τον Δια. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών εκλείψεων είναι 42 ώρες 28΄ και 36΄΄.

Έτσι όταν η Γη βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση (Γ2) βρίσκουμε ότι ο μεσολαβών χρόνος μεταξύ των παρατηρήσεων ισούται προς Ν επί (42 ώρες 28΄ και 36΄΄) + θ, όπου Ν+1 παριστά τον αριθμό των εκλείψεων που έγιναν από το εγγύτερο σημείο της Γης (Γ1) προς τον Δία μέχρι το απόμακρο αυτής (Γ2).

Είναι φανερό πως ο επιπλέον χρόνος θ (που βρέθηκε ίσος προς 16΄ και 26΄΄) δαπανάται προκειμένου το φως να διανύσει την απόσταση Γ1-Γ2 με την οποία και αυξήθηκε η απόσταση Γης από του Δια.

Αλλά η διάμετρος της τροχιάς αυτής της Γης όπου και ΔS είναι ίση προς 300.000.000 km. ή ίση προς 3 Χ 1013 εκατοστόμετρα. Εξ αυτής και του χρόνου θ με διαίρεση βρέθηκε η ταχύτητα του φωτός ίση με 310.000 km/sec.

Μέθοδος Fizeau[]

Ο Fizeau χρησιμοποίησε μια διάταξη από σωλήνα στο μέσο του οποίου εισχωρούσε ένας οδοντωτός τροχός και σε συνδυασμό φωτεινής δέσμης ενός φακού και ενός κατόπτρου μέτρησε την ταχύτητα του φωτός.

Αυτή η διάταξη έλαβε και το όνομά του.

Με την μέθοδο αυτή βρέθηκε η ταχύτητα του φωτός σε 315.000 km/sec.

Μέθοδος Foucalt[]

Με την μέθοδο Foucalt που αναφέρεται και ως "Μέθοδος Περιστρεφομένου Κατόπτου" ο Foucalt υπολόγισε την ταχύτητα του φωτός ίση προς 298.000 km/sec.

Ενώ αντίθετα ο Michelson με περίπου ίδιο τρόπο την υπολόγισε ίση με 299.000 km/sec.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement