Science Wiki
Advertisement

Τεχνητή Νοημοσύνη

Artificial Intelligence


Τεχνητή Νοημοσύνη

Ζατρίκιο
Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Βιονική
Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνοφοβία Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη Μηχανιακή Μάθηση

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη

Υπερευφυία

Υπερευφυία

Τεχνητή Νοημοσύνη Υπερευφυία

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη
Μηχανική Μάθηση

Τεχνητή Νοημοσύνη
ιστανάπλαση

Τεχνητή Νοημοσύνη
Ωό

Ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη αποδίδεται στον Τζόν Μακάρθι ο οποίος όρισε τον τομέα αυτό ως «την επιστήμη και μεθοδολογία της δημιουργίας νοητικών μηχανών».

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Τεχνητή" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "τεχνική".

Εισαγωγή[]

Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την νοημοσύνη όπως παρατηρείται σε τεχνητές (κατασκευασμένες από ανθρώπους, μη φυσικές) οντότητες. Καθώς "Τεχνητή Νοημοσύνη" είναι ο πλέον διαδεδομένος όρος, άλλοι, όπως π.χ. Υπολογιστική ή Συνθετική Νοημοσύνη, έχουν προταθεί ως «πιο ακριβείς».

Οι όροι "Δυνατή και Αδύνατη Τεχνητή Νοημοσύνη" μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να κατατάξουν αυτά τα συστήματα σε μια πιο συγκεκριμένη κατηγορία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ερευνάται σε άλλες συναφείς επιστήμες όπως

με στόχο τη ευφυή συμπεριφορά, τη μάθηση και την προσαρμογή στο περιβάλλον και συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές ειδικής κατασκευής.

Η έρευνα στη Τεχνητή Νοημοσύνη ασχολείται με τη δημιουργία μηχανών για αυτοματοποίηση έργων που απαιτούν ευφυή συμπεριφορά. Για αυτό το λόγο, η μελέτη έχει γίνει και κλάδος Εφαρμοσμένης Μηχανικής, που εστιάζεται στην παροχή λύσεων σε απτά προβλήματα όπως:

 • τον έλεγχο μηχανών,
 • την ανάγνωση γραφής,
 • την κατανόηση ανθρώπινης γλώσσας,
 • την αναγνώριση προσώπων κτλ.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η «κατανόηση». Έχουν κατασκευαστεί πολλές συσκευές που μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα, αλλά κριτικοί της Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζουν οτι καμιά από αυτές δεν μπορεί πραγματικά να κατανοήσει.

Ιστορία[]

Κατά τις δεκαετίες του 70 και 80 η Τεχνητή Νοημοσύνη βίωσε ένα «Χειμώνα » λόγω της αποτυχίας να επιτευχθούν κάποιες προσδοκίες και της έλλειψης κυβερνητικής χρηματοδότησης.

Από το ‘90 η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επηρεασθεί πολύ από τη θεωρία πιθανότητας και τις στατιστικές. Τα Μπεϋζιανά δίκτυα είναι η εστίαση αυτής της νέας μετακίνησης, που παρέχει τις συνδέσεις με τα πιο σχολαστικά θέματα των στατιστικών και την εφαρμοσμένη μηχανική όπως τα πρότυπα Markov και τα φίλτρα Kalman, και που γεφυρώνει τη διαίρεση μεταξύ των "τακτοποιημένων" και "ατημέλητων" προσεγγίσεων. Αυτή η νέα σχολή στη ΤΝ καλείται μερικές φορές Μηχανική Εκμάθηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν δεί επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη λήψη αποφάσεων μέσα σε περιβάλλον παιχνιδιού.

Σχολές σκέψης[]

Η τεχνητή νοημοσύνη χωρίζεται σε δύο μεγάλες σχολές σκέψης: τη συμβατική/συμβολική/λογική τεχνητή νοημοσύνη (conventional AI) και την υπολογιστική/συνθετική τεχνητή νοημοσύνη (computational AI).

Η συμβατική τεχνητή νοημοσύνη εμπλέκει μεθόδους μηχανικής μάθησης (machine learning), που χαρακτηρίζονται από αυστηρούς μαθηματικούς αλγόριθμους και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης.

Διακρίνεται σε:

 • Έμπειρα ή "Εξειδικευμένα συστήματα" (Expert systems), που εφαρμόζουν προγραμματισμένες ρουτίνες λογικής, σχεδιασμένες αποκλειστικά για μία συγκεκριμένη εργασία, προκειμένου να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα. Για το σκοπό αυτό, διεξάγεται επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων γνωστών πληροφοριών.
 • Περιπτωσιακή Λογική (Case based reasoning). Η επίλυση ενός προβλήματος βασίζεται στην προηγούμενη επίλυση παρόμοιων προβλημάτων.
 • Βαϊανά Δίκτυα (Bayesian networks). Βασίζονται στη στατιστική ανάλυση για τη λήψη αποφάσεων.
 • Συμπεριφορική Τεχνητή Νοημοσύνη (Behavior based AI). Μέθοδος τεμαχισμού της λογικής διαδικασίας και στη συνέχεια χειροκίνητης οικοδόμησης του αποτελέσματος.

Η υπολογιστική τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στη μάθηση μέσω επαναληπτικών διαδικασιών (ρύθμιση παραμέτρων). Η μάθηση βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και σε μη-συμβολικές μεθόδους.

Διακρίνεται σε:

 • Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Artificial neural networks) με πολύ ισχυρές δυνατότητες αναγνώρισης προτύπων (pattern recognition). Προσομοιάζουν τη λειτουργία των νευρώνων των εμβίων όντων.
 • Συστήματα Ασαφούς Λογικής (Fuzzy logic systems). Αποτελούν τεχνικές λήψης απόφασης κάτω από αβεβαιότητα. Βασίζονται στην ύπαρξη μη-αυστηρά διαχωρισμένων καταστάσεων, των οποίων η βαρύτητα λαμβάνεται υπόψη κατά περίπτωση. Υπάρχουν ήδη πολλές εφαρμογές των τεχνικών αυτών.
 • Εξελικτική Υπολογιστική (Evolutionary computation). Η ανάπτυξή τους προέκυψε από τη μελέτη των έμβιων οργανισμών και αφορούν σε έννοιες όπως:
 • του πληθυσμού,
 • της μετάλλαξης και
 • της φυσικής επιλογής (επιβίωση του πιο προσαρμοσμένου)

για την ακριβέστερη επίλυση ενός προβλήματος. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε εξελικτικούς αλγόριθμους (evolutionary algorithms) και σε νοημοσύνης σμήνους (swarm intelligence), όπως πχ οι αλγόριθμοι που προσομοιάζουν τη συμπεριφορά μίας κοινωνίας μυρμηγκιών.

Τέλος, υπάρχουν τα "υβριδικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης" (hybrid intelligent systems) που συνδυάζουν μεταξύ τους τις δύο ανωτέρω κατηγορίες.

Ιστορική Εξέλιξη[]

Ο τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης έκανε την εμφάνισή του τη δεκαετία του 50. Από τότε, έχουν υπάρξει πολλά επιτεύγματα στην ιστορία της ΤΝ. Μερικές από τις πιό ξεχωριστές στιγμές περιλαμβάνουν:

Χρόνος Εξέλιξη
1950 Ο Τuring δημιουργεί τη δοκιμή Τούρινγκ (Turing test), που επιδιώκει να εξετάσει την ικανότητα μιας μηχανής να συμμετάσχει σε μια ανθρώπινη συνομιλία.
1951 Τα πρώτα προγράμματα ΤΝ γράφονται για τον υπολογιστή Ferranti Mark I στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ: ένα πρόγραμμα που παίζει ντάμα από τον Κρίστοφερ Στράκλι και ένα που παίζει σκάκι από τον Ντίτριχ Πρίνζ.
1956 Ο Τζόν Μακάρθι πλάθει τον όρο «Τεχνητή Νοημοσύνη» ως κύριο θέμα της διάσκεψης του Ντάρτμουθ.
1958 Ο Τζόν Μακάρθι εφευρίσκει την γλώσσα προγραμματισμού Lisp.
1965 Ο Έντουαρτ Φάιγκενμπαουμ ξεκινά το Dendral, μια δεκαετή προσπάθεια ανάπτυξης λογισμικού που θα συμπεράνει τη μοριακή δομή οργανικών ενώσεων χρησιμοποιώντας ενδείξεις επιστημονικών οργάνων. Ήταν το πρώτο Εξειδικευμένο Σύστημα (Expert System).
1966 Ιδρύεται το Εργαστήριο Μηχανικής Νοημοσύνης στο Εδιμβούργο – το πρώτο από μια σημαντική σειρά που οργανώνεται από τον Ντόναλντ Μίτσι και άλλους.
1970 Αναπτύσσεται το Planner και χρησιμοποιείται στο SHRDLU, μια εντυπωσιακή επίδειξη διάδρασης μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή.
1971 Ξεκινά εργασία πάνω στο σύστημα επαλήθευσης θεωριών Boyer-Moore στο Εδιμβούργο.
1972 Η γλώσσα προγραμματισμού Prolog αναπτύσσεται από τον Αλάν Κολμεροέρ.
1973 Ρομπότ συναρμολόγησης «Φρέντι» στο Εδιμβούργο: ένα ευπροσάρμοστο σύστημα συναρμολόγησης που ελέγχεται από υπολογιστές.
1974 Ο Τέντ Σόρτλιφ γράφει τη διατριβή του για το πρόγραμμα MYCIN (Stanford), το οποίο κατέδειξε μια πολύ πρακτική προσέγγιση στην ιατρική διάγνωση που βασίζεται σε κανόνες, και δουλεύει ακόμα και στην παρουσία της αβεβαιότητας. Ενώ δανείστηκε από το DENDRAL, οι ίδιές του συνεισφορές επηρέασαν έντονα το μέλλον των Εξιδεικευμένων συστημάτων, κατ’ εξοχήν των εμπορικών συστημάτων.
1991 Η εφαρμογή σχεδίασης ενεργειών DART χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου και ανταμείβει 30 χρόνια έρευνας στην ΤΝ του Αμερικανικού στρατού.
1994 Ντίκμαννς και Ντάιμλερ-Μπένζ οδηγούν περισσότερο από 1000χμ σε μια εθνική οδό του Παρισιού υπό συνθήκες βαρείας κυκλοφορίας και σε ταχύτητες ως και 130 km/h. Επιδεικνύουν αυτόνομη οδήγηση σε ελεύθερες παρόδους, οδήγηση σε συνοδεία, αλλαγή παρόδων και αυτόματη προσπέραση άλλων οχημάτων.
1997 Ο υπολογιστής Deep Blue της IBM νικά των παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού Γκάρι Κασπάροβ.
1998 Κυκλοφορεί ο Φέρμπι της Tiger Electronics και γίνεται η πρώτη επιτυχημένη εμφάνιση Τεχνητής Νοημοσύνης σε οικιακό περιβάλλον.
1999 Η Sony λανσάρει το AIBO, που είναι ένα από τα πρώτα κατοικίδια ΤΝ που είναι επίσης αυτόνομα.
2004 Η DARPA ξεκινά το DARPA Grand Challenge («Μεγάλη Πρόκληση DARPA»), που προκαλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν αυτόνομα οχήματα για ένα χρηματικό βραβείο.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement